Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, o.s.

Místo konání: ZŠ Praha Satalice + internet

Datum: 26. červen 2010

Zapsal: Jiří Vácha

 

Seznam přítomných

O konání valné hromady byly v dostatečném předstihu informovány všechny kluby registrované v České asociaci Stiga Game, o.s. (Asociace). Do průběhu valné hromady zasáhlo následujících jedenáct klubů (z toho 1 po internetu):

1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93, THC Stiga Elites, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice.

Program valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Český pohár 2009/2010
3. Stav členské základny
4. Zpráva o hospodaření Asociace
5. Rozpočet pro sezónu 2010/2011
6. Sezóna 2010/2011, termínová listina
7. Nové herní pravidlo stolního hokeje
8. Vedení Asociace
9. Diskuze o předložených návrzích, hlasování
10. Závěr

 

 

1.    Zahájení valné hromady

Valná hromada zamítla volné zařazování bodů pro hlasování do programu VH.

 

2.    Český pohár 2009/2010

Proběhlo zhodnocení Českého poháru. Celkem jsme na všech deseti turnajích zaznamenali 696 účastí, což znamená v průměru téměř 70 hráčů na každém turnaji. Bez započtení Czech Open, ale průměrná účast na běžném turnaji Českého poháru činila jen 61 hráčů. Do České poháru 2009/2010 zasáhlo celkem 211 hráčů.

hráčů

2.5.2010

Czech Open – Liberec

145

7.11.2009

Praha

77

30.1.2010

Pardubice

70

12.12.2009

Praha

68

19.9.2009

Kamenný Újezdec

67

27.2.2010

Plzeň

66

10.4.2010

Milovice

63

21.11.2009

Litomyšl

54

13.3.2010

Cheb

49

3.10.2009

Třinec

37

 

Porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny s předchozími sezónami: 2006/2007 – 775 hráčů, 2007/2008 – 755 hráčů, 2008/2009 – 721 hráčů, 2009/2010 – 696 hráčů. Z toho je patrný pokračující pokles počtu účastníků na turnajích Českého poháru, poklesu nezabránila ani rekordní účast na Czech Open.

Proběhlo také zhodnocení ME. Největším zklamáním bylo velké množství omluvenek, které zapříčinilo také značný neúspěch v hlavní kategorii. Ovšem na druhou stranu se družstvo veteránů umístilo na druhém místě. Také byl pokárán Patrik Petr za nenastoupení k utkání družstev open.

 

3.    Stav členské základny

V minulé sezoně přibyli čtyři noví členové Asociace, celkem je nyní 332 členů. Klub SHC Votroci Hradec Králové zanikl. Byla připomenuta možnost čerpání dotace pro získávání nových hráčů formou turnajů pro nováčky a s tím související propagace.

 

4.    Zpráva o hospodaření asociace

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) v období od 2.7.2009 do 9.6.2010.

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 2.7.2009) následující.

Hotovost na pokladně: 5 031,00 Kč.

Peníze na účtu: 135 709,21 Kč.

Celkem: 140 740,21 Kč.

 

Příjmy Asociace

Příjmy Asociace byly ve sledovaném období následující.

  

Vybrané startovné

74 925,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

36 850,-

Příspěvek od ČSTV

12 000,-

Úrok na bankovním účtu

59,60

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset turnajů Českého poháru, přičemž ale startovné z mezinárodního turnaje Czech Open (a také z mistrovství světa klubů) se nestalo příjmem Asociace (celou vybranou částku získal spolupořadatel turnaje – klub THC Stiga Elites na uhrazení pronájmu Tipsport Areny). Zbylých devíti turnajů Českého poháru se zúčastnilo 551 hráčů, 97 z nich zaplatilo snížené startovné (nováčci, hráči mladší 15 let, držitelé průkazu ZTP), tři hráči byli od startovného osvobozeni na základě účasti v anketě ČASG. Celkem tak bylo na startovném vybráno 74 925,- Kč.

