Zápis o průběhu voleb výboru a revizorů České asociace Stiga Game

 

Místo konání: Holice v Čechách

Datum: 14. leden 2006

Zapisovatel: Jan Dryák

 

Na pátém turnaji Českého poháru v sezóně 2005/2006 proběhly volby do nově ustavených orgánů České asociace Stiga Game (Asociace).

 

Pro volbu do výboru Asociace (5 členů) se přihlásili následující kandidáti: Jan Dryák, Robert Jež, Stanislav Kraus, Vladimír Kraus, Zdeněk Matoušek st. a Vladimír Studnička. Na pozici revizora
(2 revizoři) kandidovali: Robert Jež, Karel Konečný, Stanislav Kraus a Antonín Šurýn.

 

Právo volit měli všechny kluby, které jsou zaregistrované u Asociace a zároveň fungují jako občanské sdružení vlastnící IČO. Voleb se zúčastnilo dvanáct klubů: 1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, E.T.H.L. – Polabská liga stolního hokeje, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka, Stiga Expand Plzeň, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, THC Stiga Plzeň, Třinecká hokejová liga a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

 

Volební komise byla sestavena ve složení: Miroslav Hubáček st., František Suchý a Tibor Varga.

 

Pro první kolo voleb převzalo volební lístek všech dvanáct přítomných klubů. Odevzdáno bylo dvanáct platných lístků, žádný lístek tedy nebyl neplatný. Volební komise vyhlásila následující výsledky (v abecedním pořadí): Jan Dryák – 12 hlasů, Robert Jež – 6 hlasů, Stanislav Kraus – 9 hlasů, Vladimír Kraus – 11 hlasů, Zdeněk Matoušek st. – 10 hlasů a Vladimír Studnička – 9 hlasů. Požadovaný nadpoloviční počet hlasů tedy získali a členem výboru se stali: Jan Dryák, Stanislav Kraus, Vladimír Kraus, Zdeněk Matoušek st. a Vladimír Studnička.

 

O obsazení výboru Asociace tedy bylo rozhodnuto již po prvním kole voleb.

 

Z kandidátů na revizora Asociace automaticky vypadl Stanislav Kraus, který se stal členem výborů. Antonín Šurýn se před konáním volby revizorů vzdal kandidatury. Revizory Asociace se proto bez konání voleb stali: Robert Jež a Karel Konečný.

 

Přítomné kluby byly následně seznámeny s výsledky voleb.

 

Zvolený výbor následně oznámil rozdělení funkcí:

 

Předseda Asociace: Vladimír Kraus

Tajemník: Jan Dryák

Hospodář: Stanislav Kraus

 

 

 

 

Zapsal: