Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game

Místo konání: Příbram – restaurace U Švejka

Datum: 24. červen 2006

Zapsal: Stanislav Kraus

Správnost zkontrolovali: Jan Dryák, Vladimír Kraus

 

Seznam přítomných

Výbor - Jan Dryák, Vladimír Kraus, Stanislav Kraus a Zdeněk Matoušek.

 

Zastoupené kluby s právem hlasovat – 1.THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Žabka Praha, Stiga Expand Plzeň, THC Stiga-Game Příbram a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga. Zastoupeno tedy bylo 7 klubů s hlasovacím právem.

 

Program valné hromady

1. Zhodnocení sezóny 2005/2006.

2. Zpráva o stavu členské základny.

3. Výhled pro sezónu 2006/2007, termínová listina.

4. Hospodaření Asociace - zpráva hospodáře a revizorů.

5. Rozpočet pro sezónu 2006/2007.

6. Soutěžní a přestupní řád.

7. Ostatní řády Asociace – stanovy a organizační řád.

8. Hlasování o pravidlech ITHF pro turnaje pořádané Asociací.

9. Putovní pohár pro vítěze turnajů Českého poháru.

10. Prevence vymleti hokejů.

 

1. Zhodnocení sezóny 2005/2006

Účastníci valné hromady zhodnotili sezónu 2005/2006 jako úspěšnou – jak z pohledu změn provedených v Asociaci, tak z pohledu uskutečněných turnajů a výsledků českých hráčů na nich. Vyzdvihnut byl především úspěch české reprezentace na mistrovství Evropy a vítězství Michala Hviždě na turnaji světové ligy v Moskvě.

 

Vladimír Kraus seznámil přítomné s reakcí hráčů ostatních států na mistrovství Evropy. Zástupci některých států si stěžovali na chování několika juniorských reprezentantů v průběhu ME. Švédové zas analyzovali příliš velký počet remíz mezi hráči stejného státu – vedle ruských remíz tak upozorňovali i na velký počet remíz několika českých hráčů.

 

Stanislav Kraus pomocí porovnání počtu účastníků zhodnotil uplynou sezónu Českého poháru. Turnajů se zúčastnilo rekordních 729 hráčů. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími sezónami – bez započtení MR.

 

 

Účastníků

2005/2006

729

2004/2005

641

2003/2004

691

2002/2003

640

2001/2002

530

2000/2001

611

 

Oproti loňské sezóně se tak turnajů zúčastnilo o 88 hráčů více.

 

Počet účastníků jednotlivých turnajů v sezóně 2005/2006 je uveden v následující tabulce. Tabulka je seřazena dle počtu účastníků.


 

Datum

Hráčů

Praha – Czech Open

8.4.2006

118

Praha

5.11.2005

86

Plzeň

26.11.2005

80

Kamenný Újezdec

24.9.2005

74

Holice

14.1.2006

71

Třinec

15.10.2005

64

Milovice

22.4.2006

61

Příbram

20.5.2006

60

Plzeň – Štěnovice

11.2.2006

58

Litomyšl

4.3.2006

57

 

Průměrně se jednoho turnaje zúčastnilo téměř 73 hráčů, bez započtení mezinárodního turnaje Czech Open pak průměr vychází na 68 hráčů. V loňské sezóně byl průměrný počet účastníků bez započtení Czech Open roven 61.

 

Při hodnocení jednotlivých turnajů účastníci valné hromady vyjádřili nespokojenost s  turnajem v Holicích – špatné zabezpečení turnaje pořadateli, málo místa v hrací místnosti, horší osvětlení a špatné ozvučení sálu.

 

2. Zpráva o stavu členské základny

Stanislav Kraus přednesl účastníkům valné hromady zprávu o stavu členské základny. Od sepsání zprávy se u Asociace registrovalo další občanské sdružení - Table Hockey Club Stiga Svitavy 93 (IČO 474 90 128), do kterého přestoupili, nebo ještě přestoupí hráči hned z několika klubů. Uvedené počty členů jednotlivých klubů se tak proto změní.

 

Po zvolení prvního výboru Asociace (14.1.2006) byla znovu zahájena registrace klubů i jednotlivých hráčů v Asociaci. K 17.6.2006 je v Asociaci zaregistrováno 15 občanských sdružení – klubů a 258 hráčů.

 

V Asociaci jsou registrovány následující kluby s uvedeným počtem členů (řazeno dle počtu členů).