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 36 850,- Kč. Soupis je uveden v následující tabulce:

  

Počet

Nový hokej

13 ks

21 540,-

Starý hokej

12 ks

6 000,-

Sada figurek (nové i staré)

31 ks

3 800,-

Balení puků (3ks)

46 ks

3 680,-

Šupláky

4 ks

600,-

Ostatní (brankáři, branky, táhla…)

1 230,-

Pět nových hokejů bylo prodáno za cenu 2 000,- Kč, ostatních 8 nakupovaly kluby za 1 750,- Kč, přičemž ve třech případech byla část ceny uhrazena z klubového účtu. Bylo prodáno 24 sad použitých figurek (po 100,- Kč) a 7 sad nových (po 200,- Kč). Bezplatné klubové odběry hokejů a dílů nejsou do přehledu zahrnuty.

Během sledovaného období zaslal ČSTV Asociaci nejprve příspěvek za přidružené členství v roce 2009 ve výši 5 000,- a následně příspěvek 7 000,- pro rok 2010.

Příjmy Asociace tak ve sledovaném období byly ve výši 123 834,60 Kč.

 

Výdaje Asociace

Výdaje Asociace byly ve sledovaném období následující.

  

Nákup hokejů a náhradních dílů

47 702,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (551 účastníků)

34 290,-

Dotace reprezentaci pro ME 2010 (14 hráčů)

21 000,-

Odměna za skladování hokejů v sezónách 2009/2010 a 2010/2011 (Z. Matoušek)

8 000,-

Odměny za umístění v ČP 08/09 a MR 2009

7 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2009/2010 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2009/2010

4 185,-

Odměny za přípravu 70 nových hokejů a brankářů

4000,-

Nákup šupláků (11 párů)

3300,-

Nákup tiskárny

800,-

Bankovní poplatky

122,-

Ostatní

2944,-

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní díly za 47 702,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje, nebo pro využití bezplatné podpory klubům na základě výsledků Českého poháru. Za částku 4 920,- Kč musely být nakoupeny nové plochy, protože na 20 hokejích, které Asociace obdržela pro pořádání MS klubů (celkem jsme jich dostali 70) byl již nalepen nový „rychlý“ typ plochy, která proto musela být stržena a Asociace má nyní těchto 20 ploch k prodeji.

Odměna pořadatelům turnajů Českého poháru byla vyplácena ve výši 40,- Kč za účastníka bez ohledu na to, zda hráč hradil plné startovné, či jen poloviční – nováčkovské, nebo dokonce žádné. Na devíti turnajích Českého poháru jsme měli 551 účastí, proto bylo na klasickou odměnu za pořádání vyplaceno 22 040,- Kč.

Dále byla pořadatelům vyplácena odměna za dopravu hokejů. Celková výše této odměny byla před sezónou stanovena na 13 200,- Kč. Ve skutečnosti ale bylo nakonec na odměnách za dopravu vyplaceno jen 12 250,- Kč a to díky domluvě dvou pořadatelů, kdy se hokeje převezly rovnou z turnaje na turnaj bez zastávky v Praze.

Nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2008/2009 a nejlepší trojici z MR 2009 bylo na základě jejich žádostí a cest do zahraničí vyplaceno jen 7 000,- Kč místo plánovaných 12 000,- Kč – Lukáš Turoň nechal podporu ve výši 5 000,- Kč propadnout.

Během sezóny zakoupila Asociace od Zbyňka Pilaře 11 párů šupláků - dva páry byly prodány, ostatní si několik registrovaných klubů vzalo jako součást podpory klubů na základě výsledků Českého poháru.

 

Zdeněk Matoušek st. obdržel za skladování hokejů a starost o nákup náhradních dílů v průběhu celé sezóny 2009/2010 odměnu ve výši 4 000,- Kč. Na základě jeho žádosti mu byla již na konci sezóny vyplacena odměna ve stejné výši i za sezónu 2010/2011.

