Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2009

 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) pro rok 2009 je opět organizována přes internet. V tomto dokumentu najdete všechny příspěvky, které členové Asociace zaslali k projednání valné hromadě a také všechny hodnotící zprávy o stavu Asociace. U každého příspěvku je uveden autor, v posledním odstavci jsou shrnuta všechna navržená hlasování. Hlasovat je možné mailem na adresu předsedy Asociace Vladimíra Krause vkraus@stolnihokej.cz po celou dobu trvání valné hromady – tedy od 22. 6. 2009 do 5. 7. 2009 včetně. Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady uveřejněny včetně toho, kdo jak hlasoval.

Budeme rádi, když nám společně s hlasováním napíšete případné komentáře a připomínky k chodu Asociace a k turnajům, které Asociace pořádá.

 

Pokud se během valné hromady objeví náměty na další hlasování, nebo pokud skončí některé z navržených hlasování s nerozhodným počtem hlasů, může výbor Asociace rozhodnout o dodatečném hlasování.

 

Dle bodu 21 Stanov Asociace mají hlasovací právo následující kluby: 1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, SHC Votroci Hradec Králové o.s., Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Hockey Club Cheb, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93, THC Stiga Elites a Třinecká hokejová liga.  

Celkem tedy může hlasovat 15 klubů.

 

Bez práva hlasovat jsou na této valné hromadě: MKV Sport Klub, THC Stiga Plzeň a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

 

Dokument sestavil Stanislav Kraus.


 

Obsah

 

1.    Změny ve vedení Asociace

 autor: Stanislav Kraus

2.    Stav Asociace

 autor: Stanislav Kraus

3.    Zhodnocení sezóny 2008/2009
 autor: Stanislav Kraus

4.    Výsledky vzájemných zápasů mezi českými hráči na MS v Budapešti

 autor: Vladimír Kraus

5.    Stav členské základny
 autor: Stanislav Kraus

6.    Výhled pro sezónu 2009/2010, termínová listina

 autor: Stanislav Kraus

7.    Mistrovství světa klubů 2010
 autor: Stanislav Kraus

8.    Zpráva o hospodaření Asociace
 autor: Stanislav Kraus

9.    Zpráva o kontrole hospodaření Asociace
 autor: Stanislav Kraus

10.         Rozpočet pro sezónu 2009/2010
 autor: Stanislav Kraus

11.         Prodej hokejů a náhradních dílů v sezóně 2009/2010
 autor: Stanislav Kraus

12.         Zhodnocení některých kroků provedených v sezóně 2008/2009

 autor: Stanislav Kraus

13.         Předložené návrhy na změny pravidel a řádů Asociace

14.         Přehled navržených hlasování

 


 

1.    Změny ve vedení Asociace

autor: Stanislav Kraus

 

Dvouletý mandát dosavadního výboru Asociace končí na této valné hromadě. Aby byla zajištěna tajná volba, proběhla již 7. června v průběhu mistrovství republiky volba nových členů výboru. Do voleb se přihlásili následující kandidáti: Miroslav Hubáček ml., Stanislav Kraus, Zdeněk Matoušek st., Jindřich Petr, Stanislav Suchý, Ladislav Tměj a Jiří Vácha.

Volební komise ve složení Tomáš Behr, David Cibulka a Jan Dryák přijala platné volební lístky od zástupců všech 15 klubů majících hlasovací právo. Již na základě prvního kola voleb byli do výboru zvoleni: Miroslav Hubáček ml., Stanislav Kraus, Zdeněk Matoušek st., Stanislav Suchý a Jiří Vácha. Nový výbor zvolený pro následující dva roky se ujme vedení Asociace ihned po skončení této valné hromady.

 

Nově zvolený výbor tímto děkuje dosavadním členům výboru – Vladimíru Krausovi, Janu Dryákovi a Tiboru Vargovi, kteří se rozhodli ve svých funkcích již nepokračovat. Poděkování patří i revizorovi Asociace Karlovi Konečnýmu, jehož mandát také skončil.

 

Bohužel se nepřihlásil jediný kandidát o post revizora, funkce tak zůstane neobsazena, dokud se neobjeví alespoň jeden zájemce z řad členů Asociace.

 

 

2.    Stav Asociace

autor: Stanislav Kraus

 

V uplynulé sezóně došlo k několika událostem, které v předchozích letech neměly v Asociaci obdoby. Výbor Asociace následně rozdal několik trestů, mnoho bylo napsáno a mnoho bylo řečeno. Tři členové výboru se rozhodli nepokračovat ve své práci pro Asociaci i z důvodu znechucení z řešení neustálých sporů a hádek a z poslouchání pomluv.

 

Ač se v ČR každoročně prodá velké množství hokejů, stolnímu hokeji se pravidelně věnuje relativně málo hráčů. A ještě méně z nich je ochotno pravidelně cestovat po Republice kvůli účasti na turnajích Českého poháru. Česká asociace Stiga Game vznikla jako sdružení nadšenců, kteří byli ochotni pro stolní hokej dělat něco víc, než jen hrát doma s kamarády. Asociace si dala do svých stanov jako jeden ze základních důvodů své existence organizaci a šíření stolního hokeje a poskytování hodnotné zábavy a soutěžní aktivity všem občanům a zejména mládeži. Pokud se v poslední době objevují případy, kdy hráči nechtějí jezdit na turnaje z důvodu chování některých členů Asociace, pak tito členové myslím konají proti základnímu cíli naší Asociace.

 

Asociace by neměla dopustit, aby na turnaje jezdilo jen málo hráčů, kteří by navíc byli rozděleni na partičky, ve kterých si navzájem budou nechávat výsledky a s ostatními budou bojovat nejen na hokeji, ale i mimo něj. Toto by mělo velmi málo společného s hodnotnou zábavou a soutěžní aktivitou slibovanou ve stanovách Asociace. Asociace nevznikla a nefunguje jen proto, aby podporovala reprezentaci České republiky. Podpora reprezentace je pouze jedním z úkolů Asociace. Ale nejlepší vizitkou Asociace je myslím velký počet spokojených účastníků na dobře zorganizovaných turnajích.

Není v možnostech Asociace naučit hráče hrát stolní hokej lépe a každý dosažený výsledek je tak především důsledkem poctivého domácího tréninku každého hráče. Asociace tak musí především podporovat nadšence, kteří jsou ochotni investovat svůj volný čas nejen do vlastního tréninku, ale i do práce ve prospěch stolního hokeje obecně. A Asociace se musí snažit lákat na své turnaje nové hráče, dávat jim tak šanci porovnat úroveň své hry s ostatními a povzbudit je tak do dalšího tréninku.

