Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, o.s.

Místo konání: ZŠ Praha Satalice + internet

Datum: 17. září 2011

Zapsal: Jiří Vácha

 

Seznam přítomných

O konání valné hromady byly v dostatečném předstihu informovány všechny kluby registrované v České asociaci Stiga Game, o.s. (Asociace). Do průběhu valné hromady zasáhlo následujících deset klubů (z toho 2 po internetu):

1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Kladno, o.s., Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, THC Stiga Elites, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice.

Program valné hromady

1.    Zahájení valné hromady

2.    Zhodnocení uplynulé sezóny

3.    Český pohár 2010/2011

4.    Stav členské základny

5.    Zpráva o hospodaření Asociace

6.    Rozpočet pro sezónu 2011/2012

7.    Sezóna 2011/2012, termínová listina

8.    MS Klubů 2012

9.    ITHF

10. Navržená hlasování

11. Diskuze

12. Závěr

 

 

1.    Zahájení valné hromady

Program VH byl odsouhlasen všemi přítomnými kluby.

 

2.    Zhodnocení uplynulé sezóny

Minulá sezóna byla vyhodnocena jako úspěšná, především co se týče nárůstu počtu účastníků na turnajích, ale i z hlediska kladného hospodaření Asociace.

 

3.    Český pohár 2010/2011

Proběhlo zhodnocení Českého poháru. Celkem jsme na všech deseti turnajích zaznamenali 772 účastí, což znamená v průměru přes 77 hráčů na každém turnaji. Bez započtení Czech Open průměrná účast na běžném turnaji Českého poháru činila 64,6 hráčů. Do Českého poháru 2010/2011 zasáhlo celkem 204 hráčů.

Oproti minulým sezónám nastal vzrůst počtu účastníků na turnajích Českého poháru a výrazně jsme se přiblížili rekordní sezóně 2006/2007, kdy rozdíl je pouze 0,3 hráče na jeden turnaj.

Proběhlo také krátké zhodnocení MS a vyhlídky na ME v Záhřebu.

Konkrétní čísla jsou obsaženy již v podkladech pro VH.

 

4.    Stav členské základny

Valná hromada udělila pochvalu klubu Stiga HC Benátky za získávání nováčků v loňské sezóně. Od minulé letní valné hromady vznikl  klub HC Stiga Kladno a počet registrovaných klubů tak vzrostl na osmnáct. Počet členů Asociace během tohoto období vzrostl o 43. Celkem je tak v Asociaci registrováno 375 hráčů.

Konkrétní čísla jsou již taktéž obsaženy již v podkladech pro VH.

 

5.    Zpráva o hospodaření asociace

Hospodář S. Kraus přítomné seznámil se zprávou předloženou v podkladech. Zásadní informace plynoucí ze zprávy je, že se daří držet rezervu hospodaření z minulých let.

 

6.    Rozpočet pro sezonu 2010/2011

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření v sezóně 2010/2011.

Příjmy Asociace

 

  

Vybrané startovné

95 000,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

60 000,-

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 155 000,- Kč.

 

Výdaje Asociace

 

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

50 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (700 x 50,- Kč)

35 000,-

Dotace reprezentaci pro ME 2012 (17 hráčů)

25 500,-

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km)

15 300,-

Odměny za umístění v ČP 10/11 a MR 2011

12 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2011/2012 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2011/2012

5 000,-

Odměna za přípravu nových hokejů

1 500,-

Ostatní

5 700,-

 

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 155 000,- Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny odměny za dopravu hokejů pro pořadatele jednotlivých turnajů ČP a MR za předpokladu, že hokeje budou vždy odvezeny z Prahy a po turnaji přivezeny zpět do Prahy. Je v zájmu (Asociace a i) pořadatelů, aby se pokusili ušetřit svůj čas a pokud je to možné tak aby se pokusili dohodnout s pořadateli předcházejícího turnaje a odvézt hokeje přímo bez nutnosti jejich uskladnění v Praze.

 

místo konání

odměna Kč

Kamenný Přívoz

600,-

Svitavy

2 400,-

Třinec

 4 800,-

Praha – Satalice

0,-

Plzeň

1 200,-

Kladno

600,-

Litomyšl

1 800,-

Milovice

600,-

Praha – Czech Open

300,-

Jihlava

1 200,-

MR, České Budějovice

1 800,-

 

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 15 300,- Kč.