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

47

Stiga HC Benátky

35

Stiga Hockey Club Cheb

34

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

23

Třinecká hokejová liga

19

Gladiators Plzeň

15

BSE České Budějovice

13

1.THC Pardubice

12

Hockey Club Stiga Žabka Praha

11

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga

10

Stiga Expand Plzeň

8

THC Stiga Plzeň

7

MKV Sport Klub

6

E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje

4

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

0

 

14 hráčů je registrováno bez uvedení klubové příslušnosti.

 

V následující tabulce je uvedeno věkové rozložení členů Asociace.


 

Mladší 15 let

39

15%

15 – 18 let

31

12%

18 – 30 let

89

35%

30 – 40 let

55

21%

Starší 40 let

44

17%

 

Z 258 členů Asociace je tedy 70 (27%) mladších osmnácti let.

 

V další tabulce je vedle již výše uvedeného počtu členů registrovaných v jednotlivých klubech uveden i počet hráčů, kteří se v sezóně 2005/2006 zúčastnili alespoň jednoho turnaje Českého poháru (mistrovství republiky není započteno), je uveden součet jejich účastí na turnajích a průměrný počet účastí připadající na jednoho aktivního člena klubu. Tabulka je řazena dle počtu účastí členů klubu na turnajích ČP.

 

Klub

Členů

Aktivní

Účastí

Průměr

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

47

12

71

5,9

1.THC Pardubice

12

9

70

7,8

Hockey Club Stiga Žabka Praha

11

10

64

6,4

Stiga HC Benátky

35

14

55

3,9

Třinecká hokejová liga

19

10

50

5,0

Stiga Expand Plzeň

8

7

44

6,3

Gladiators Plzeň

15

7

43

6,1

BSE České Budějovice

13

10

43

4,3

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga

10

7

39

5,6

MKV Sport Klub

6

6

36

6,0

THC Stiga Plzeň

7

4

20

5,0

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

23

4

15

3,8

E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje

4

4

13

3,3

Stiga Hockey Club Cheb

34

2

4

2,0

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

0

0

0

0

 

Snahou Asociace by mělo být snížení rozdílu mezi počtem členů jednotlivých klubů a počtem aktivních účastníků turnajů Českého poháru.

 

3. Výhled pro sezónu 2006/2007, termínová listina

Vrcholem sezóny 2006/2007 bude mistrovství světa v Moskvě. Podle podmínek, které budou sepsány do soutěžního řádu Asociace, se do hlavní kategorie jednotlivců nominuje osm hráčů a po třech hráčích může startovat v soutěži žen, juniorů (narozeni 1989 a mladší) a veteránů (narozeni 1967 a starší).

 

Na MS se dále nominuje nejvýše deset nejlepších hráčů z konečného pořadí světové ligy – tímto způsobem se ale mohou nominovat maximálně tři hráči ze stejného státu. Pokud se tedy v první desítce světové ligy umístí čtyři a více zástupců stejného státu, pak na MS pojedou jen nejlepší tři z nich.

 

Cena zpátečních letenek do Moskvy se dá očekávat kolem 11 000,- Kč na osobu (ale při akčních nabídkách cena klesá až na 5 000,- Kč). Cena ubytování je zatím neznámá, vízum slíbili pořadatelé uhradit všem účastníkům. Do Moskvy lze cestovat i vlakem – cesta trvá okolo 36 hodin a například při skupinové slevě pro deset osob vyjde jízdenka na zhruba 4 000,- Kč. Zatím nebylo zjišťováno, zda v tomto případě není nutné získat tranzitní vízum do Běloruska.

 

Jan Dryák seznámil účastníky valné hromady s předběžnou termínovou listinu Českého poháru 2006/2007. Místo konání několika turnajů zatím není známo a bude doplněno začátkem července.

 

23.9.2006

Svitavy – Banín

14.10.2006

? Plzeň, Pardubice nebo Třinec

11.11.2006

? České Budějovice, Plzeň nebo Třinec

2.12.2006

? České Budějovice, Plzeň nebo Třinec

13.1.2007

? Holice nebo Pardubice

10.2.2007

Plzeň – Štěnovice

3.3.2007

Litomyšl

24.3.2007

Milovice

14.4.2007

Příbram

5.5.2007

Czech Open - Praha

26(19?).5.2007

? Třinec nebo Příbram

 

Podrobnosti o místech konání budou včas oznámeny na stránkách Asociace.

 

V případě potvrzeného zájmu Příbrami o pořádání mistrovství republiky, budou jednotlivé kluby osloveny s možností vybrat si místo konání MR. Především podle výběru pořadatele MR bude následně upřesněna termínová listina Českého poháru.

 

Z termínové listiny nadcházející sezóny vypadl turnaj v Kamenném Újezdci, se kterým se ale v případě zájmu pořadatelů opět počítá pro další sezóny.

 

Přítomní hráči byli seznámeni i s termínovou listinou světové ligy.

 

29.7.2006

Lemont, USA

16.9.2006

Kodaň, Dánsko

30.9.2006

* Oslo, Norsko

21.10.2006

Gatineau, Kanada

28.10.2006

* Helsinky, Finsko

9.12.2006

* Riga, Lotyšsko

29.1.2007

Las Vegas, USA

3.-4.2.2007

* Göteborg, Švédsko

24.2.2007

Bratislava, Slovensko

25.2.2007

Budapešť, Maďarsko

17.-18.3.2007

* Moskva, Rusko

7.4.2007

Boston, USA

21.4.2007

Berlín, Německo

5.5.2007

* Praha

8.-10.6.2007

MS, Moskva, Rusko

Je možné, že turnaje v Bratislavě a Budapešti ještě budou přesunuty na víkend 31.3.- 1.4.2007.

Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí světové ligy hodnoceny dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí světové ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Nově je pro hráče, kteří se během sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, zavedena možnost započítat 75% ze součtu bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom dvojnásobně bodovaném turnaji.

 

4. Hospodaření Asociace

Hospodář Asociace Stanislav Kraus přednesl účastníkům valné hromady zprávu o hospodaření Asociace během období od 1.9.2005 do 13.6.2006.

Zpráva o hospodaření České asociace Stiga Game

Tento dokument shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game (Asociace) v období od 1.9.2005 do 13.6.2006.

 

Podle peněžního deníku byl finanční majetek Asociace před započetím sledovaného období (k 31.8.2005) následující.

Hotovost na pokladně: -20 559,60 Kč.

Peníze na účtu: 3 052,35 Kč.

V součtu proto byla bilance Asociace na počátku sledovaného období -17 507,25 Kč.

 

Příjmy Asociace byly ve sledovaném období následující.

 

Vybrané startovné

100 238,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

37 515,-

Startovné na MR

2 090,-

Doplatek pohárů pro MR

827,-

 

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset turnajů Českého poháru, kterých se zúčastnilo celkem 729 hráčů. V roce 2005 byl účtován výběr pouze 120,- Kč za hráče, od 1.1.2006 je zaúčtováno plných 150,- Kč a 30,- Kč je následně vyplaceno pořadatelům turnaje.

 

Během sezóny byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 37 515,- Kč. Šlo o následující položky.

 

Počet

Starý hokej

24 ks

12 000,-

Nový hokej

5 ks

10 000,-

Sada figurek (nové i staré)

35 ks

7 900,-

Balení puků (3ks)

68 ks

5 440,-

Ostatní (brankáři, branky, táhla…)

 

2 175,-

 

Částka 2 090,- Kč byla zaúčtována jako příjem Asociace při placení startovného na mistrovství republiky (následně byla vyplacena pořadatelům) a 827,- Kč zaplatil Vladimír Kraus jako doplatek částky kryté sponzory za poháry pro mistrovství republiky. Asociace se na pořádání letošního MR nijak finančně nepodílela.

 

Celkem byly běžné příjmy ve výši 140 670,- Kč.

 

V nejbližších dnech budou příjmy náležející do této sezóny navýšeny o 3 000,- Kč, které na asociační účet převede město Plzeň jako dotaci na pořádání letošního mistrovství republiky.

 

Na základě prohlášení výboru České asociace Stiga Game z 18. května 2006 byla na asociační účet Vladimírem Studničkou uhrazena částka 81 496,- Kč.

 

Příjmy Asociace tak ve sledovaném období činily 222 166,- Kč.

 

Výdaje Asociace byly ve sledovaném období následující

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

22 726,-

Servis hokejů (Miroslav Hubáček)

22 000,-

Odměny za Český pohár 2005/2006

15 100,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (425 hráčů)

12 750,-

Reprezentační dresy

9 909,-

Dotace juniorům a ženám pro ME

8 000,-

Zpracování výsledků (V. Kraus) v sezóně 2005/2006

5 000,-

Zpracování účetnictví (paní Hanková) za rok 2005

5 000,-

Poháry pro mistrovství republiky 2006

3 827,-

Poháry za Český pohár 2005/2006

3 523,-

Bankovní poplatky (přibližně)

3 200,-

Startovné na MR vyplacené pořadatelům

2 090,-

Výdaje na turnaj v ZČ muzeu v Plzni

1 697,-

Režie

718,-

Poplatek za internetovou doménu

654,-

Jak je v tabulce uvedeno, od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní díly za 22 726,- Kč. Většina nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje.