Za přípravu 70 nových hokejů (vyřezání branek a podlepení táhel), za vyztužení brankářů a výrobu patek byla Zdeňkovi Matouškovi a Mirkovi Hubáčkovi vyplacena odměna v celkové výši 4 000,- Kč.

Do položky Ostatní je zahrnut nákup a potisk reprezentačních dresů pro reprezentační nováčky, poplatek za internetovou doménu, nákup inkoustu do tiskárny, lepících pásek, Silkalu atd.

 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 138 343,- Kč.

 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2009/2010 vznikl většině registrovaných klubů další nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena - člena Asociace umístěného mezi nejlepšími 44 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato částka byla připočtena k případnému zůstatku z minulé sezóny, přičemž nejvýše se do další sezóny převedla částka 500,- Kč. V následující tabulce je uveden stav dosud nevyčerpané podpory jednotlivým klubům k 8.6.2010. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje.

  

 

1. THC Pardubice

3 520,-

ETHL - Polabská liga stolního hokeje

500,-

Gladiators Plzeň

1 810,-

HCS Žabka Praha

2 810,-

SHC Votroci Hradec Králové

180,-

Stiga Big Band Praha

3 000,-

Kamax Kamenný Újezdec

1 020,-

Stiga HC Benátky

2 000,-

THC Javorové Listy Teplýšovice

500,-

THC Stiga-Game Příbram

500,-

Třinecká hokejová liga

2 000,-

THC Stiga Svitavy 93

3 000,-

SHC Cheb

800,-

 

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 21 640,- Kč.

 Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2009/2010 a třem nejlepším z mistrovství republiky 2010 nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 2010/2011. Konkrétně jde o Lukáše Turoně (6 000,- Kč), Zdeňka Matouška ml. (4 000,- Kč), Daniela Matýska (1 000,- Kč) a Davida Šmída (1 000,- Kč). Peníze ale budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. Celkem je za tímto účelem rezervováno 12 000,- Kč, které se ale stanou výdajem až v příštím období.

Přehled majetku Asociace (počty hokejů a náhradních dílů) bude vyhotoven Zdeňkem Matouškem a později připojen k této zprávě.

 

Bilance

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se ztrátou ve výši 14 508,40 Kč, přičemž odměna za skladování hokejů v sezóně 2010/2011 věcně náleží až do příští sezóny a faktická ztráta tak byla během sledovaného období o 4 000,- Kč nižší.

 

Závěr

Finanční majetek Asociace je k 9.6.2010 následující.

Hotovost na pokladně: 2 527,00 Kč.

Peníze na účtu: 123 704,81 Kč.

Celkem: 126 231,81 Kč.

V sezóně 2009/2010 bylo hospodařeno se ztrátou ve výši 14 508,40 Kč.

Při porovnání s rozpočtem schváleným pro sledované období během valné hromady v létě 2009 lze pozorovat, že Asociaci se navržený rozpočet příliš plnit nedařilo. Na startovném bylo vybráno výrazně méně, zásadním způsobem poklesl zájem o nákup hokejů a dílů od Asociace (zejména prodej starých hokejů se v podstatě zastavil) a ještě větší ztrátě tak zabránila jen „nečekaná“ (vzhledem k problémům ČSTV) dotace od ČSTV, nečerpání podpory pro návštěvu turnaje Světové ligy ze strany Lukáše Turoně a menší zájem o reprezentaci (žádná účastnice v kategorii žen).

 

5.    Rozpočet pro sezonu 2010/2011

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření v sezóně 2009/2010.

Příjmy Asociace

  

Vybrané startovné

90 000,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

45 000,-

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 135 000,- Kč.

Navíc je možné očekávat začátkem roku 2011 dotaci od ČSTV ve výši cca 7 000,- Kč. Vzhledem k situaci ČSTV (nedostatek peněz, plánované změny) ale tato dotace raději není zahrnuta v očekávaných příjmech.

