Zápis  z Valné hromady č. 2/2006

 

Místo konání:   Litomyšl

Datum:             4.3.2006

Zapsal :            Stanislav Kraus                                   Vyhotovil :       Jan Dryák

 

Seznam přítomných :

 

a) Výbor                      Vladimír Kraus, Stanislav Kraus, Jan Dryák

 

b) Seznam hlasujících               1. THC Pardubice, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka, Stiga Expand Plzeň, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, THC Stiga Plzeň, Třinecká hokejová liga a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

Zastoupeno 9 Klubů s hlasovacím právem.

 

Průběh schůze:

Přítomní byli obeznámeni s činností výkonného výboru za minulé období. Výbor informoval o  průběhu transformace asociace. Ta je vázána na ukončení účetnictví za rok 2005 a jeho předání. Dále byla sdělena připomínka k malé aktivitě klubů při tvorbě nových dokumentů. Byly předány nové dokumenty  k diskusi : a) turnajový pořádek

                                                                       b) nová verze pravidel

Dále probíhala diskuse ohledně ME ve Skalici. Byla dohodnuta předběžná rezervace míst, a dále se probírali možnosti dopravy do místa.

 

Předmět a výsledky hlasování :

                                                                       pro                                                      výsledek         

1. organizační řád                                            9                                                         schváleno

2. změna adresy internetových stránek 9                                                        schváleno

3. název domény „stolnihokej“             7                                                         schváleno

4. název koncovky .cz                         9                                                         schváleno

5. schválení loga č.2                                        7                                                         schváleno

dle návrhu A. Šrajera

6. změna účtu na transparentní             9                                                         schváleno

( bude provedeno po zapsání stanov)