 

Reprezentační dresy byly zakoupeny i s výhledem na následující sezóny. Vedle 18 dresů, které byly předány reprezentantům startujícím na ME 2006 nechala Asociace vyrobit dalších 7 dresů, na které v příštích sezónách stačí doplnit pouze jména reprezentantů.

 

Poháry pro mistrovství republiky jsou hrazeny z části dotací města Plzeň a z části platbou Vladimíra Krause.

 

Přesná výše bankovních poplatků bude vyčíslena až po převedení asociačního účtu na transparentní účet a po předání všech výpisů ze stávajícího účtu.

 

Turnaj v plzeňském Západočeském muzeu (26.11.2005) pořádala pouze Asociace a náleželo jí proto celé vybrané startovné. Proto Asociace také hradila veškeré výdaje s turnajem spojené.

 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 116 194,- Kč.

 

Bilance Asociace z její běžné činnosti činila ve sledovaném období +24 476,- Kč. Celková bilance včetně mimořádného příjmu byla +105 972,- Kč. V součtu s počátečním stavem sledovaného období tak Asociace ke 13.6.2006 disponuje finančním majetkem ve výši přibližně 88 460,- Kč.

 

Do bilance sezóny 2005/2006 lze dále započítat příjem 3 000,- Kč, které Asociace obdrží v nejbližších dnech od města Plzeň za pořádání letošního mistrovství republiky. A navíc i jeden nový hokej, který byl v průběhu sezóny zakoupen a nyní je připraven k prodeji za 2 000,- Kč.

13.6.2006

Stanislav Kraus

Hospodář České asociace Stiga Game

 

Účastníci valné hromady přijali zprávu o hospodaření Asociace bez výhrad. Následně Tibor Varga na základě pověření revizory Asociace přednesl následující zprávu o kontrole hospodaření Asociace.

 

 

Zpráva o kontrole hospodaření České asociace Stiga Game

za sezónu 2005/2006

 

Na základě „Zprávy o hospodaření České asociace Stiga Game“ (dále jen Zpráva o hospodaření), sepsané hospodářem této asociace, Stanislavem Krausem, vypracovali revizní komisaři – Karel Konečný a Robert Jež – „Zprávu o kontrole hospodaření České asociace Stiga Game“ (dále jen Zpráva o kontrole hospodaření), kterou prostřednictvím Tibora Vargy předkládají Valné hromadě České asociace Stiga Game.

 

Úvod

Revizním komisařům byla Zpráva o hospodaření zaslaná elektronicky v úterý 13.6.2006. Vzhledem k termínu konání valné hromady (dne 24.6.2006) a vzhledem k osobní neúčasti na této valné hromadě měli revizní komisaři 10 dnů na zpracování a následné předání Zprávy o kontrole hospodaření osobě, která ji na Valné hromadě přečte.

 

První část předmětné zprávy se zabývá kontrolou věcné správnosti hospodaření asociace. Ve druhé části revizní komisaři zkoumali hospodárnost, efektivnost a účelnost hospodaření asociace společně s možnostmi zamyšlení se nad některými druhy výdajů v letech budoucích.

 

Revizní komisaři při zpracování této zprávy vycházeli z obdržené Zprávy o hospodaření a z elektronicky vedené komunikace se Stanislavem Krausem. Ještě před předáním byla  tato zpráva zaslána hospodáři asociace k připomínkám.

 

Zjištění

 

1.      Věcná správnost příjmů a výdajů

 

V první části se revizní komisaři zaměřili na prověření věcné správnosti příjmů a výdajů, jejich možné doložitelnosti a dále transparentnosti hospodaření Č.A.S.G.

 

Bylo ověřeno, že příjmy z vybraného startovného na Českém poháru i na MR jsou správně sečteny, a že ostatní příjmy mají svůj reálný základ.

Dále bylo shledáno, že jednotlivé výdaje, včetně příslušných finančních částek odpovídají reálné situaci a celková bilance z běžné činnosti i přibližný disponibilní finanční majetek asociace ve výši Kč 88.460,- byly správně vypočteny.

 

Revizní komisaři na základě výše zmíněného mohou konstatovat pravdivost údajů v rámci příjmů a výdajů asociace uvedených ve Zprávě o hospodaření asociace, kterou předložil její hospodář, Stanislav Kraus.

 

2.      Hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených prostředků

 

Do této části spojili revizní komisaři hospodárnost, efektivnost a účelnost prostředků asociace s některými oblastmi, který by možná stálo zato do budoucna ošetřit jiným způsobem.

