Zápis z valné hromady ČASG č. 6/2006

 

Místo konání: Banín u Svitav

Datum: 23.9.2006

Zapsal: Stanislav Kraus

Vyhotovil: Stanislav Kraus

 

Seznam přítomných

 

a)     Výbor

Vladimír Kraus, Jan Dryák, Stanislav Kraus, Zdeněk Matoušek

 

b)     Seznam hlasujících

1.THC Pardubice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Žabka Praha, Stiga Expand Plzeň, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Plzeň, Třinecká HL, Unie hráčů táhlového hokeje Stiga, BSE České Budějovice, Stiga HC Benátky, THC Stiga Svitavy 93.

Zastoupeno 11 klubů s hlasovacím právem.

 

Průběh schůze

-         Proběhla diskuze o nové znělce používané během základních skupin turnaje. Vesměs panovala spokojenost, do příštího turnaje budou provedeny jen drobné změny. Za zhotovení znělky Asociace děkuje Antonínu Šrajerovi.

-         Přítomní byli seznámeni s novým putovním pohárem pro vítěze turnajů Českého poháru. Pohár zařídil především Miroslav Hubáček, kterému Asociace vyslovila poděkování. Bylo rozhodnuto, že na starý pohár budou doplněny všechny štítky vítězů z předchozích sezón a pohár bude následně zapůjčen do trvalého užívání nejčastějšímu vítězi turnajů ČP - Pavlovi Plešákovi, který pohár v případě potřeby Asociaci poskytne.

-         Proběhlo hlasování o řádech Asociace, se kterými se přítomné kluby seznámily již dříve. Na základě připomínky Václava Pikla byla zpřesněna formulace přestupního řádu povolující v jedné sezóně každému hráči pouze jednu žádost o přestup. Následně bylo o jednotlivých řádech hlasováno. Všechny předložené řády (klasifikační řád, soutěžní řád, organizační řád, přestupní řád a turnajový pořádek) byly schváleny.

-         Bylo rozhodnuto, že přestupní řád vstoupí v platnost v okamžiku rozehrání druhého turnaje ČP této sezóny – tedy 14.10.2006.