 

Všichni členové Asociace jsou povinni respektovat stanovy Asociace, ze kterých výše uvedené cíle vyplývají. Pokud někdo koná přímo proti stanovám a svým chováním naopak hráče od účasti na turnajích odrazuje, pak myslím nemá v Asociaci co pohledávat.

 

Je naprosto logické, že ne všichni členové Asociace mají na vše shodný názor a stejně jako v jiných sdruženích a spolcích tak má a musí probíhat diskuze. Není ale možné a v situaci, kdy nejde o nic víc, než jen o stolní hokej, je i nepochopitelné, aby diskuze sklouzla do nadávek a osobních útoků. V ten okamžik je myslím povinností vedení Asociace zasáhnout a pokusit se vztahy Asociace navrátit zpět do stavu, kdy se hráči na turnaje těšili, zvali tam své kamarády a známé a jediný boj se odehrával s pukem na čepeli.

 

Asociace má jen málo šancí, jak hráče vychovávat, jak na ně působit. Mohu tedy jen vyzvat všechny členy Asociace, aby se zamysleli nad tím, s čím do Asociace vstupovali, proč jezdí na turnaje pořádané Asociací a co od Asociace očekávají. Asociace od svých členů očekává a požaduje především dodržování svých pravidel a řádů.

 

 

3.    Zhodnocení sezóny 2008/2009
autor: Stanislav Kraus

 

Domácí turnaje

Na turnajích Českého poháru jsme v sezóně 2008/2009 zaznamenali 721 účastí, v 57 případech byl účastník veden jako nováček. Celkem 70 účastí připadá na zahraniční hráče.

Do pořadí Českého poháru bylo hodnoceno 187 hráčů, z toho 40 hráčů byli cizinci. Průměrně se tak hráči zúčastnili 3,8 turnaje Českého poháru, uvažujeme-li pouze české hráče, pak průměrný počet odehraných turnajů vychází 4,4 turnaje.

 

V předešlé sezóně 2007/2008 bylo v pořadí Českého poháru klasifikováno 198 hráčů, z toho 39 byli cizinci. Čeští hráči se průměrně zúčastnili 4,2 turnaje.

 

V porovnání s předešlou sezónou tedy lze konstatovat, že se turnajů ČP v uplynulé sezóně zúčastnilo o 12 českých hráčů méně, v průměru ale každý hráč odehrál více turnajů, než v sezóně předchozí.

 

V následující tabulce je shrnut počet účastníků jednotlivých turnajů Českého poháru 2008/2009.

 

 

hráčů

25.4.2009

Praha – Czech Open

114

7.2.2009

Praha

82

24.1.2009

Pardubice

78

20.9.2008

Kamenný Újezdec

75

13.12.2008

Praha

72

18.10.2008

České Budějovice

69

15.11.2008

Litomyšl

63

4.4.2009

Milovice

61

28.2.2009

Litomyšl

60

23.5.2009

Třinec

47

 

Vyzdvihnout je třeba zejména Czech Open, které se stalo velmi pravděpodobně nejkvalitněji obsazeným turnajem v historii Českého poháru – turnaje se zúčastnilo hned sedm hráčů z nejlepší desítky světového žebříčku.

 

V další tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny s předchozími sezónami.

 

 

Účastníků

2008/2009

721

2007/2008

755

2006/2007

775

2005/2006

729

2004/2005

641

2003/2004

691

2002/2003

640

2001/2002

530

2000/2001

611

 

Z tabulky je patrný pokračující pokles počtu účastníků na turnajích Českého poháru. Cílem pro příští sezónu by tak mělo být zastavit tento trend a přivítat na turnajích opět více účastníků.

 

Vítězem Českého poháru 2008/2009 se stal Petr Tměj, druhý skončil Lukáš Turoň a třetí Jan Dryák. Na mistrovství republiky vyhrál Lukáš Turoň před Janem Dryákem a Petrem Tmějem.

 

Zahraniční turnaje

Uplynulá sezóna Světové ligy lze z českého pohledu hodnotit opět velmi kladně. Čeští hráči zaznamenali na turnajích Světové ligy mnoho výborných výsledků. Výčet největších úspěchů je uveden v následující tabulce.

 

Oslo Open

10. Václav Pikl

Budapest Open

1. Petr Tměj

4. Václav Pikl

5. Ladislav Tměj

6. Miloš Ševr

Helsinki Open

2. Petr Tměj

Slovenia Open

1. Václav Pikl

Riga Open

7. Michal Hvižď

9. Petr Tměj

Swedish Masters

6. Jan Dryák

7. Zdeněk Matoušek ml.

9. David Šmíd

Swiss Open

1. Michal Hvižď

2. Leoš Hvižď ml.

4. Václav Pikl

5. Erik Šlechta

Moscow Cup

4. Petr Tměj

7. Michal Hvižď

Berlin Open

2. Zdeněk Matoušek ml.

4. Ladislav Tměj

7. Miloš Ševr

 

V konečném pořadí Světové ligy se v nejlepší desítce umístil Petr Tměj (4. místo) a Michal Hvižď (10. místo), čímž zajistili pro Českou republiku dvě další místa v soutěži jednotlivců na mistrovství světa.

 

Sezóna byla zakončena mistrovstvím světa, na kterém čeští hráči dosáhli několika hodnotných výsledků. Informace o MS jsou uvedeny na internetových stránkách Asociace.

 

Organizační záležitosti

Z pohledu Asociace se v této sezóně stalo významným dnem zejména 10. září, kdy byla Asociace přijata za přidruženého člena ČSTV. Výhody přidruženého členství bude Asociace moci čerpat až v následujících letech.

 

 

4.    Výsledky vzájemných zápasů mezi českými hráči na MS v Budapešti

Autor: Vladimír Kraus

 

Po mistrovství Evropy ve Skalici jsem na následující valné hromadě ČASG poukázal na to, že například švédská asociace upozorňuje na podivné výsledky na ME, zvláště u ruských a českých hráčů. Informoval jsem o tom, že ze strany některých států mohou následovat odvetné kroky kvůli hromadnému nechávání výsledků v některých národních asociacích.