 

a) prodej hokejů + náhradních dílů

Příjmy asociace z prodeje hokejů a náhradních dílů činily ve sledovaném období (tj. v sezóně 2005/2006) 37.515,-, výdaje na nákup hokejů a náhradních dílů 22.726,-. Domníváme se, že by mohlo stát za úvahu případné rozdělení prodeje tohoto zboží do dvou kategorií na prodej registrovaných hráčům a prodej veřejnosti s tím, že není nutné, aby Č.A.S.G. měla zisk z prodeje hokejů a náhradních dílů registrovaným hráčům, neboť vybraná výše startovného (ročně) je pro asociaci dostatečným příjmem a ve sledovaném období stačila pokrýt všechny výdaje.

 

b) odměny členům Výboru

Revizní komisaři se dále zabývali otázkou případných odměn členům Výboru. Minimálně předsedovi Č.A.S.G., ale i ostatním členům Výboru by za jejich energii a elán do tvorby „legislativy“ a řízení asociace mohla náležet zasloužená odměna, především jako motivační prvek do budoucna nezávisle na momentálním personálním obsazení těchto funkcí.

 

c) servis k hokejům

Servis k hokejům, který tento rok prováděl Miroslav Hubáček, se stal další oblastí, na kterou revizní komisaři zaměřili svoji pozornost. Částka 22.000,- na sezónu mnoho neříká o svém poměru mezi náklady na tuto činnosti (především doprava a údržba) a odměnou pro Miroslava Hubáčka. Možná by stálo za zvážení více motivovat a odměnit toho, kdo se této zodpovědné práce ujme, aby do budoucna hokeje vůbec někdo vozil.

 

d) odměny za Český pohár

Odměny za Český pohár 2005/2006 činily 15.100,-. Revizní komisaři neshledávají tento výdaj příliš efektivním. Určitý smysl může mít v sezóně, kdy se nekoná ani MS ani ME s cílem přilákání hráčů, kterým nepřipadá taková sezóna zajímavá. Ale jinak na turnaje v rámci Českého poháru nejezdíme pro peníze a ti nejlepší navíc dostávají po sezóně finanční dotaci na cestu na mistrovství, pokud se v daném roce nějaké koná.

Bonus na konci roku může být pro někoho zajímavý, mnohem hodnotnější na památku do budoucna jsou pro každého z nás obdržené poháry. Případně lze zvážit další miniaturní poháry či „placky“ třeba pro prvních deset až patnáct hráčů Českého poháru v příslušné sezóně. Nebo klidně nějakou drobnost na památku pro všech 44 hráčů.

 

e) poměr mezi penězi na účtu a v pokladně

Zpráva o hospodaření České asociace Stiga Game neobsahovala konečné zůstatky peněz na účtu a v pokladně. Možná stojí za úvahu jak velkou část ponechávat v průběhu a na konci sezóny na účtu a jak velkou část v pokladně. Dále jaký typ bankovního účtu do budoucna mít i vzhledem k poměrně vysoké částce za bankovní poplatky (tj. cca 3.200,- za sledované období).

 

f) dotace od sponzorů

Revizní komisaři pokládají fakt, že se v uplynulé sezóně žádnému hráči nepodařilo získat dotaci pro asociaci, za ne příliš dobrý signál do budoucna. Je vůbec dostatečně znám systém pobídek pro případné dojednání sponzorství všem hráčům a nestojí za to, ho nějakým způsobem přetvořit?

 

g) podpora nových hráčů na jejich prvním či druhém turnaji + větší péče nováčkům

Vzhledem k tomu, že příjmy z běžné činnosti převyšují výdaje, navrhujeme cíleně podpořit nováčky na turnajích. Buď výrazně nižším startovným na jejich prvním turnaji nebo především na tom druhém, kam je možná pro každého nového hráče přijít ještě těžší po té, co zjistil, že se mu na prvním turnaji v konfrontaci s ostatními hráči herně nedařilo. Existují ale jistě i jiné než finanční typy pobídek pro nováčky.

 

 

Závěr

V souladu s plánovaným zaměřením této zprávy revizní komisaři na základě předložené Zprávy o hospodaření provedli kontrolu hospodaření České asociace Stiga Game, a to  z hlediska věcné správnosti a hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Dále se komisaři zaměřili na některé položky v oblasti výdajů s cílem zamyslet se nad jejich opodstatněností.

 

Revizní komisaři konstatují, že systém zavedený k průkazné evidenci hospodaření asociace je funkční a příjmy i výdaje ve Zprávě o hospodaření uvedené jsou věcně správné.