Výdaje Asociace

  

Nákup hokejů a náhradních dílů

50 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP

40 000,-

Dotace reprezentaci pro MS 2011 (17 hráčů)

34 000,-

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km)

16 260,-

Odměny za umístění v ČP 09/10 a MR 2010

12 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2010/2011 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2010/2011

5 000,-

Odměna za přípravu nových hokejů

1 500,-

Ostatní

6 000,-

 Na Czech Open 2011 bude pořadatelům vyplacena odměna za pořádání turnaje ve výši 50,- Kč / účastníka, na ostatních turnajích Českého poháru bude odměna ve výši 40,- Kč / účastníka. Dotace pro účastníky mistrovství světa 2011, které se bude konat v Helsinkách, bude ve výši 2 000,- / hráče.

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 169 760,- Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny odměny za dopravu hokejů pro pořadatele jednotlivých turnajů ČP a MR za předpokladu, že hokeje budou vždy odvezeny z Prahy a po turnaji přivezeny zpět do Prahy. Je v zájmu (Asociace a i) pořadatelů, aby se pokusili ušetřit svůj čas a pokud je to možné tak aby se pokusili dohodnout s pořadateli předcházejícího turnaje a odvézt hokeje přímo bez nutnosti jejich uskladnění v Praze.

 

místo konání

odměna Kč

Kamenný Přívoz

600,-

Třinec

4 800,-

Svitavy

2 400,-

České Budějovice

1 800,-

Praha – Satalice

0,-

Pardubice

1 200,-

Cheb

1 800,-

Milovice

600,-

Czech Open – Litomyšl

1 800,-

Plzeň

1 200,-

MR, Litomyšl, Praha ???

600,-

Celkem je na odměny za dopravu vyčleněno 16 260,- Kč. Částka se může změnit podle toho, kde bude MR uskutečněno.

Rozpočet sezóny 2010/2011 je navržen s celkovou ztrátou 34 760,- Kč, přičemž tato ztráta může být snížena dotací od ČSTV, vyšší účastí na turnajích, nebo prodejem zejména starých hokejů, kterých má Asociace nyní velký počet. Navíc se opět nemusí stát, že bude vyplacena celá částka rezervovaná pro nejlepší hráče z pořadí Českého poháru 2009/2010 a MR 2010 a také může na MS 2011 cestovat méně, než 17 hráčů (v případě juniorů, veteránů či žen nominovaných zároveň i do hlavního turnaje jednotlivců).

Ztrátový rozpočet je navržen s ohledem na aktuální stav asociační pokladny a případné dosažení takovéto ztráty nebude pro Asociaci znamenat žádné potíže.

 

Pořadatelé budou v příští sezóně moci kontaktovat Kryštofa Lebla (tel. 732 875 580), který se nabídl, že v případě zájmu je schopen dovézt hokeje na kterýkoliv z turnajů Českého poháru, či MR za finanční odměnu ve výši shodné s odměnou za dopravu hokejů, kterou obdrží pořadatel od Asociace.

 

6.    Sezona 2010/2011, termínová listina

Český pohár 2010/20011 se bude skládat z deseti turnajů, sezóna bude zakončena mistrovstvím republiky.

 

11.9.2010

Kamenný Přívoz

2.10.2010

Třinec

30.10.2010

Svitavy - Letovice

20.11.2010

Praha – Satalice (možná Č.B.)

11.12.2010

Praha – Satalice

29.1.2011

Pardubice

26.2.2011

Cheb

19.3.2011

Milovice

16.4.2011

Czech Open – Litomyšl

7.5.2011

Plzeň - Starý Plzenec

28.5.2011

MR,  Praha ???

