Oficiální pravidla táhlového hokeje STIGA

pdf verze

 • Utkání se hraje 5 minut hrubého času.
 • Utkání začíná na daný signál. Puk leží na středovém bodě hracího stolu.
 • Rozehraje-li některý z hráčů puk před daným signálem, provede jeho soupeř vhození puku do hry.
 • Vhazování puku do hry je prováděno:
 • po vstřelené brance
 • opustí-li puk hrací plochu
 • nastane-li situace, na kterou je v pravidlech pamatováno a po níž následuje vhazování puku do hry.
 • Při vhazování se puk viditelně drží nad středovým kruhem (bodem) ve výšce několika centimetrů (cca 5 cm) nad hlavami středních útočníků a pustí se na hrací plochu.
 • Při chybném vhazování má soupeř právo vhazování opakovat.
 • Vhazování provádí hráč, který obdržel branku, nebo hráč, který se dříve zmocnil vyhozeného puku.
 • Vhazování je vždy prováděno ve středovém kruhu.
 • Pokud o vítězi zápasu rozhoduje "náhlá smrt", má hráč právo požadovat vhazování od neutrální osoby.
 • Po vhazování (nebo začátku hry) musí uplynout tři vteřiny, aby bylo možné vstřelit gól. Jestliže je gólu dosaženo dříve, gól neplatí a provádí se nové vhazování. Toto pravidlo je platné i tehdy, pokud vhazování provádí rozhodčí. Střední útočník nemůže skórovat přímo - puk se musí nejprve dostat z jeho dosahu a teprve poté může být vstřelen platný gól.
 • Branka platí, zůstane-li puk celým svým objemem v brance.
 • Branka neplatí v těchto případech:
 • puk se odrazí z branky zpět na hrací plochu, nebo zpět mimo hrací plochu
 • je-li branka dosažena s daným signálem ukončujícím zápas
 • je-li branka dosažena pohybem celého hracího stolu STIGA, případně pohybem stolu, na němž je hra umístěna, nebo v okamžiku, kdy hra, nebo jedna noha hry sklouzne ze stolu
 • je-li branka dosažena odrazem od jakékoliv jiné části, než je část hracího stolu STIGA
 • je-li vlastní branka dosažena hráčem při vhazování (středním útočníkem)
 • je-li branka dosažena v okamžiku, kdy byla zahlášena a neukončena technická chyba jedním z hráčů
 • je-li branky dosaženo přímým úderem nohy figurky pravého obránce, nebo středního útočníka do nepohybujícího puku
 • úderem se rozumí pohyb celou figurkou hokejisty v podélném směru hrací plochy za účelem zasažení puku
 • jedinou výjimkou je situace, kdy je puk vstřelen do branky přesně z místa, kam jej zahrál jiný hokejista (v tomto případě je branka platná)
 • rozhodne-li se hráč pro posunutí puku do střelecké pozice, nesmí být branka vsítěna úderem nohy
 • je-li branky dosaženo způsobem, který výklad těchto pravidel zakazuje.
 • Zlomí-li se brankářova hůl v okamžiku dosažení branky, je branka platná.
 • Jestliže se puk po vstřelení branky odrazí od jakékoli jiné části, než je část stolu STIGA a vrátí se zpět na hrací plochu, branka platí.
 • Opustí-li puk hru, ale zase se odrazí od předmětu nacházejícího se mimo plochu zpět, hra je přerušena a provede se vhazování na středovém bodě
 • Dostane-li se na hrací plochu puk z jiné hry, hra se ihned přeruší. Jestliže při přerušení žádný z hráčů není v držení puku, provede se vhazování na středovém bodě. Jestliže však jeden z hráčů při přerušení hry zjevně puk kontroluje, pak se hra zahájí z místa, na kterém puk ležel. V tom případě je nutno se přesvědčit, zda oba hráči jsou připraveni. Střela při takovémto zahájení hry smí směřovat přímo do branky. Stejným způsobem se postupuje při vypadnutí figurky hráče na hrací plochu i mimo ni, po ukončení technické chyby, nebo před dohráváním utkání.
 • Pokud je puk v klidu mezi brankářem a brankovou čarou, je dovoleno provést blokování. V tomto případě hráč řekne „blok“, může puk rukou vyndat a provést vhazování ve středovém kruhu.
 • Puk smí bez přihrání, nebo vystřelení prodlévat u stejné figurky nejdéle 5 sekund.
 • V případě opakovaného zdržování má soupeř právo hru přerušit a utkání dohrát za přítomnosti členů komise rozhodčích. Ti dohlíží na dodržování pravidla 5 sekund a v případě trojího napomenutí prohrává hráč utkání kontumačně.