Zamyšlení se nad možnou změnou struktury výdajů provedli revizní komisaři s cílem zachování průhlednosti hospodaření a větší smysluplnosti některých položek ve výdajích.

 

 

Zprávu o kontrole hospodaření zpracoval:                                        Karel Konečný

Se Zprávou o kontrole hospodaří souhlasí:                             Robert Jež

 

V Praze dne 23.6.2006

 

Na základě zprávy revizorů byly prodiskutovány a schváleny následující změny vztažené k bodům uvedeným ve druhém odstavci zprávy revizorů.

 

a) Prodej hokejů + náhradních dílů

Prodejní cena nové sady figurek byla snížena na 200,- Kč. Prodejní cena sady figurek používané na turnajích pořádaných Asociací byla stanovena na 100,- Kč. Každý klub bude mít možnost pro svojí potřebu zakoupit od Asociace kompletní nový hokej za cenu 1 750,- Kč. Pro jednotlivce zůstává prodejní cena nového hokeje 2 000,- Kč.

Ostatní ceny zůstávají beze změn, marže Asociace pokrývá náklady na zajištění prodeje.

Staré hokeje budou prodávány přednostně členům Asociace.

 

b) Odměny členům výboru

Účastníci valné hromady rozhodli o vyplacení mimořádné odměny ve výši 5 000,- Kč Stanislavu Krausovi především za kontrolu hospodaření Asociace v předchozích pěti letech a za činnost ve výboru Asociace.

 

c) Servis k hokejům

Miroslav Hubáček souhlasil s prováděním servisu hokejů i v sezóně 2006/2007 za nezměněnou částku, se kterou účastníci valné hromady souhlasili.

 

d) Odměny za Český pohár

Valná hromada rozhodla o zrušení finančních odměn vyplácených za umístění v konečném pořadí Českého poháru. Vyplácení těchto odměn bylo nahrazeno motivačním systémem podporujícím kluby registrované u Asociace. Každému registrovanému klubu bude u Asociace zřízen pomyslný účet. Po skončení každé sezóny Českého poháru (počínaje sezónou 2006/2007) bude každému registrovanému klubu na tento účet za každého jeho člena (který je zároveň členem Asociace), který se v konečném pořadí Českého poháru umístí do 44. místa včetně, připsána částka 500,- Kč. Částka bude připsána vždy ve prospěch klubu, ve kterém byl hráč veden v den konání posledního turnaje Českého poháru dané sezóny. Za nečleny Asociace a hráče bez klubové příslušnosti nebude uvolněna žádná částka.


Jednotlivé kluby pak mohou od Asociace nakupovat hokeje a náhradní díly a platbu provést odečtením odpovídající částky z klubového účtu. Stav účtu nemůže klesnout do záporných hodnot, pokud placená částka převyšuje stav klubového účtu, pak je nutné rozdíl doplatit.


Valná hromada chce tímto způsobem podpořit fungující kluby, které tak ušetří na nákupu především náhradních dílů. Je věci samotných klubů, zda díky uspořeným prostředkům následně finančně ocení umístění svých členů v pořadí Českého poháru.

 

Dále bylo rozhodnuto, že nejlepší tři hráči z konečného pořadí Českého poháru a také tři nejlepší hráči z konečného pořadí hlavního turnaje mistrovství republiky budou moci v následující sezóně od Asociace čerpat dotaci na svojí cestu na některý ze zahraničních turnajů světové ligy. Vítěz obdrží 3 000,- Kč, druhý v pořadí 2 000,- Kč a třetí 1 000,- Kč. Uvedená částka musí být použita v průběhu následující sezóny, jinak propadá. Peníze budou vyplaceny na základě prokázání výdajů na dopravu či nezbytné ubytování v minimálně stejné částce jako je výše dotace. Pokud některý hráč na dotaci dosáhne jak na základě umístění v Českém poháru, tak díky výsledku na MR, pak se výše celkové dotace sčítá.

 

e) Poměr mezi penězi na účtu a v pokladně

Hospodář Asociace ubezpečil přítomné, že bankovní účet Asociace bude ihned po schválení nových stanov ministerstvem změněn na transparentní účet, na kterém budou placeny mnohem menší poplatky. Poté se bude hospodář snažit držet většinu peněžního majetku Asociace na účtu. Poté také budou možné bezhotovostní platby ze strany klubů za nákupy hokejů a náhradních dílů.