Rozpočet sezóny 2011/2012 je navržen vyrovnaný, přičemž jde o orientační rozpočet, který se od skutečnosti může velmi lišit v závislosti na počtu účastníků na turnajích, prodeji starých hokejů, zájmu o ME 2012 atd.

Na VH byla vyslovena snaha Tomáše Behra získat dotace (z Ministerstva školství, z měst, …), což by mohlo přinést drobné příjmy do Asociace.

Pořadatelé budou v příští sezóně moci kontaktovat Kryštofa Lebla (tel. 732 875 580), který se nabídl, že v případě zájmu je schopen dovézt hokeje na kterýkoliv z turnajů Českého poháru, či MR za finanční odměnu ve výši shodné s odměnou za dopravu hokejů, kterou obdrží pořadatel od Asociace.

 

 

 

 

 

 

7.    Sezona 2010/2011, termínová listina

Český pohár 2011/2012 se bude skládat z deseti turnajů, sezóna bude zakončena mistrovstvím republiky. V tabulce je uveden návrh termínové listiny.

 

24.9.2011

Kamenný Přívoz

15.10.2011

Svitavy

12.11.2011

Třinec

10.12.2011

Praha – Satalice

14.1.2012

Plzeň

11.2.2012

Kladno

3.3.2012

Litomyšl

24.3.2012

Milovice

14.4.2012

Czech Open – Praha

5.5.2012

Jihlava

26. – 27. 5.2012

MR, České Budějovice

 

Mezinárodní termínová listina 2011/2012

Mezinárodní federace ITHF představila pro sezónu 2011/2012 následující termínovou listinu. 

 

23.7.2011

US Open, USA

3.9.2011

* Oslo, Norsko

17.9.2011

Centennial – Edmonton, Kanada

8.10.2011

Bern, Švýcarsko

16.10.2011

Las Vegas, USA

22.10.2011

* Helsinki, Finsko

5.11.2011

Slovenia Open, Slovinsko

12.11.2011

Petrohrad, Rusko

26.11.2011

Budapešť, Maďarsko

3.12.2011

* Riga, Lotyšsko

28.-29.1.2012

* Stockholm, Švédsko

17.-18.3.2012

* Moskva, Rusko

24.3.2012

Detroit, USA

14.4.2012

* Czech Open – Praha

18.4.2012

Bronderslev, Dánsko

5.5.2012

Ukrajina

13.5.2012

MS klubů, Petrohrad, Rusko

19.5.2012

Berlín, Německo

2.6.2012

Montreal, Kanada

9.– 10.6.2012

ME, Záhřeb, Chorvatsko

 

Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí Světové ligy hodnoceny dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí Světové ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Hráčům, kteří se během sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, se může započítat 75% ze součtu bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom dvojnásobně bodovaném turnaji – pokud je to pro něj výhodnější.

Mezinárodním vrcholem sezóny bude mistrovství Evropy, které se uskuteční v Chorvatsku. Počty účastníků z jednotlivých států jsou stejné, jako při minulém ME – 10 hráčů do hlavní kategorie, 4 junioři (ročník 1994 a mladší), 4 veteráni (ročník 1972 a starší) a 4 hráčky. Počet účastníků hlavní kategorie se může zvýšit v případě umístění českých hráčů v nejlepší desítce (resp. jedenáctce, pokud se v desítce umístí i obhájce titulu mistra Evropy Ahti Lampi) Světové ligy.

 

 

 

 

 

 

 

8.    MS klubů 2012

13. května 2012 se v ruském Petrohradu uskuteční mistrovství Světa klubů. Pokud nebudou ze strany ITHF změněna pravidla, pak se MS klubů budou moci zúčastnit 3 nejlepší kluby v pořadí světového žebříčku platného dva měsíce před turnajem a z každého členského státu jeden klub. Pořadatelé mají navíc k dispozici tři divoké karty. Pokud se tímto způsobem nenaplní kapacita turnaje, budou moci členské státy ITHF v pořadí světového žebříčku států hlásit další kluby. Kluby mající zájem o účast na MS klubů se musí hlásit Asociaci – uzávěrka přihlášek bude stanovena až dle termínů stanovených ITHF. Pokud zájem klubů převýší počet míst rezervovaných pro naší Asociaci, budou registrované kluby vybrány dle pořadí na MR družstev 2011.