 

Mistrovství světa v Moskvě a mistrovství Evropy v Rize přineslo v této záležitosti u českých hráčů poměrně uklidnění. Hodnoceno tedy jen podle výsledků vzájemných zápasů mezi českými hráči na obou turnajích.

 

K prozkoumání výsledků vzájemných zápasů českých hráčů na MS v Budapešti vznikl tento dokument. Jeho cílem je zejména preventivně upozornit na výsledky, které na MS vznikly mezi českými hráči. Při jejich zkoumání je totiž zřejmé, že došlo k poměrně nemalému počtu překvapení. Může tak být jen otázkou času, kdy se další státy v ITHF znovu ohradí proti výsledkům našich hráčů na vrcholných světových turnajích.

 

Abychom měli přehled, o čem je řeč, přicházejí na řadu statistiky z MS. V tabulkách jsou uvedeny vždy všechny výsledky mezi českými hráči z každé skupiny.

 

Za výsledky, kdy nevyhrál dle hodnocení ČP silnější hráč, je uvedena bilance zápasů na ČP za poslední dvě sezóny (výhry-remízy-prohry). Barevně jsou pak zvýrazněny takové zápasy, kde na ČP vyhrává silnější hráč více než polovinu vzájemných zápasů.

 

MS veteránů

Pikl

Plešák

P. Turoň

Pilař

bilance

Václav Pikl

X

1:1 (2-4-9)

6:1

0:1 (14-4-4)

1-1-0

Pavel Plešák

1:1 (9-4-2)

X

1:1 (7-2-14)

4:0

1-2-0

Petr Turoň

1:6

1:1 (14-2-7)

X

5:2

1-1-1

Zbyněk Pilař

1:0 (4-4-14)

0:4

2:5

X

1-0-2

Play-off

Plešák – Pikl 3:2P, 2:6, 6:2, 4:2, 2:1

 

MS juniorů

Lisý

Ležík

Šlechta

bilance

Marek Lisý

X

8:2

0:0 (6-4-2)

1-1-0

Matěj Ležík

2:8

X

4:1

1-0-1

Erik Šlechta

0:0 (2-4-6)

1:4

X

0-1-1

 

MS žen

Vargová

Pilařová

Mašková

bilance

Marie Vargová

X

4:1

4:3

2-0-0

Markéta Pilařová

1:4

X

3:0

1-0-1

Iva Mašková

3:4

0:3

X

0-0-2

 

MS jednotlivců

 

Základní skupiny – jen zápas, který není uveden ve finálové skupině

Lukáš Turoň – Pavel Plešák      1:1 (28-5-4)

 

Finálové skupiny (ZS = hráno v základní skupině)

Skupina A1

M. Hvižď

Tměj

Šmíd

Pikl

Ležík

bilance

Michal Hvižď

X

5:5 (21-7-10)

7:4

4:2

3:2

3-1-0

Petr Tměj

5:5 (10-7-21)

X

4:0

1:4 ZS (15-3-0)

5:1

2-1-1

David Šmíd

4:7

0:4

X

3:3 (13-8-6)

2:1 ZS

1-1-2

Václav Pikl

2:4

4:1 ZS (0-3-15)

3:3 (6-8-13)

X

3:3 (7-5-2)

1-2-1

Matěj Ležík

2:3

1:5

1:2 ZS

3:3 (2-5-7)

X

0-1-3

Pokud by Petr Tměj porazil Václava Pikla, pak by se Petr Tměj umístil ve skupině A1 na celkové třetím místě, nikoliv až na sedmém.

 

 

Skupina A2

L. Hvižď

L. Turoň

Matoušek

P. Turoň

bilance

Leoš Hvižď

X

3:3 (3-5-25)

4:2

1:4 ZS (14-2-5)

1-1-1

Lukáš Turoň

3:3 (25-5-3)

X

5:1

5:1

2-1-0

Zdeněk Matoušek

2:4

1:5

X

3:1

1-0-2

Petr Turoň

4:1 ZS (5-2-14)

1:5

1:3

X

1-0-2

Play-off

Michal Hvižď – Leoš Hvižď         2:4, 2:5, 4:0, 5:0, 3:4, 1:3 (12-5-6)

 

Zhodnocení výše uvedených výsledků českých reprezentantů na MS v Budapešti nechávám na úsudku každého čtenáře.

 

 

5.    Stav členské základny
autor: Stanislav Kraus

 

Od minulé letní valné hromady se u Asociace zaregistroval jeden nový klub – THC Stiga Elites. Zároveň ale zanikl klub Stiga Expand Plzeň a počet registrovaných klubů tak zůstal na čísle osmnáct. Počet členů Asociace během tohoto období vzrostl o 25. Celkem je tak v Asociaci registrováno 328 hráčů.

 

V následující tabulce je uveden přehled účasti členů registrovaných klubů na turnajích Českého poháru v sezóně 2008/2009. Klubová příslušnost je uvažována dle stavu platného v den konání posledního turnaje Českého poháru.

 

Klub

Hráčů

Účastí

Průměr

Stiga HC Benátky

17

84

4,94

Table Hockey Club Stiga Svitavy 93

9

62

6,89

Gladiators Plzeň

9

57

6,33

Hockey Club Stiga Žabka Praha

10

53

5,30

THC Stiga Elites

6

46

7,67

Stiga Big Band Praha

7

44

6,29

BSE České Budějovice

11

39

3,55

SHC Votroci Hradec Králové

6

38

6,33

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

11

35

3,18

Třinecká hokejová liga

9

27

3,00

1.THC Pardubice

4

25

6,25

E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje

5

22

4,40

Stiga Hockey Club Cheb

4

20

5,00

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

5

19

3,80

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

5

17

3,40

MKV Sport Klub

0

0

-

THC Stiga Plzeň

0

0

-

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga

0

0

-

 

Pro zajímavost je uveden přehled věkového složení hráčů, kteří v sezóně 2008/2009 zasáhli do Českého poháru. Asociace zná datum narození pro 111 ze 178 účastníků turnajů této sezóny. Věkové složení je shrnuto v následující tabulce.

 

 

Hráčů

do 15 let

11

do 16 let

14

do 18 let

21

18 - 30 let

48

30 – 40 let

26

starší 40 let

16

 

V rámci Českého poháru byla vedena samostatná tabulka nováčků (tedy hráčů ČR, kteří před touto sezónou odehráli nejvýše dva turnaje Českého poháru). V tabulce bylo letos hodnoceno 38 hráčů. V součtu nováčci nasbírali 83 účastí na turnajích Českého poháru této sezóny, což znamená 2,18 účasti na jednoho nováčka. Jen 10 z nich se ale zúčastnilo více jak dvou turnajů ČP, 24 nováčků odehrálo pouze jeden turnaj.