 

Mezinárodní termínová listina 2010/2011

24.7.2010

US Open, USA

4.9.2010

* Oslo, Norsko

18.9.2010

Centennial – Edmonton, Kanada

9.10.2010

Budapešť, Maďarsko

10.10.2010

Košice, Slovensko

23.10.2010

* Helsinki, Finsko

6.11.2010

Slovenia Open, Slovinsko

4.12.2010

* Riga, Lotyšsko

17.1.2011

Las Vegas, USA

5.-6.2.2011

* Stockholm, Švédsko

5.3.2011

Bern, Švýcarsko

19.3.2011

Detroit, USA

26.-27.3.2011

* Moskva, Rusko

2.4.2011

Dánsko

16.4.2011

* Czech Open – Litomyšl

30.4.2011

Ukrajina

7.5.2011

Petrohrad, Rusko

14.5.2011

Berlín, Německo

4.6.2011

Montreal, Kanada

10.– 11.6.2011

MS, Helsinki, Finsko

 Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí Světové ligy hodnoceny dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí Světové ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Hráčům, kteří se během sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, se může započítat 75% ze součtu bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom dvojnásobně bodovaném turnaji – pokud je to pro něj výhodnější.

 Mezinárodním vrcholem sezóny bude mistrovství světa, které se uskuteční ve Finsku. Počty účastníků z jednotlivých států jsou stejné, jako při minulém MS – 8 hráčů do hlavní kategorie, 3 junioři (ročník 1993 a mladší), 3 veteráni (ročník 1971 a starší) a 3 hráčky. Počet účastníků hlavní kategorie se může zvýšit v případě umístění českých hráčů v nejlepší desítce (resp. jedenáctce, pokud se v desítce umístí i obhájce titulu mistra světa Roni Nuttunen) Světové ligy.

 

7.    Nové herní pravidlo stolního hokeje 5.3. (návrh ITHF)

„Při každém vhazování musí být oba střední útočníci a oba leví obránci na své polovině hrací plochy a zcela mimo středový kruh pro vhazování, do kterého nemohou vstoupit dříve, než vhozený puk dopadne na středový bod.“

V kruhu pro vhazování nesmí mít hráč žádnou část hokejky, hlavy, ani jinou část hráče. Toto pravidlo platí od začátku sezóny 2010/2011 nejen na našich turnajích, ale i na všech turnajích pořádaných ITHF. Kluby dostaly za povinnost seznámit s tímto pravidlem všechny své hráče.

 

8.    Vedení asociace

Asociace provedla změnu ve stanovách – sídlo asociace není již v místě trvalého bydliště předsedy, ale na adrese Západní 3, 323 00 Plzeň.

 

9.    Diskuze o předložených návrzích, hlasování

Pro schválení daného bodu musí být pro 50% přítomných, tedy 6 klubů. Čísla znamenají pořadí v návrhu na VH - www.stolnihokej.cz/doc/vh2010.htm.

 

 

Na VH byli přítomnými schváleny tyto změny:

-          1) Bylo odsouhlaseno nové herní pravidlo. (11 pro)

-          2) Po roce se vrací systém play-off skupiny A, kdy do něj opět zasáhne 16 hráčů. (7 pro)

-          2.1.+8+10) Celé play-off na ČP i kategoriích žen, veteránu a juniorů na MR se bude hrát na 3 vítězné zápasy. (8 pro)

-          3) MR jednotlivců bude uzavřeno jen pro občany ČR. (6 pro)

-          6) Na MR se budou poháry za umístění v ČP předávat již v sobotu (6 pro)

-          7) Na všech ČP se již nebudou losovat jen tři rozhodčí z Unie, ale všem přítomným rozhodčím se vylosuje pořadí. Rozhodčí z pořádajícího klubu bude automaticky na prvním místě. V případě nepřítomnosti výše postaveného rozhodčího rozhoduje vždy další následující ve vylosovaném pořadí. V případě absence rozhodčích budou do počtu tří tito vylosování ze zbylých hráčů na turnaji. (10 pro)

