Zápis z mimořádné valné hromady České asociace Stiga Game, o.s.

Místo konání: Kamenný Přívoz

Datum: 19. září 2009

Zapsal: Stanislav Kraus

 

Seznam přítomných

Přítomni byli zástupci všech 14 klubů registrovaných v Asociaci:

1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93, THC Stiga Elites a Třinecká hokejová liga.

Program valné hromady

  1. Snížení startovného pro držitele průkazu ZTP
  2. Odvolání bratrů Tmějových proti trestu vydanému výborem Asociace
  3. Odvolání Michala Hviždě proti trestu vydanému výborem Asociace
  4. Internetová diskuze Asociace

 

 

1.    Startovné pro držitele průkazu ZTP

Účastníci valné hromady odhlasovali snížení startovného na turnajích Českého poháru pro držitele průkazu ZTP na poloviční výší, tj. na 75,- Kč.

 

2.    Odvolání bratrů Tmějových

Valná hromada hlasováním nezrušila trest, který vydal výbor Asociace.

 

3.    Odvolání Michala Hviždě

Nejprve bylo hlasováno o oddělení projednávání trestu pro Michala Hviždě, kdy bylo navrženo projednávat samostatně trest platný pro zahraniční turnaje a trest platný pro turnaje hrané v ČR. Valná hromada rozdělení odmítla.

Následně valná hromada hlasováním nezrušila trest, který vydal výbor Asociace.

 

4.    Internetová diskuze Asociace

Na základě odvolání Tomáše Behra proti rozhodnutí výboru Asociace změnit způsob fungování internetové diskuze nechal výbor Asociace nejprve hlasovat o zachování stávající internetové diskuze, ve které by se jen nově začal striktně uplatňovat kodex diskutéra. Valná hromada tento návrh přijala a Tomáš Behr následně stáhl své odvolání.