 

f) Dotace od sponzorů

Bylo schváleno, že každý, kdo sežene pro Asociace sponzora, následně obdrží 20% z částky, kterou sponzor převede na účet Asociace bez toho, že by šlo o účelovou dotaci. O odměně za získání účelové dotace, či sponzorského daru v jiné než peněžní formě, vždy rozhodne výbor Asociace individuálně.

 

g) Podpora nováčků

Bylo rozhodnuto, že hráčům startujícím na svém nejvýše třetím turnaji zařazeném do hodnocení Českého poháru, bude startovné sníženo na 50%, tedy na 75,- Kč. Navíc jim na jejich prvním turnaji bude zdarma poskytnut jeden puk. Tyto výhody neplatí pro zahraniční účastníky turnajů Českého poháru.

 

Dále bylo rozhodnuto, že na základě konečného pořadí Českého poháru bude vedle tradičních kategorií vyhlášena i soutěž o nejlepšího nováčka dané sezóny. Nováčkem je pro účely této soutěže nazýván hráč, který se v průběhu předchozích sezón zúčastnil nejvýše dvou turnajů Českého poháru. Nejlepší nováček každé sezóny obdrží od Asociace pohár. Ze soutěže jsou vyřazeni zahraniční hráči.

 

5. Rozpočet pro sezónu 2006/2007

Hospodář Asociace seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Asociace pro sezónu 2006/2007. Návrh byl následně upraven na základě změn schválených v předchozím bodě valné hromady a bylo rozhodnuto o výši finanční podpory reprezentantům, kteří se nominují na MS 2007 – každý reprezentant obdrží 4 000,- Kč. Pokud by Asociace v příští sezóně dobře hospodařila a pokud by například náklady na ubytování byly nečekaně vysoké, pak může být dotace ještě dodatečně navýšena o další 1 000,- Kč.

 

Částky uvedené v rozpočtu jsou odhadnuty na základě hospodaření v sezóně 2005/2006.

 

Příjmy

Startovné – 700 hráčů po 150,- Kč

105 000,-

Prodeje hokejů a náhradních dílů

35 000,-

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 140 000,- Kč.

 

Výdaje

Dotace reprezentantům pro MS 2007 (15 hráčů)

60 000,-

Nákup náhradních dílů a hokejů (na prodej + spotřeba)

25 000,-

Servis hokejů v sezóně 2006/2007 (M. Hubáček)

22 000,-

Částka uvolněná na klubové „účty“ po skončení ČP 06/07

22 000,-

Odměny za pořádání turnajů – 700 hráčů po 30,- Kč

21 000,-

Dotace účasti nejlepších hráčů z ČP a MR na turnaji světové ligy

12 000,-

Zpracování výsledků na počítači (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2006/2007

3 500,-

Vyspravení starých a podlepení nových hokejů (M. Hubáček)

1 000,-

Ostatní (banka, doména, putovní pohár pro ČP, potisk repr. dresů, režie…)

6 000,-

 

Celkem jsou odhadovány výdaje ve výši 177 500,- Kč.

 

Na základě konečného pořadí Českého poháru bude na klubové účty uvolněno pravděpodobně 22 000,- Kč (vysvětleno v předchozím průběhu valné hromady) a nejúspěšnější hráči z pořadí Českého poháru a MR získají nárok na dotaci na turnaj světové ligy v celkové výši 12 000,- Kč. Tyto částky se s největší pravděpodobností stanou výdajem Asociace až po skončení sezóny 2006/2007, ale blokovány budou již na konci této sezóny a jsou proto zařazeny do rozpočtu.

 

Na základě výše uvedeného se očekává, že Asociace bude v sezóně 2006/2007 hospodařit s deficitem 37 500,- Kč.

 

6. Soutěžní a přestupní řád

Účastníci valné hromady byli již dříve seznámeni s návrhem Jindřicha Petra na změnu hracího systému turnajů Českého poháru, kdy bylo navrhováno, aby byli účastníci turnaje ihned zařazeni do výkonnostních skupin, dle jejich očekávaných kvalit, bez odehrání základních skupin.

Václav Pikl předložil návrh na změnu hracího systému, který by umožnil vedle současných základních skupin odehrát i skupinu složenou především ze slabších účastníků turnaje.

Účastníci valné hromady rozhodli o zachování stávajícího systému, kdy se na turnajích Českého poháru odehrají nejdříve základní skupiny, ve kterých se vzájemně utkají jak ti nejsilnější, tak ti nejslabší účastníci turnaje a až teprve na základě výsledku základních skupin jsou účastníci rozděleni do výkonnostních skupin.