Zatím platí, že MS klubů je na programu na neděli, přičemž v sobotu by se měl uskutečnit první ročník Masters turnaje, kterého se budou moci zúčastnit jen nejlepší a zvaní hráči. Žádné informace o tomto turnaji ale zatím nebyly oznámeny.

Tento bod je zařazen jako bod 23 v hlasovací části.

 

9.    ITHF

Během a po letošním mistrovství světa začaly některé členské státy mezinárodní federace ITHF volat po jejím lepším a profesionálnějším chodu. Zatím jedinou reakcí ITHF byl oficiální dotaz na jednotlivé federace, zda by byly ochotny platit ITHF. Jediná konkrétní částka (15 Euro) zatím padla v souvislosti s pohárem pro vítěze Světové ligy 2011/2012, obecně byly zmíněny platby za možnost pořádat MS, ME, MS klubů a turnaje velké šestky Světové ligy – v našem případě tedy za možnost pořádat Czech Open. Na co konkrétně by peníze byly použity zatím nebylo rozvedeno, jen bylo zmíněno, že jde o reakci na stížnosti, že zástupci ITHF v předstihu nezkontrolovali místo konání letošního MS.

Naše Asociace se tedy má vyjádřit, zda bychom byli ochotni platit ročně ITHF určitou částku.

Tento bod je zařazen jako bod 1 v hlasovací části.

 

10. Navržená hlasování

Pro schválení daného bodu musí souhlasit nadpoloviční většina hlasujících, tedy 6 klubů. Čísla znamenají pořadí v návrhu na VH - http://www.stolnihokej.cz/doc/VH_2011_Satalice.htm.

 

 

Na VH byly přítomnými schváleny tyto změny:

-          23) Navrhuji, aby se v případě, kdy by místa na mistrovství světa klubů 2012 rezervovaná pro české kluby nebyla zaplněna registrovanými kluby, mohl turnaje zúčastnit i tým složený z hráčů různých klubů bez nutnosti splnění podmínek přestupního řádu Asociace. V případě, kdy počet takto složených družstev majících zájem o účast přesáhne počet volných míst, bude z družstev vybráno dle postavení tří nejlepších hráčů na Světovém žebříčku. (7xAno, 1xZdrž, 2xNe).

-          24) Navrhuji, aby bylo do řádů Asociace doplněno, že v případě, kdy se některý člen Asociace nominuje na mistrovství světa (Evropy) přes pořadí Světové ligy, ale nikoliv přes nominační tabulku Českého poháru, bude moci být tento hráč zařazen na soupisku reprezentačního družstva. Rozhodnutí o zařazení bude v kompetenci vedoucího reprezentace či jiné osoby se starostí o reprezentaci. (10xAno)

-          25) Návrh na změnu Volebního řádu - z Článku 17 vypustit možnost, kdy se po ukončení výkonu funkce zvoleného funkcionáře ujímá funkce takový kandidát, který se v posledních volbách umístil jako další v pořadí. Namísto výše uvedeného kroku by se vždy konaly doplňující volby o obsazení uvolněných pozic. (9xAno, 1xNe)

-          26) Navrhuji stanovit podporu reprezentaci pro mistrovství Evropy 2012 ve výši 1500,- Kč pro každého hráče. (10xAno)

-          27) Navrhuji zvýšit odměnu pro pořadatele turnajů Českého poháru ze stávajících 40 Kč na 50 Kč za každého účastníka turnaje. (10xAno)

-          28) Souhlasíte s rozpočtem navrženým pro sezónu 2011/2012? (10xAno)

-          29) Souhlasíte s termínovou listinou 2011/2012? (10xAno)

 

 

Návrhy, které byly zamítnuty:

-          1)           Souhlasíte s podílením se na chodu ITHF zasíláním ročního poplatku použitým například na zakoupení poháru pro vítěze Světové ligy 2011/2012? Do jaké výše poplatku jste případně ochotni souhlasit? (3xZdrž, 7xNe)