 

V tabulce je shrnuto, jak se registrovaným klubům dařilo lákat nováčky na turnaje Českého poháru. Započteni jsou jen hráči, kteří jsou zároveň členy registrovaných klubů, nováčci bez klubové příslušnosti nejsou uvažováni.

 

Klub

Hráčů

Účastí

Průměr

Stiga HC Benátky

7

15

2,1

BSE České Budějovice

2

10

5,0

Stiga Big Band Praha

1

5

5,0

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

3

4

1,3

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

1

3

3,0

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

1

1

1,0

Třinecká hokejová liga

1

1

1,0

 

Cílem Asociace pro příští sezónu by měl být opětovný nárůst počtu účastníků na turnajích Českého poháru. Veškeré nápady a aktivita pro dosažení tohoto cíle jsou proto vítány. Asociace (zapojí se minimálně Stanislav Kraus a Miroslav Hubáček) přes léto zprovozní stránku Asociace na internetové „sociální síti“ Facebook a pokusí se tímto způsobem oslovit nové zájemce o stolní hokej. Výbor uváží i další propagační a reklamní akce zaměřené na oslovení nových hráčů.

 

 

6.    Výhled pro sezónu 2009/2010, termínová listina
autor: Stanislav Kraus

 

Český pohár 2009/20010 se bude skládat z deseti turnajů, sezóna bude zakončena mistrovstvím republiky. V tabulce je uveden návrh termínové listiny.

 

19.9.2009

Kamenný Újezdec

3.10.2009

Třinec

31.10.2009

Praha – Satalice

21.11.2009

? (České Budějovice)

12.12.2009

Praha - Satalice

30.1.2010

Pardubice

20.2.2010

Litomyšl / Plzeň – Štěnovice

13.3.2010

Cheb

27.3.2010

Milovice

1.5.2010

MS klubů – Liberec

2.5.2010

Czech Open – Liberec

22.5.2010

MR, Plzeň

 

Česká Asociace uspěla u ITHF s kandidaturou na pořádání MS klubů 2010. Proto se bude s největší pravděpodobností Czech Open hrát v neděli, neboť sobota bude patřit právě MS klubů. Podrobnosti o MS klubů jsou uvedeny v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

 

Místo konání únorového turnaje je závislé na výsledku hlasování během této valné hromady – klub Stiga HC Benátky podmínil pořádání turnaje Českého poháru vyzkoušením hracího systému uvedeného v tomto dokumentu mezi návrhy k hlasování.

Pořádání turnaje v Českých Budějovicích je závislé na zajištění dopravy hokejů. Během letní přestávky tak může být pro listopadový termín ohlášeno jiné místo konání.

O konání říjnového turnaje v Praze bude rozhodnuto v nejbližších dnech.

 

Mezinárodní termínová listina 2009/2010

Mezinárodní federace ITHF představila pro sezónu 2009/2010 následující termínovou listinu Světové ligy a termíny MS klubů a mistrovství Evropy.

 

1.8.2009

US Open, USA

12.9.2009

* Oslo, Norsko

26.9.2009

Centennial – Edmonton, Kanada

10.10.2009

Budapešť, Maďarsko

24.10.2009

* Helsinky, Finsko

7.11.2009

Slovenia Open, Slovinsko

5.12.2009

* Riga, Lotyšsko

19.12.2009

Ukraine Cup, Ukrajina

25.1.2010

Las Vegas, USA

13.-14.2.2010

* Stockholm, Švédsko

6.3.2010

Bern, Švýcarsko

20.-21.3.2010

* Moskva, Rusko

27.3.2010

Detroit, USA

17.4.2010

Bronderslev, Dánsko

1.5.2010

MS klubů – Liberec

2.5.2010

* Czech Open – Liberec

15.5.2010

Petrohrad, Rusko

29.5.2010

Berlín, Německo

12.-13.6.2010

mistrovství Evropy, Överum, Švédsko

 

Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí Světové ligy hodnoceny dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí Světové ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Hráčům, kteří se během sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, se může započítat 75% ze součtu bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom dvojnásobně bodovaném turnaji – pokud je to pro něj výhodnější.

 

Mezinárodním vrcholem sezóny bude mistrovství Evropy, které se uskuteční ve Švédsku. Počty účastníků z jednotlivých států jsou stejné, jako při minulém ME – 10 hráčů do hlavní kategorie, 4 junioři (ročník 1992 a mladší), 4 (a navíc Pavel Plešák jako obhájce titulu) veteráni (ročník 1970 a starší) a 4 ženy. Počet účastníků hlavní kategorie se může zvýšit v případě umístění českých hráčů v nejlepší desítce (resp. jedenáctce, pokud se v desítce umístí i obhájce titulu mistra Evropy Ahti Lampi) Světové ligy.

 

 

7.    Mistrovství světa klubů 2010

autor: Stanislav Kraus

 

Na základě zájmu klubu THC Stiga Elites podala Asociace začátkem června k ITHF kandidaturu na udělení pořadatelství mistrovství světa klubů pro sezónu 2009/2010. Zároveň byla s klubem THC Stiga Elites sepsána smlouva o pořádání jak MS klubů, tak i Czech Open. Oba turnaje by se odehrály během jediného víkendu, místem konání, které klub slíbil zajistit, bude hokejová Tipsport aréna v Liberci. Smlouva o pořádání byla sepsána výhradně pro Tipsport arénu, kterou výbor Asociace považuje za vynikající prostor pro pořádání obou turnajů. Vzhledem k tomu, že při konání turnajů v Tipsport aréně lze očekávat zvýšený jak hráčský, tak i mediální zájem, rozhodl se výbor Asociace konání obou turnajů maximálně podpořit a ve smlouvě proto slíbil veškeré startovné vybrané na obou těchto turnajích poskytnout klubu THC Stiga Elites pro co nejsnazší zajištění turnajů. Zároveň byla výborem odsouhlasena žádost klubu THC Stiga Elites o zvýšení startovného na Czech Open 2010 na 200 Kč (100 Kč pro nováčky) a bylo dohodnuto, že startovné na MS klubů bude činit nejvýše 1 000,- Kč / klub.

