Zápis  z Valné hromady č. 4/2006

 

Místo konání: Příbram

Datum:         20.5.2006

Zapsal :        Jan Dryák                         Vyhotovil :    Jan Dryák

 

Seznam přítomných

 

a)     Výbor

Vladimír Kraus, Stanislav Kraus, Jan Dryák, Zdeněk Matoušek, Vladimír Studnička

 

b) Seznam hlasujících

1.THC Pardubice, Gladiators Plzeň, HC Stiga Žabka Praha, Stiga Expand Plzeň, THC Stiga-Game Příbram, THC Stiga Plzeň, Třinecká HL, Unie hráčů táhlového hokeje Stiga, BSE České Budějovice, Stiga HC Benátky, ETHL Milovice. Zastoupeno 11 klubů s hlasovacím právem.

 

Průběh schůze

-         Byly rozdány podklady a podrobné informace k MR.

-         Proběhla diskuse o schvalovaných dokumentech (volební řád).

-         Byl předběžně oznámen datum letní valné hromady na 24.6.2006, místem konání byla předběžně určena Příbram. S pořádáním valné hromady souvisí žádost o zasílání námětů k programu valné hromady a k soutěžnímu a přestupnímu řádu.

-         Byly oznámeny podmínky pro podporu klubů ze strany Asociace - pro každý aktivní klub (= klub registrovaný u Asociace, který pořádal v období od 1.7.2005 do 30.6.2006 min. 5 turnajů s deseti účastníky, nebo min. 10 turnajů s pěti účastníky (vyjma turnajů ČP)) bude vyčleněn 1 kompletní použitý hokej. Podmínkou je předání výsledků těchto turnajů členům výboru, případně jejích zaslání do světového žebříčku nejpozději na letošním MR – tedy do 11. června 2006. Hokeje budou připraveny k převzetí ihned po skončení MR.

-         Byly předány informace k ME. Navíc se na ME bude konat neoficiální soutěž pro žáky (1993 a mladší), zájemci se mohou hlásit bez omezení.

-         Byl projednán incident hráčů Davida Cibulky a Romana Pavlici na turnaji v Bratislavě, ohledně přepisování výsledků. V podobném případě na turnaji ČP min. trestem vyloučení z turnaje.

-         Kluby byly informovány o schválení herních pravidel v ITHF. Hlasování o používání pravidel na turnajích v ČR bude na letní schůzi.

-         Na závěr byla přečtena zpráva výboru o předání účetnictví Vladimírem Studničkou. Tato zpráva je přílohou tohoto zápisu.

 

 

Předmět a výsledky hlasování :

                                                        pro                                           výsledek      

1.dotace juniorům a ženám na ME

ve výši 1.000,- Kč                                10                                            schváleno

 

2. volební řád                                      10                                            schváleno

 

 

 

 

 

           


18. květen 2006

Prohlášení výboru České Asociace Stiga Game

Předání účetnictví

 

Ve čtvrtek 18. května 2006 byl dokončen proces předávání účetnictví České Asociace Stiga Game (Asociace) mezi bývalým prezidentem Asociace Vladimírem Studničkou a novým hospodářem Stanislavem Krausem.

 

S. Kraus postupně od V. Studničky získal veškeré účetní doklady a dokumenty vztahující se k hospodaření Asociace v období od 1.1.2001 do 31.12.2005. S. Kraus provedl detailní kontrolu hospodaření Asociace v průběhu celého uvedeného období. Při kontrole bylo v účetních záznamech nalezeno několik nesrovnalostí a sporných věcí. V. Studnička byl s výsledkem kontroly seznámen a dostal možnost nesrovnalosti vysvětlit. Na základě jeho vysvětlení předložil S. Kraus členům výboru následující zprávu o výsledku kontroly.

 

 

V účetnictví Asociace je během uvedeného období prokazatelně nesprávně zaúčtováno, nebo jednoznačně chybí zaúčtování příjmových a výdajových dokladů jejichž bilance by byla +40 496,- Kč ve prospěch Asociace. Na základě dokladů evidovaných v účetnictví nebylo možné dohledat prodej osmi nových hokejů prokazatelně zakoupených do Asociace a následně proto prodaných za cenu 16 000,- Kč. Dále v účetnictví zřejmě chybí několik dokladů na prodej dalších věcí (staré hokeje, figurky a propagační předměty k MS 2001). Chybějící doklady je Vladimír Studnička ochoten nahradit zaplacením částky 25 000,- Kč. Celkem je proto Vladimír Studnička připraven převést na účet Asociace částku 81 496,- Kč, která bude následně zaúčtována částečně jako dar a částečně jako nákup hokejů a náhradních dílů. Na základě uvedené kontroly, přístupu a vysvětlování Vladimíra Studničky uvedenou částku akceptuji a považuji ji za odpovídající. Způsob výpočtu této částky jsem schopen a připraven vysvětlit a obhájit. Částka odpovídá i tomu, že Asociace se každou sezónu snažila hospodařit s nulovou bilancí a k 1.1.2001 byla v pokladně Asociace hotovost ve výši cca 70 000,- Kč.

 

 

 

Zbývající členové výboru zprávu Stanislava Krause bez výhrad přijali.

 

 

 

Výbor České Asociace Stiga Game

Vladimír Kraus (předseda)

Jan Dryák (tajemník)

Stanislav Kraus (hospodář)

Zdeněk Matoušek

Vladimír Studnička