-          2)  Zrušení losování na MR družstev a nahradit ho systémem had - Týmy se nasazují dle schváleného pořadí (součet tří nejlepších dle žebříčku ČP) do skupin: A - 1., B - 2., C - 3., D - 4., pak by do D šel 5., C - 6., B - 7., A - 8. atd., ale od 5. týmu už se musí dát pozor na to, zda ve skupině není tým stejného klubu, v takovém případě by tým byl zařazen do nejbližší další vhodné skupiny a volné místo zaujal další tým v pořadí. (1xAno, 1xZdrž, 8xNe)

-          3) Umožnit na MR družstev nastoupení hráče stejného klubu z nižšího družstva ve vyšším (ne opačně), pouze však pokud hráč z vyššího týmu odstoupí definitivně (nesmí se znovu zapojit). (1xAno, 1xZdrž, 8xNe)

-          4)  Na MR družstev by musel střídající hráč zpět nastoupit do série pouze na té pozici, v jaké sérii opustil, aby se zamezilo možnosti potkání se se stejným soupeřem. (1xZdrž, 9xNe)

-          5) Změna funkčního období výboru Asociace na tři roky. (4xAno, 6xNe)

-          6)  Změna v Turnajovém pořádku – každý hráč musí mít jeden neohraný puk, který musí mít na začátku zápasu viditelně vedle hokeje. (3xAno, 7xNe)

-          8)  Souhlasíte s průběžným zveřejňováním stavu konta jednotlivých klubů u Asociace? (1xAno, 2xZdrž, 7xNe)

-          10) Návrh na povinnosti člena VV – každý člen výboru bude mít za povinnost každoročně podat zprávu o své dosavadní činnosti. (3xAno, 4xZdrž, 3xNe)

-          11) a) Vznik funkce manažera reprezentace, který by měl na starosti hráče, organizaci výpravy, byl by prostředníkem mezi reprezentací a výborem. Manažera by navrhoval výkonný výbor a schvalovala valná hromada. (4xAno, 6xNe)

  b) Změna nominace do reprezentace – ¾ nominace dle pořadí ČP a zbylou ¼ by určil manažer z ostatních hráčů dle svého rozhodnutí a navrhoval by i kapitány jednotlivých družstev. Kompletní nominaci by pak schvaloval výkonný výbor. (1xAno, 2xZdrž, 7xNe)

  c) Zrušit úplně nominační tabulky a o nominaci by rozhodoval manažer reprezentace. (1xZdrž, 9xNe)

-          12) a) Návrh na hlasování všech členů výkonného výboru – mělo by být veřejné. (5xAno, 3xZdrž, 2xNe)

  b) Zákaz hlasování člena výboru o záležitostech, které se týkají jeho klubu. (4xAno, 1xZdrž, 5xNe)

-          13) a) Návrh na zvýšení startovného ze 150 na 180 Kč, přičemž 30 Kč dávat do reprezentačního fondu. (1xAno, 9xNe)

  b) Návrh na zvýšení startovného pro juniory ze 75 na 90 Kč. (2xAno, 8xNe)

-          14) Souhlasíte s tím, že pořadatelé turnajů budou mít za povinnost zajistit více prostoru v hracích místnostech ČP? (2xAno, 3xZdrž, 5xNe)

-          15) Příspěvky na reprezentaci rozdělovat dle modelu uvedeném v návrhu na VH ve druhé části, bod 2. (2xAno, 1xZdrž, 7xNe)

-          16) V případě přebytku starších hokejů je dávat jako ceny na MR prvním třem klubům a v dalších soutěžích těm nejlepším. (3xAno, 7xNe)

-          17) Návrh na zakoupení mistrovských putovních poháru pro vítěze jednotlivých kategorií. (2xAno, 8xNe)

-          18) Tresty obdržené za prohřešky na pohárech vztahovat pouze na ČP, nikoliv na ostatní soutěže. (2xAno, 1xZdrž, 7xNe)

-          19) Na MR družstev nechat výše nasazený tým bez přesouvání a druhého nechat vybrat stranu. (1xAno, 9xNe)