Klub THC Stiga Elites se zavázal, že nejpozději do 15. srpna dovede do konce jednání o pronájmu Tipsport arény. Pokud se nepodaří pronájem Tipsport arény zajistit, pak bude výbor Asociace buď hledat náhradního pořadatele, se kterým by opět byla sepsána smlouva s podmínkami odpovídajícími místu konání, nebo rozhodne o tom, že oba turnaje Asociace uspořádá sama.

 

Turnaje by se měly konat o prvním květnovém víkendu – 1. a 2. května 2010. Podrobnosti o obou turnajích budou včas oznámeny. Velmi pravděpodobně se MS klubů uskuteční v sobotu a Czech Open v neděli.

 

Pravidla pro MS klubů budou pravděpodobně ze strany ITHF dána následovně:

-      za každý tým hrají čtyři hráči, v týmu mohou být nejvýše čtyři náhradníci,

-      střídání v průběhu týmového zápasu není povoleno a vybraná čtveřice tedy musí odehrát celý týmový zápas,

-      turnaje se může zúčastnit nejvýše 32 týmů. Garantovanou účast má obhájce titulu, pět nejlepších týmů dle světového žebříčku a každá z 18 asociací sdružených v ITHF má právo do soutěže nahlásit jeden tým. Pořádající Asociace má navíc k dispozici čtyři divoké karty, které může udělit libovolným klubům. Tímto způsobem by se v případě zájmu všech států zaplnilo 28 míst. O zbylá místa se mohou ucházet libovolné týmy. Do stanoveného data se budou moci registrovat – bude-li zájem větší, než počet zbývajících volných míst, budou registrované týmy seřazeny dle postavení tří nejlepších týmových hráčů na světovém žebříčku a dle tohoto kritéria budou vybrány ty týmy, které se budou moci zúčastnit.

 

Do sepsání tohoto dokumentu ještě nedošlo k oficiálnímu potvrzení těchto pravidel ze strany ITHF.

 

Pro české kluby mající zájem hrát na MS klubů bude standardně platit Přestupní řád Asociace, přičemž je možné, že pro přestupy a hostování budou ze strany ITHF stanovena přísnější pravidla. Podrobnosti budou uveřejněny na stránkách Asociace.

 

Zájem o MS klubů mezi zahraničními hráči lze jen těžko odhadovat. Nicméně lze ale odhadovat, že zúčastnit se bude moci mnohem více českých týmů, než jen pět garantovaných výše uvedenými pravidly.

 

Další informace o MS klubů budou zveřejněny později – některá pravidla je ještě nutné dohodnout na úrovni ITHF, další záležitosti pak rozhodne výbor Asociace poté, co bude definitivně potvrzeno místo konání.

 

 

8.    Zpráva o hospodaření Asociace
autor: Stanislav Kraus

 

Tato zpráva shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) v období od 4.6.2008 do 17.6.2009.

 

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 4.6.2008) následující.

Hotovost na pokladně: 5 739,00 Kč.

Peníze na účtu: 111 015,11 Kč.

Celkem: 116 754,11 Kč.

Příjmy Asociace

Příjmy Asociace byly ve sledovaném období následující.

 

 

Vybrané startovné

110 150,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

66 072,-

Sponzorský příspěvek

10 000,-

Ostatní příjmy

2 880,-

Úrok na bankovním účtu

188,62

 

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset turnajů Českého poháru, kterých se zúčastnilo celkem 721 hráčů. V 52 případech byl účastník turnaje veden jako nováček a platil proto startovné ve výši 75,- Kč, pět hráčů se prokázalo letákem z nového hokeje a byli tak od startovného osvobozeni, ostatní hradili plnou výši, tedy 150,- Kč. Na mistrovství republiky bylo od družstev vybráno startovné ve výši 4 000,- Kč (16 družstev po 250,- Kč) a od jednotlivců 2 400,- Kč (48 hráčů po 50,- Kč). Do startovného jsou započteny i čtyři poplatky 50,- Kč za hostování hráčů pro soutěž družstev na mistrovství republiky a startovné 50,- Kč pro Antonína Šrajera v soutěži veteránů na MR (jako jediný se v sezóně nezúčastnil jediného turnaje, ani nestartoval na MR družstev). Celkem tak bylo vybráno 110 150,- Kč.

 

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 66 072,- Kč. Pořadatelům letošního Vítámvás Cupu byly náhradní díly prodány s padesáti procentní slevou – výbor Asociace tímto způsobem podpořil organizaci tohoto turnaje pro tělesně postižené hráče. V sezóně byly prodány následující položky:

 

 

Počet

Nový hokej

13 ks

23 500,-

Starý hokej

 37 ks

18 500,-

Sada figurek (nové i staré)

87 ks

10 000,-

Balení puků (3ks)

 98 ks

7 840,-

Šupláky

18 ks

2 700,-

Ostatní (brankáři, branky, táhla…)

 

7 160,-

 

Tři nové hokeje byly prodány za cenu 2 000,- Kč, ostatních 10 nakupovaly kluby za 1 750,- Kč. Bylo prodáno 74 sad použitých figurek (po 100,- Kč) a 13 sad nových (po 200,- Kč). Součet této detailní tabulky 69 700,- Kč nesouhlasí s výše uvedeným součtem prodejů, protože pořadatelům Vítámvás Cupu byla udělena sleva ve výši 3 628,- Kč. Bezplatné klubové odběry hokejů a dílů nejsou do přehledu zahrnuty.

 

Pro pořádání turnaje Czech Open byl Janem Dryákem zajištěn sponzorský příspěvek ve výši 10 000,- Kč.

 

Mezi ostatní příjmy je zařazena Zdeňkem Matouškem st. navrácená dotace pro ME 2008 ve výši 2 000,- Kč a vrácená záloha na ubytování během MS 2009 zaplacená Asociací i za dva nehrající účastníky (Ladislav Tměj, Jiří Vácha) ve výši 440,- Kč / osobu.

 

Příjmy Asociace tak ve sledovaném období byly ve výši 189 290,62 Kč.

 

Výdaje Asociace

Výdaje Asociace byly ve sledovaném období následující.