 • V průběhu hry je dovoleno zatlačovat figurky hráčů při zachování pravidla 5 sekund. Zatlačování figurek hráčů je nutno ve vlastním zájmu provádět zároveň při držení puku. Obdrží-li hráč branku v době, kdy prováděl zatlačování figurek hráčů a při tom neměl puk v držení, branka platí. Hráč je povinen na požádání soupeře zatlačit své figurky hráčů.
 • K zatlačování figurek nelze používat pravidlo technické chyby.
 • Dojde-li během utkání k poškození hracího stolu, má hráč právo na zahlášení technické chyby. Zahlášení technické chyby se provádí zvednutím pravé, či levé ruky na úroveň hlavy. Soupeř je povinen hru přerušit a vyčkat na odstranění technické chyby. Délka technické chyby nesmí překročit dobu 5 sekund.
 • Dojde-li během utkání k poškození stolu, jehož odstranění překročí délku 5 sekund, nebo dojde-li během utkání k zahlášení více technických chyb, jejichž celková délka překročí 5 sekund, je povinností a zároveň právem obou hráčů utkání o tento čas prodloužit. To platí i v případě zahlášení jedné technické chyby, jejíž délka překročí 5 sekund.
 • Jakékoliv mechanické úpravy figurek jsou zakázány. Povoleno je nanášení barev, vlepování samolepek a to pouze na plastové části hráčů, nikoliv na části kovové. Zakázáno je jakékoliv polepování a malování hokejek hráčů, včetně hokejky brankáře. Prokazávání oprávněnosti protestu proti nepovoleným úpravám během hry má za následek kontumaci utkání.
 • Utkání bude kontumováno v neprospěch hráče, který:
 • odstoupí z utkání před vypršení hrací doby utkání
 • opakovaně zdržuje hru
 • provedl a použil při hře nepovolené úpravy figurek
 • nenastoupil ke hře, případně k celé sérii utkání
 • nenastoupil ke hře, případně k celé sérii utkání
 • nenastoupil k nastavenému, či dohrávanému utkání, které vyplynulo z průběhu hry
 • nastoupí k utkání bez hráčů, nebo nemá připraven puk do hry před zahájením utkání.
 • Utkání bude kontumováno výsledkem 0:5. Je-li kontumováno rozehrané utkání ve prospěch hráče, který v tomto utkání vedl, nebo hrál nerozhodně, je utkání kontumováno výsledkem, který je součtem výsledku 0:5 a výsledku dosaženého v okamžiku kontumace.
 • Pravidlo hry na "náhlou smrt" bude uplatňováno v zápasech o umístění a v některých případech jako výsledek oficiálního protestu komisi rozhodčích. Ve hře na "náhlou smrt" vítězí hráč, který první vstřelí branku.
 • Dojde-li během utkání k situaci, ve které se hráči nedohodnou na stejném stanovisku (sporná branka, odlišný výklad pravidel), má hráč právo vyhlásit vůči svému soupeři tzv. "spor o pravidlech". V takovémto případě se utkání dále dohrává a o věci se diskutuje po utkání. Jestliže ani po utkání nedojde k dohodě mezi hráči, mají oba právo na podání oficiálního protestu u komise rozhodčích.
 • Podání oficiálního protestu provádí hráč bezprostředně po odehraném utkání, není-li možná dohoda se soupeřem. Protest je podáván ústně u jednoho z členů komise rozhodčích, jejíž složení je určeno na základě směrnice Komise rozhodčích vždy pro hraný turnaj. Podmínkou podání oficiálního protestu je zároveň složení částky, jejíž výši schvaluje rada klubů zpravidla vždy na období jednoho soutěžního ročníku.
 • Na základě oficiálně podaného protestu vyslechne komise obě strany, popřípadě svědky sporného okamžiku, a nejpozději do začátku dalšího utkání (kola) rozhodne na základě výkladu platných pravidel ve prospěch jednoho z hráčů.
 • Částka složená hráčem při podání oficiálního protestu bude hráči vrácena pouze v případě potvrzení oprávněnosti jím podaného protestu. V opačném případě (nepotvrzení oprávněnosti protestu) částka propadá České asociaci STIGA GAME.
 • Je-li předmětem protestu spor, který nelze na základě výkladu platných pravidel jednoznačně rozhodnout, nařídí komise rozhodčích hráčům hru na "náhlou smrt" a to pouze v případě podání oficiálního protestu obou zúčastněných stran. Je-li podán protest v tomto případě pouze jednou ze zúčastněných stran, rozhodne komise rozhodčích jednoznačně ve prospěch této strany.
 • Proti rozhodnutí komise rozhodčích se nelze odvolat, je tudíž platné a dále neměnné.
 • Hráč, který opakovaně zdržuje hru, anebo se i jinak chová nesportovně, úmyslně ničí hru, může být vedením soutěže vyloučen z účasti. Hráč je povinen uhradit materiální škody, které svým jednáním způsobil.