Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game

Místo konání: internet

Datum: 20. – 27. červen 2007

Zapsal: Stanislav Kraus

 

Seznam přítomných

O konání valné hromady byly v dostatečném předstihu informovány všechny kluby registrované v České asociaci Stiga Game (Asociace). Ze třinácti klubů disponujících hlasovacím právem do průběhu valné hromady zasáhlo následujících osm:

1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, SHC Votroci Hradec Králové o.s., Stiga Expand Plzeň, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93 a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

 

Program valné hromady

  1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů
  2. Hlasování o předložených návrzích

 

 

1.     Předložení hodnotících zpráv a návrhů

Výbor Asociace předložil všem účastníkům valné hromady hodnocení uplynulé sezóny. Účastníci byli zároveň požádáni o účast v hlasování o jedenácti předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na stránce http://www.stolnihokej.cz/doc/valnahromada2007.htm.

 

2.     Hlasování o předložených návrzích

-          Valná hromada jednomyslně schválila nový výbor Asociace ve složení Jan Dryák, Stanislav Kraus, Vladimír Kraus, Zdeněk Matoušek a Tibor Varga. Členové výboru rozhodli, že předsedou Asociace bude i nadále Vladimír Kraus, tajemníkem je Jan Dryák a hospodářem Stanislav Kraus. Dvouleté funkční období výboru začalo 28. června 2007.
Výbor Asociace tímto děkuje Vladimíru Studničkovi za jeho dosavadní práci pro Asociaci.

-          Valná hromada přijala předloženou termínovou listinu, která má po nucené změně termínu Czech Open následující podobu

8.9.2007

Kamenný Újezdec

6.10.2007

Svitavy – Banín

3.11.2007

Třinec

24.11.2007

České Budějovice

15.12.2007

Praha

26.1.2008

Pardubice

23.2.2008

Plzeň – Štěnovice

29.3.2008

Milovice

26.4.2008

Czech Open – Plzeň

10.5.2008

Litomyšl

31.5.2008

MR, Příbram

 

-          byl schválen rozpočet pro sezónu 2007/2008

Příjmy

Startovné (150,- a 75,- Kč / hráče)

105 000,-

Prodeje hokejů a náhradních dílů

60 000,-

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 165 000,- Kč.

 

Výdaje

Nákup náhradních dílů a hokejů (na prodej + spotřeba)

50 000,-

Dotace reprezentantům pro ME 2008 (20 hráčů)

40 000,-

Servis hokejů v sezóně 2007/2008 (M. Hubáček)

24 000,-

Odměny za pořádání turnajů – 750 hráčů po 30,- Kč

22 500,-

Částka uvolněná na klubové „účty“ po skončení ČP 07/08

22 000,-

Dotace účasti nejlepších hráčů z ČP a MR na turnaji Světové ligy

12 000,-

Zpracování výsledků na počítači (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2007/2008

3 500,-

Odměny schválené VH (Pavel Plešák, Karel Konečný)

3 000,-

Ostatní (banka, doména, režie…)

4 000,-

 

Celkem jsou odhadovány výdaje ve výši 186 000,- Kč.

 

-          Bylo rozhodnuto, že mistrovství republiky bude i nadále otevřeno pro zahraniční hráče, kteří splní nominační kritéria.

-          Byla odsouhlasena drobná úprava Turnajového pořádku upravující rozhodnutí o nasazení družstev na MR v případě shodného součtu postavení na Computeru u trojice nejlepších hráčů družstev. O nasazení v tomto případě rozhodne umístění týmové jedničky na Computeru.

-          Valná hromada rozhodla o udělení dvou kompletních použitých hokejů pro klub SHC Votroci Hradec Králové o.s. Stejná podpora bude poskytnuta i Tiboru Vargovi.

-          Bylo odhlasováno vyplacení odměny Pavlu Plešákovi ve výši 2 000,- Kč a Karlovi Konečnému ve výši 1 000,- Kč.

-          Bylo rozhodnuto o zahájení evidence lokálních lig na internetových stránkách Asociace. Evidence začne fungovat od září 2007.

-          Byl schválen leták vytvořený Vladimírem Krausem, který bude vložen ve všech nových hokejích dovezených do ČR pro prodej v příští sezóně. Asociace děkuje Jindřichovi Petrovi, který zařídil bezplatné vytištění letáku.

 

Podrobný přehled hlasování včetně odpovědí členů výboru na připomínky a otázky hlasujících klubů byl uveřejněn na stránce http://www.stolnihokej.cz/doc/PrehledHlasovaniVH07.htm.