 

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

57 533,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (721 účastníků)

35 050,-

Dotace reprezentaci pro MS 2009 (16 hráčů)

18 255,-

Výdaje spojené s Czech Open 2009

14 120,-

Poháry za Český pohár 2008/2009 a MR 2009

9 446,-

Záloha na ubytování reprezentace na MS 2009

7 020,96

Odměny za umístění v ČP 07/08 a MR 2008

 6 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2008/2009 (V. Kraus)

5 000,-

Odměna za skladování hokejů (Z. Matoušek)

4 000,-

Nákup šupláků (20 ks)

 3 000,-

Bankovní poplatky

1 138,20

Ostatní

4 751,-

 

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní díly za 57 533,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje, nebo pro využití bezplatné podpory klubům na základě výsledků Českého poháru.

 

Jak je uvedeno v přehledu příjmů, pro turnaj Czech Open byl Janem Dryákem získán sponzorský příspěvek ve výši 10 000,-. Jan Dryák také sehnal poháry, jejich nákup proto není veden v účetnictví Asociace. Rozpočet Czech Open 2009 je uveden v následující tabulce.

 

 

Sponzorský příspěvek

10 000,-

Pronájem sálu

- 11 900,-

Ceny

- 2 220,-

- 4 120,-

 

Za pořádání Czech Open nebyla nikomu vyplacena pořadatelská odměna ve výši 40,- Kč za každého účastníka turnaje. Při 114 účastnících tak byla „ušetřena“ částka 4 560,- Kč, což s rezervou kryje účetní ztrátu Czech Open ve výši 4 120,- Kč patrnou z předchozí tabulky.

 

Odměna pořadatelům turnajů Českého poháru byla nově vyplácena ve výši 40,- Kč za účastníka bez ohledu na to, zda hráč hradil plné startovné, či jen poloviční – nováčkovské, nebo dokonce žádné (při předložení letáku z nového hokeje). Za Czech Open nebyla odměna vyplacena, na ostatních turnajích Českého poháru jsme měli 607 účastí, proto bylo na klasickou odměnu za pořádání vyplaceno 24 280,- Kč.

Za neplánované pořádání mistrovství republiky (za přípravu hokejů, zajištění sálu a cen) byla Zdeňkovi Matouškovi st. vyplacena odměna ve výši 4 000,- Kč.

Dále byla pořadatelům vyplácena odměna za dopravu hokejů. Celková výše této odměny byla před sezónou stanovena na 15 000,- Kč. Ve skutečnosti ale bylo nakonec na odměnách za dopravu vyplaceno jen 6 770,- Kč a to díky Davidovi Šmídovi, který na několik turnajů hokeje bezplatně dovezl. Asociace tímto Davidovi děkuje.

 

Oproti předsezónním plánům byla vyplacena větší částka na podporu reprezentace. Pořadatelé MS totiž během sezóny oznámili, že vzhledem k ekonomické krizi nebudou schopni MS uspořádat bez toho, že by vybírali startovné. Mezinárodní federace ITHF zvážila, zda MS přesunout do jiné země, nakonec ale pořadatelům povolila vybírat startovné ve výši 20 Euro za účastníka, resp. 10 Euro od juniorů. Výbor Asociace rozhodl, že startovné bude zaplaceno za všechny reprezentanty z rozpočtu Asociace.

Podpora reprezentace je v tabulce rozdělena do dvou položek – dotace reprezentaci a záloha na ubytování na MS.

 

Nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2007/2008 a nejlepší trojici z MR 2008 bylo na základě jejich žádostí a cest do zahraničí vyplaceno jen 6 000,- Kč místo plánovaných 12 000,- Kč.

 

Během sezóny zakoupila Asociace od Zbyňka Pilaře 20 šupláků - dva si následně jeden z registrovaných klubů vzal jako součást podpory klubů na základě výsledků Českého poháru, zbylých 18 bylo prodáno pořadatelům Vítámvás Cupu.

 

Zdeněk Matoušek st. obdržel za skladování hokejů a starost o nákup náhradních dílů v průběhu celé sezóny odměnu ve výši 4 000,- Kč.

 

Bankovní poplatky jsou oproti předchozím rokům vyšší a to zejména kvůli zaplacení zálohy za ubytování reprezentace na MS 2009 - za převod do zahraničí si banka naúčtovala poplatek ve výši 950,- Kč.

 

Do položky Ostatní je zahrnuta odměna za přípravu nových hokejů a brankářů, nákup a potisk šesti reprezentačních dresů, poplatek za internetovou doménu, nákup inkoustu do tiskárny, lepících pásek, Silkalu atd.

 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 165 314,16 Kč.

 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2008/2009 vznikl většině registrovaných klubů další nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena umístěného mezi nejlepšími 44 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato částka byla připočtena k případnému zůstatku z minulé sezóny. V následující tabulce je uveden stav dosud nevyčerpané podpory jednotlivým klubům k 8.6.2009. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje.

 

 

 

1. THC Pardubice

2 560,-

ETHL - Polabská liga stolního hokeje

1 500,-

Gladiators Plzeň

 2 570,-

HCS Žabka Praha

310,-

SHC Votroci Hradec Králové

2 010,-

Stiga Big Band Praha

3 500,-

Kamax Kamenný Újezdec

500,-

Stiga HC Benátky

4 300,-

THC Javorové Listy Teplýšovice

1 500,-

THC Stiga-Game Příbram

1 010,-

Třinecká hokejová liga

2 500,-

THC Stiga Elites

2 500,-

SHC Cheb

500,-

 

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 25 310,- Kč.

 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2008/2009 a třem nejlepším z mistrovství republiky 2009 nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 2009/2010. Konkrétně jde o Lukáše Turoně (5 000,- Kč), Petra Tměje (4 000,- Kč) a Jana Dryáka (3 000,- Kč). Peníze ale budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. Celkem je za tímto účelem rezervováno 12 000,- Kč, které se ale stanou výdajem až v příštím období.

Bilance

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět, že Asociace hospodařila během sledovaného období se ziskem ve výši 23 976,46 Kč. Zisku bylo dosaženo především díky výše uvedeným úsporám a to i přesto, že zisk z prodeje hokejů a náhradních dílů byl oproti předpokladům výrazně nižší.

Hmotný majetek Asociace

Asociace vlastní nové náhradní díly v nákupní ceně 12 084,45 Kč, které budou buď prodány, nebo využity jako náhradní díly na turnajích Českého poháru. Přehled je uveden v následující tabulce.

