Zápis z pravidelné roční valné hromady České asociace Stiga Game, o.s.

Místo konání: internet

Datum: 22. červen – 5. červenec 2009

Zapsal: Stanislav Kraus

 

Seznam přítomných

O konání valné hromady byly v dostatečném předstihu informovány všechny kluby registrované v České asociaci Stiga Game, o.s. (Asociace). Z patnácti klubů disponujících hlasovacím právem do průběhu valné hromady zasáhlo následujících čtrnáct:

1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, SHC Votroci Hradec Králové o.s., Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93, THC Stiga Elites a Třinecká hokejová liga.

Program valné hromady

  1. Předložení hodnotících zpráv a návrhů
  2. Hlasování o předložených návrzích

 

 

1.    Předložení hodnotících zpráv a návrhů

Výbor Asociace předložil všem účastníkům valné hromady hodnocení uplynulé sezóny. Účastníci byli zároveň požádáni o účast v hlasování o předložených návrzích. Předložený dokument lze nalézt na stránce http://www.stolnihokej.cz/doc/valnahromada2009.htm.

 

2.    Výsledky hlasování o předložených návrzích

-          Valná hromada přijala předloženou termínovou listinu, která má následující podobu. Jediný otazník zbývá nad místem konání listopadového turnaje, které bude oznámeno v nejbližších týdnech.

19.9.2009

Kamenný Újezdec

3.10.2009

Třinec

31.10.2009

Praha – Satalice

21.11.2009

?

12.12.2009

Praha - Satalice

30.1.2010

Pardubice

20.2.2010

Plzeň – Štěnovice

13.3.2010

Cheb

27.3.2010

Milovice

1.5.2010

MS klubů – Liberec

2.5.2010

Czech Open – Liberec

22.5.2010

MR, Plzeň

-          Došlo ke změně v termínové listině ITHF - turnaj v Oslu se neuskuteční v dříve ohlášeném termínu 12.9.2009, ale až 26.9.2009.

 

-          Konečná verze rozpočtu Asociace pro sezónu 2009/2010 bude výborem Asociace oznámena až v průběhu příštích týdnů, kdy bude jasné, jakým způsobem bude v sezóně 09/10 prováděn servis a doprava hokejů

 

-          Bylo schváleno, že hráči mladší 15 let budou na turnajích Českého poháru platit poloviční startovné – tedy v sezóně 2009/2010 částku 75,- Kč.

-          Pro turnaje pořádané Asociací bylo schváleno používání dvoubodového systému – vítěz utkání tak obdrží dva body a poražený žádný bod, při remíze získá každý z hráčů jeden bod.

-          Byla schválena úprava Organizačního řádu dávající možnost reprezentovat ČR pouze členům Asociace.

-          Byla schválena úprava Organizačního řádu dávající výboru Asociace právo jmenovat vedoucího reprezentace.

-          Bylo schváleno pravidlo o převodu zůstatků na klubových účtech mezi jednotlivými sezónami – na konci sezóny 09/10 tak bude klubům převedeno do další sezóny nejvýše 500,- Kč.

 

-          Valná hromada vyjádřila názor na internetovou diskuzi dostupnou na stránkách všem členům Asociace. Výbor na základě přání valné hromady v průběhu léta učiní změny v podobě diskuze.

 

-          Byl schválen vznik Unie rozhodčích. Podrobnosti o chodu Unie budou výborem představeny v průběhu letní přestávky.

 

-          Byla schválena změna kritéria pro účast na MR veteránů – nově bude platit, že v soutěži veteránů mohou hrát jen členové Asociace, kterým bude v kalendářním roce, ve kterém se koná MR, nejméně 40 let.

 

-          Valná hromada odmítla vyzkoušení hracího systému navrženého Jindřich Petrem.

 

-          Valná hromada odmítla pořádání nominačních turnajů pro výběr účastníků MS / ME žen, juniorů a veteránů a i nadále se tedy nominace bude počítat na základě výsledků turnajů Českého poháru.

 

-          Bylo rozhodnuto o zúžení finálového play-off. Nově se tedy do play-off ve skupině A kvalifikuje jen osm nejlépe umístěných hráčů. Celé play-off se odehraje na čtyři vítězné zápasy. Změna se netýká Czech Open, kde bude (nerozhodne-li výbor jinak) do play-off postupovat stále 16 hráčů.

 

-          Bylo rozhodnuto o změně přestupního řádu – hostování se bude moci oznamovat výhradně v přestupním období.

-          Valná hromada rozhodovala o účasti zahraničních hráčů na mistrovství ČR – hlavní turnaj jednotlivců zůstane i nadále otevřen všem hráčů bez rozdílu státního občanství. Stejně tak pro soutěž družstev nebudou kladeny žádné podmínky. Oproti tomu mistrovství republiky žen, juniorů a veteránů budě nově otevřeno jen pro občany ČR.

 

Podrobný přehled hlasování byl uveřejněn na stránce http://www.stolnihokej.cz/doc/vysledkyVH2009.htm.

 

O doporučeních vzešlých z valné hromady rozhodne výbor Asociace v průběhu nejbližších dnů.

Asociační dokumenty budou upraveny dle výsledků valné hromady v průběhu letní přestávky.