-          11) Na MR v soutěží družstev se v play-off nebude hrát prodloužení, ale při nerozhodném stavu bude rozhodovat souboj kapitánů. Každý tým musí před zahájením turnaje oznámit svého kapitána, změna v průběhu turnaje není možná. (8 pro)

-          19) Schválen rozpočet na sezónu 2010/2011 (9 pro)

-          20) Veškeré výsledky z ČP musí být doručeny pověřené osobě zpracovávající výsledky nejpozději do druhého dne od skončení turnaje do 9:00. (8 pro)

-          23) Byla schválena úprava hracího systému MR jednotlivců – osmifinále zrušeno, nahrazeno jednou finálovou skupinou, kam z každé skupiny postoupí osm hráčů. Výsledky ze základní skupiny se započítávají. Z této skupiny nejlepších osm jde do play-off. (9 pro)

-          24b) Na MR družstev byla schválena rotace obou družstev, pořadatel má za povinnost určit strany. (8 pro)

 

Propagace stolního hokeje bude také probíhat ve formě sponzorského tištění letáčků (zajišťuje J.Petr). Do nových hokejů se budou vkládat letáčky s termínovkou pro letošní sezonu. Ve vlastním zájmu posílejte své fotografie z turnajů asociaci, která je bude uveřejňovat na oficiálních stránkách (bod 9). Termínová listina prozatím není definitivní, otazník zatím stále visí nad Mistrovství Republiky. (bod 18). Každá případná změna znělky na ČP musí být odzkoušena a odsouhlasena před turnajem (bod 21). Při zapisování výsledků na turnajích ČP budou u výsledků uvedeny také kolonky 1-0-2, kde se provede potvrzení výsledku (bod 21).  Každý hráč ve vlastním zájmu kontroluje, zda jsou po každém kole zapsány všechny výsledky (bod 21). Pořadatelům turnajů byla připomenuta povinnost údržby hokejů před každým turnajem (bod 22).

 

 

Další návrhy, které byly zamítnuty:

-          2.2.) Odměnit prvním osm hráčů ze skupiny A v osmifinále vedením 1-0 v sérii. (1 pro)

-          2.3.) Hrát play-off pohyblivým pavoukem. (5 pro)

-          6) Změna herního plánu na MR – prohození turnaje žen, juniorů a veteránu s play-off družstev. (1 pro)

-          12) Vyplácení dotací na ME a MS jen těm, kteří se kvalifikují regulérně, tzn. náhradníci nemají nárok na dotaci. (4 pro)

-          13) Zrušení startovného na MR jednotlivců. (5 pro)

-          14) Zvýšení startovného na MR družstev na 500kč/družstvo. (5 pro)

-          15) Snížení startovného juniorům, tzn. všem hráčům do 18 let, na 50%. (5 pro)

-          17) Na MR družstev může startovat jen hráč, který odehrál během dané sezóny alespoň 2(3) turnaje ČP, kdy se MR družstev hraje. (2 pro)

-          21) Odměny za vítězství ve Světové lize či za umístění mezi prvními třemi. (3 pro)

-          21) Zrušení nominačních tabulek a určení jedné osoby pro nominaci na MS a ME. (1 pro)

-          21) Na MR nehrát v kategorii veteránů, juniorů a žen o třetí místo a ponechat toto oběma semifinalistům. (1 pro)

-          24a) Na MR družstev po vystřídání nemůže hráč již do této série nastoupit. (2 pro)

 

Další body byly pouze konzultovány a nebylo již o nich hlasováno (doprava reprezentace na MS a ME (bod 4), hráčské smlouvy (bod 5), medializace stolního hokeje (bod 9), vytvoření funkce reprezentačního manažera (bod 16), odměna poháry jen za první 3 místa (bod 21), zrušení ME (bod 21).

 

10. Závěr

Veškeré změny v asociačních dokumentech budou provedeny v letní přestávce dle výsledků valné hromady.