 

Počet

Táhlo LÚ

38 ks

3 391,50

Táhlo PÚ

24 ks

2 142,00

Táhlo SÚ

20 ks

1 785,00

Táhlo PO

17 ks

1 517,25

Táhlo LO

17 ks

1 517,25

Figurky (sada)

 6 ks

1 106,70

Brankáři (pár)

 6 ks

535,50

Kloub pro táhlo LÚ (pár)

6 ks

485,52

Táhlo brankář

3 ks

267,75

Branky (pár)

1 ks

89,25

 

Navíc z Czech Open 2009 zbylo Asociaci několik puků, které mohou být využity na Czech Open 2010.

Asociace vlastní 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, které byly použity zatím jen na turnaji Czech Open 2009 a dále 34 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se odehrála sezóna 2008/2009 a několik použitých kusů od většiny náhradních dílů.

Závěr

Finanční majetek Asociace je k 17.6.2009 následující.

Hotovost na pokladně: 5 031,00 Kč.

Peníze na účtu: 132 072,57 Kč.

Celkem: 137 103,57 Kč.

Do výše uvedeného přehledu příjmů již byl zahrnut i příjem 3 627,- Kč z prodeje pořadatelům Vítámvás Cup, který byl realizován na fakturu, která bude zaplacena v nejbližších dnech. Celkem tak Asociace bude mít po skončení sezóny (bez započtení bankovního poplatku za příchozí platbu) finanční majetek ve výši 140 730,57 Kč.

 

Při porovnání s rozpočtem schváleným pro sledované období během valné hromady v létě 2008 lze pozorovat, že s výjimkou odhadu vybraného startovného se Asociaci navržený rozpočet příliš plnit nedařilo. Důvodem bylo několik nepředvídatelných okolností – ekonomická krize zapříčinila nejen startovné na MS, ale pravděpodobně i menší zájem o nákup hokejů a dílů ze strany členů Asociace, nebyla využita podpora juniorům, ani pořadatelům, odměna za odvoz hokejů byla výrazně nižší…

I přes tyto okolnosti hospodařila Asociace během uplynulé sezóny se ziskem.

 

 

9.    Zpráva o kontrole hospodaření Asociace
autor: Stanislav Kraus

 

Post revizora Asociace je nyní neobsazen, formální správnost zprávy o hospodaření Asociace tak zkontroloval pouze dosavadní předseda Asociace Vladimír Kraus.

 

 

10. Rozpočet pro sezónu 2009/2010
autor: Stanislav Kraus

 

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření v sezóně 2008/2009.

Příjmy Asociace

 

 

Vybrané startovné

95 000,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

70 000,-

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 165 000,- Kč.

 

Do vybraného startovného není započtena částka, která bude vybrána během Czech Open 2010. Dle smlouvy uzavřené s klubem THC Stiga Elites bude celé vybrané startovné náležet pořadateli turnaje a nestane se tak příjmem Asociace.

Pokud by se místem konání nestala liberecká Tipsport aréna, pak by se startovné na Czech Open a také na MS klubů pravděpodobně stalo příjmem Asociace a pořadateli by byla vyplacena jen odměna za pořádání ve smluvní výši odpovídající úrovni obou turnajů.

Odhad vybraného startovného vychází ze současné výše 150,-, resp. 75,- Kč.

Výdaje Asociace

 

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

60 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (650 hráčů po 40,- Kč)

26 000,-

Servis hokejů

22 000,-

Dotace reprezentaci pro ME 2010 (20 hráčů)

?

Odměny za umístění v ČP 08/09 a MR 2009

12 000,-

Výdaje spojené s MS klubů a Czech Open 2010

10 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2009/20010 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2009/2010

5 000,-

Odměna za přípravu nových hokejů

2 500,-

Ostatní

6 000,-

 

Výdajová stránka rozpočtu Asociace zatím obsahuje několik otazníků. Není jisté, zda Asociace v příští sezóně obdrží od českého distributora zdarma tradiční počet 40 nových hokejů a zda tedy hokeje nebude nutné nakoupit. Navíc bude potřeba minimálně dalších 24 nových hokejů pro zajištění MS klubů. Ty by mohl darovat buď český distributor, nebo přímo švédský výrobce, nebo by je Asociace musela zakoupit. Výdaje za nákup hokejů by samozřejmě výrazně ovlivnily výši celkových výdajů Asociace.

 

Dále dosud není známo, zda v příští sezóně nebude znovu obsazena pozice asociačního servismana starajícího se o údržbu a dovoz hokejů. Zájem o tuto pozici projevili bratři Tmějové. Dohoda ale nebyla do okamžiku sepsání tohoto dokumentu učiněna a není proto jasné, zda Asociace bude v příští sezóně pořadatelům vyplácet odměnu za dopravu hokejů (dle ujetých kilometrů, jako v uplynulé sezóně) a zda budou dostávat odměnu 40, nebo 30 Kč za účastníka, nebo zda bude vyplacena odměna servismanovi.

V plánovaných výdajích je zatím uvažována odměna ve výši 40,- Kč za účastníka turnaje (stejně jako v přehledu příjmů tak ani zde není uvažováno Czech Open) a výdaje na dovoz a skladování hokejů jsou uvedeny v souhrnné částce 22 000,- Kč.

 

Strukturu a výši plánovaných výdajů a příjmů dále ovlivní hlasování této valné hromady o výši dotace pro reprezentaci, resp. o případném snížení startovného na turnajích Českého poháru.

 

Asociace počítá s nutnými výdaji na pořádání MS klubů a Czech Open v maximální výši 10 000,- Kč – Asociace minimálně zaplatí puky a náhradní díly spotřebované během obou turnajů.

 

Za přípravu nových hokejů bude pravděpodobně vyplacena odměna 2 500,- Kč, neboť půjde pravděpodobně o přípravu 64 nových hokejů.

 

Celkem jsou v přehledu uvedeny výdaje ve výši 148 500,- Kč - do této částky není započtena žádná dotace reprezentaci. Její výše bude výborem určena až na základě hlasování a reakcí klubů během této valné hromady.

 

 

11. Prodej hokejů a náhradních dílů v sezóně 2009/2010
autor: Stanislav Kraus

 

Velmi pravděpodobně bez ohledu na to, zda bratři Tmějové přijmou starost o servis a dopravu hokejů, bude prodej hokejů a náhradních dílů probíhat stejně, jako v uplynulé sezóně. Hokeje a díly bude tedy stále možné odebrat od Zdeňka Matouška v Praze Satalicích. Odběr je nutné předem se Zdeňkem Matouškem domluvit (tel. 731 615 612).