 

Bylo rozhodnuto, že výkonnostní skupina B bude rozšířena z 16 na 20 hráčů. Byl zamítnut návrh na změnu play-off finálové skupiny A, kdy by se do play-off kvalifikovalo pouze 12 nejlepších hráčů a první čtyři by měli v prvním kole play-off volno.

 

Bylo oznámeno, že pro všechny turnaje Českého poháru bude k dispozici 32 hokejů.

 

Nominace na mistrovství světa v roce 2007 proběhne pro kategorii jednotlivců, juniorů a veteránů za stejných podmínek, jako v minulých sezónách – nominují se nejlepší hráči z tabulky sestavené na základě jejich sedmi nejlepších umístění na turnajích Českého poháru dané sezóny.

Oproti předchozí praxi se obdobným způsobem nominují i účastnice turnaje žen – jen bude započteno pouze jejich pět nejlepších umístění. Pokud se pěti turnajů zúčastní méně jak tři hráčky, nebo mezi hráčkami s pěti účastmi nebudou tři, které by o MS měly zájem, pak může výbor Asociace rozhodnout o dodatečné nominaci hráčky, která se zúčastnila například jen čtyř turnajů ale její výsledky by při páté účasti na nominaci pravděpodobně stačily.

Do nominačních tabulek bude vždy započteno skutečné umístění v konečném pořadí pouze českých účastníků turnaje.

 

Bylo rozhodnuto, že se na mistrovství republiky od příští sezóny opět budou v turnajích žen, juniorů a veteránů hrát série o konečné třetí místo.

 

Kompletní soutěžní řád bude sepsán v průběhu letní přestávky a po schválení výborem bude předložen valné hromadě.

 

K návrhu přestupního řádu předloženého Stanislavem Krausem bylo vzneseno účastníky valné hromady několik námitek a připomínek. Návrh proto bude přepracován a po schválení výborem znovu předložen valné hromadě.

 

7. Ostatní řády Asociace

Vladimír Kraus oznámil přítomným, že stanovy zaslané k registraci na ministerstvo vnitra byly vráceny jako nevyhovující. Ze strany ministerstva bylo stanovám vytknuto, že se v nich hovoří o členství pouze fyzických osob, ale následně je uvedeno, že na valné hromadě mohou hlasovat jen občanská sdružení – právnické osoby, pro které nejsou ve stanovách uvedeny podmínky vzniku členství.

 

Stanovy proto budou během nejbližších dnů přepracovány – bylo dohodnuto, že nová verze bude předložena klubům k hlasování pomocí internetu, aby se celý proces co nejvíce urychlil. Kvůli změně stanov bude upraven i organizační řád a na základě změn odsouhlasených na této valné hromadě budou provedeny úpravy turnajového pořádku. Tyto řády budou připraveny nejpozději na prvním turnaji sezóny společně se soutěžním a přestupním řádem.

 

8. Hlasování o pravidlech ITHF

Valná hromada odsouhlasila používání mezinárodních herních pravidel (dostupných například na www.stolnihokej.cz/doc/pravidla.htm) na turnajích pořádaných Asociací.

 

Odsouhlasení pravidel znamená nutnost upravit znělku používanou pro měření hrací doby jednotlivých zápasů, aby byla v souladu s požadavky těchto pravidel.

 

9. Putovní pohár pro vítěze turnajů Českého poháru

Miroslav Hubáček předvedl přítomným model nového putovního poháru, který získává vítěz každého turnaje Českého poháru. Stávající pohár je již nevyhovující – minimálně z důvodu nedostatku místa na štítky se jmény vítězů jednotlivých turnajů. Bylo odsouhlaseno, že pohár bude vyroben a používán od nové sezóny.

 

10. Prevence vymletí hokejů

Kvůli neuspokojivé kvalitě hokejů v závěru letošní sezóny (příliš vymleté otvory na táhla) bylo rozhodnuto o preventivní úpravě nových hokejů s cílem co nejvíce předejít vymletí otvorů pro táhla. Na dvou hokejích byly Miroslavem Hubáčkem představeny dvě odlišné metody – vyztužení boku hokeje kousky plastu a zatavení kovových trubiček do otvorů pro táhla.

 

Pro nové hokeje připravené pro sezónu 2006/2007 bylo vybráno vyztužení stěn kousky plastu. Naopak do starých hokejů s velmi vymletými otvory budou zataveny kovové trubičky. Tím se výrazně zlepší stav hokejů určených především pro prodej členům Asociace.

 

Úpravu hokejů provede Miroslav Hubáček – za úpravu všech 72 hokejů mu bude vyplaceno 1 000,- Kč. Tato částka zahrnuje i veškerý použitý materiál.