-          20) Souhlasíte s tím, že za každý vulgární, nenávistný či pomlouvačný výrok zaměřený vůči hráči, skupině hráčů, diváků nebo pořadatelů, a to v jejich přítomnosti i nepřítomnosti, který je nahlášen komisi rozhodčích a doložen přiznáním dotyčné osoby či svědectvím dvou svědků, bude hráč na základě usnesení komise rozhodčích přímo na turnaji vyloučen z účasti na příštím kole ČP?" Vysvětlení: nejedná se o vulgární slovník ani nejrůznější slovní "výlevy" při zápasech, pokud tyto nejsou cílené na soupeře a jejich míra nepřekračuje únosnou mez. Jde pouze o cílené slovní napadení osob, které se může, ale nemusí realizovat formou vulgárních urážek. Cílem tohoto návrhu je dát komisi rozhodčích možnost potírat slovní výpady, které narušují sportovní atmosféru turnajů. (1xAno, 2xZdrž, 7xNe)

-          21) a) Mistrovství Republiky rozdělit do tří dnů – kategorie žen, juniorů a veteránů hrát již v pátek odpoledne, družstva nechat v sobotu a jednotlivce hrát v neděli ráno. (10xNe)

  b) Mistrovství Republiky dát jen do jedné soboty a to soutěží žen, juniorů, veteránů a jednotlivců a soutěž družstev hrát v průběhu sezony. (10xNe)

-          22) Hráč, který se zúčastní hlavní kategorie MS či ME jako pátý náhradník dle nominační tabulky, by neměl nárok na finanční podporu od Asociace. (2xAno, 1xZdrž, 7xNe)

-          30) Návrh na potrestání Filipa Hamáčka (HCS Žabka Praha) na jeden turnaj ČP z důvodů přiznání k nechávání výsledků na diskuzi. (2xAno, 8xNe)

-          31) Návrh na potrestání Pavla Plešáka (Gladiators Plzeň) na jeden turnaj ČP z důvodu nechané série zápasů v minulosti. (1xZdrž, 9xNe)

-          32) Návrh na verzi nového hracího systému i s počtem kol a potřebným počtem hokejů. Vyšší počet základních skupin zkrátí dopolední část o 2 – 5 kol, záleží na přesném počtu hráčů. Vyšší počet základních skupin sníží počet nevyrovnaných zápasů na minimum. Počet základních skupin je dán minimálním počtem 14 v každé základní skupině, tedy 13 zápasů. Pokud srovnáme hrací systém stávající a tento na časovou náročnost, tak stávající systém má delší základní skupiny, Ačko se hraje na 18 zápasů odpoledne + 20 zápasů play-off. Nový systém by vycházel časově velmi podobně. Časové ztráty nejvíce vznikají průtahy na začátku a někdy zbytečně dlouhými pauzami na oběd. (2xAno, 3xZdrž, 5xNe)

 

 

Návrhy, které nebyly projednány:

-          7) a 9) Odloženo na dopracování výborem z důvodu možných zásadních změn ve Stanovách.

-          33) Vztah ke Stanovám a Volebnímu řádu viz odložené body 7 a 9. Bude projednáváno taktéž dodatečně.

Výbor slíbil informovat VH o možnosti změn Stanov za účelem vyjasnění práv členů Asociace.

 

11. Diskuze

-          Doplňující bod – Při rovnosti dvou či více hráčů v základní skupině na hraně skupin A a B bude rozhodovat celkové skóre hráčů postupujících do skupin A a B před celkovým skóre všech hráčů ze základní skupiny. (6xAno, 4xNe)

-          Platnost voleb do výboru – Valná hromada hlasovala, zda jsou volby konané na MR 2011 platné. (8xAno) Ve svých funkcích tudíž potvzeni Tomáš Behr, Stanislav Kraus, Pavel Pohořalý, Jiří Vácha a Adam Zielinský.

-          Návrh na rezignaci Stanislava Krause na člena VV. Valná hromada hlasovala, zda přijímá tuto rezignaci. (8xNe)

 

 

12. Závěr

Veškeré změny v asociačních dokumentech budou provedeny před prvním turnajem Českého poháru dle výsledků valné hromady.