Zápis z valné hromady České asociace Stiga Game, o.s. č. 2/2007

 

Místo konání: Kamenný Přívoz

Datum: 8.9.2007

Zapsal: Stanislav Kraus

Vyhotovil: Stanislav Kraus

 

Seznam přítomných

 

a)     Výbor

Vladimír Kraus, Jan Dryák, Stanislav Kraus, Zdeněk Matoušek, Tibor Varga

 

b)     Přítomné kluby

1.THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Žabka Praha, Kamax Kamenný Újezdec, SHC Votroci Hradec Králové, Stiga Expand Plzeň, Stiga HC Benátky, THC Javorové Listy Teplýšovice, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Plzeň, THC Stiga Svitavy 93, Třinecká HL, Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

Zastoupeno 14 klubů.

 

Průběh schůze

-         Klubům bylo oznámeno, že Mirek Hubáček – současný správce hokejů – by rád na konci sezóny 2007/2008 předal hokeje svému nástupci. V dostatečném předstihu se proto hledá zájemce o dopravu a servis hokejů pro turnaje pořádané Asociací. Zájemci se mohou hlásit členům výboru Asociace, podmínky budou následně projednány. Nutným předpokladem je účast na všech turnajích pořádaných Asociací a možnost dovézt na každý turnaj minimálně 32 hokejů.

-         Tibor Varga seznámil kluby se svou aktivitou v Brně. Začátkem října tam proběhne první náborový turnaj, na kterém budou využity i dva hokeje, které Tibor dostal darem od Asociace.

-         Kluby byly seznámeny se stavem jednání mezi ITHF a výrobcem hokejů. Protože je možné, že se podaří dohodnout pro střední Evropu speciální zásilku levných hokejů, byly kluby vyzvány, aby uvedly, kolik hokejů by byly ochotny zakoupit za cenu pohybující se kolem 1 200,- Kč. Kluby ohlásily následující počty:

 

1.THC Pardubice

5

 

Stiga HC Benátky

3

BSE České Budějovice

0

THC Javorové Listy Teplýšovice

2

Gladiators Plzeň

2

THC Stiga-Game Příbram

4

HC Stiga Žabka Praha

10

THC Stiga Plzeň

2

Kamax Kamenný Újezdec

5

THC Stiga Svitavy 93

12

SHC Votroci Hradec Králové

3

Třinecká HL

0

Stiga Expand Plzeň

2

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga

4

 

-         Celkem tak kluby projevily zájem o 54 hokejů. Asociace navíc sama zakoupí několik hokejů – počet bude záviset na konečné ceně, kterou se podaří dohodnout. Asociace se stejným způsobem pokusí zakoupit například i puky.