 

Pokud nemáte možnost vyzvednout zboží v Praze, pak je možné dohodnout odběr na některém z turnajů pořádaných Asociací – toto zpravidla bude bez problémů možné při nákupu náhradních dílů. Odběr je nutné dohodnout se Zdeňkem Matouškem a to v dostatečném předstihu před turnajem, na kterém chcete díly či hokeje odebrat!

 

Platba odebraného zboží je možná buď na účet Asociace (nutno předem domluvit se Stanislavem Krausem, který vám sdělí přesnou částku, číslo účtu a variabilní symbol platby), nebo hotově Stanislavu Krausovi na nejbližším turnaji pořádaném Asociací.

 

     

12. Zhodnocení některých kroků provedených v sezóně 2008/2009

autor: Stanislav Kraus

 

Na letní valné hromadě konané po skončení sezóny 2007/2008 bylo schváleno několik bodů, které lze s ročním odstupem hodnotit následujícím způsobem.

 

V rozpočtu Asociace bylo vyhrazeno 12 000 Kč pro tři juniory, kteří tak dostali šanci zahrát si na švédském mistrovství s nízkými vlastními náklady. Této šance bohužel nevyužil žádný junior.

 

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 10 000,- na podporu činnosti a propagaci stolního hokeje. Členové Asociace (nebo kluby) mohli od Asociace v průběhu sezóny žádat proplacení některých svých stolněhokejových výdajů. Výbor Asociace obdržel jedinou žádost a to od pořadatelů Vítámvás Cupu, který by Asociace podpořila v každém případě. Nikdo další neměl zájem o finanční podporu ze strany Asociace. Do příští sezóny tak již nebude předem vyhrazena konkrétní částka na podporu a propagaci. I nadále ale mohou členové Asociace (nebo celé kluby) žádat o finanční podporu a výbor bude o žádostech rozhodovat jednotlivě ihned po obdržení.

 

Opět bylo s českým distributorem stolních hokejů domluveno vložení propagačních letáků do nových hokejů, ale opět se tato aktivita neprojevila na turnajích Českého poháru. Vložení propagačních letáků budou přes malou úspěšnost provedeno i do další várky hokejů.

 

V loňské sezóně byla Asociace poprvé bez servismana starajícího se o údržbu a dopravu hokejů. Asociace tímto děkuje všem, kteří se během sezóny postarali o to, aby hokeje byly použitelné až do posledního turnaje, což se myslím podařilo.

 

Během sezóny pokračovala spolupráce Asociace a organizačního výboru turnaje zvaného Vítámvás Cup (turnaj pořádaný na brněnské střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené). Výbor Asociace podpořil pořadatele Vítámvás cupu poskytnutím slevy ve výši 3 628,- Kč na nákup dílů, šupláků a starého hokeje. Vrcholem spolupráce v této sezóně pak bude účast několika členů Asociace na Vítámvás Cupu 2009, který se uskuteční 22. - 24. června v Brně. Podrobnosti o turnaji najdete na internetových stránkách Vítámvás Cupu www.vitamvaspohar.webgarden.cz. Výbor Asociace děkuje všem členům Asociace, kteří se tohoto turnaje zúčastní, za výbornou propagaci naší Asociace.

 

V průběhu mimořádné valné hromady svolané výborem Asociace na mistrovství republiky bylo schváleno následující:

-      Asociace již nebude udělovat poháry pro nejlepší útočníky a obránce Českého poháru. Statistiky těchto soutěží budou i nadále uváděny na internetových stránkách Asociace.

-      Zdeněk Matoušek ml. obdržel napomenutí za přiznané nechání výsledků na Berlin Open 2009.

-      Kluby hlasováním vyjádřily nulovou toleranci vůči domlouvaným výsledkům – Asociace nebude tolerovat domluvené výsledky na domácích, ani na zahraničních turnajích.

-      Asociace rozhodla o posílení prevence a osvěty na téma nesportovního chování při domlouvání výsledků mezi spoluhráči a kamarády.

Na schůzi reprezentace byl hlasováním členů reprezentačního družstva vedoucím družstva zvolen Petr Turoň.

 

 

13. Předložené návrhy na změny pravidel a řádů Asociace

V tomto odstavci je uveden seznam všech námětů na změny pravidel a řádů Asociace a také dotazy na názor jednotlivých klubů. U každého bodu je uvedeno vysvětlení a jméno autora, který návrh / dotaz podává.

 

1.    Navrhuji snížit startovné pro hráče do 15 let na polovinu proti běžnému startovnému na turnajích ČP, tedy na 75 Kč. Startovné 75 Kč by zůstalo v platnosti také podle stávajícího pravidla pro první tři turnaje nováčků ČP.

Navrhl: Vladimír Kraus

Motivem ke snížení startovného je pokus o přilákání více mladých hráčů na turnaje ČP. Momentálně se v Asociaci totiž snižuje počet juniorských hráčů.

 

2.    Navrhuji udělovat dva body za výhru v zápase.

Navrhl: Vladimír Kraus

Ač byl návrh zamítnut na loňské VH, navrhuji stejnou změnu z těchto důvodů:

-         snížení vlivu nechaného vítězství. Namísto darovaných třech bodů by bylo „darováno“ o bod méně (což nijak nesnižuje výši prohřešku, snížen je jen dopad na oběti tohoto porušení pravidel),

-         v situaci, kdy je česká členská základna relativně vyrovnaná, je příliš velký rozdíl, pokud hráč získá tři body za výhru o jediný gól nebo jeden bod za remízu. Tedy rozdíl získaných dvou bodů při rozdílu jediného gólu. Není výjimkou, že ve skupině A má hráč hned 11 zápasů s  rozdílem jediného gólu,

-         na turnajích ve světě, včetně ME a MS se udělují dva body za výhru,

pokud by se po schválení tohoto návrhu začalo objevovat nápadně více remíz, bylo by úkolem pro Asociaci zkoumat jejich férovost. A domluvené remízy jsou relativně snadněji k nalezení než domluvené výhry.

 

Komentář Tibora Vargy:

Za nejpodstatnější argument pro tuto změnu považuji právě zisk dvou bodů navíc oproti remíze při vítězství o gól. Víme, že často rozhodují šťastné góly v závěru utkání, jejichž cena se tak neúměrně zvyšuje. Stejně tak jedním gólem může hráč přijít hned o dva body za vítězství při vyrovnání. Jediný argument proti je snížení ceny vítězství, a tudíž více remíz "na jistotu" (v současné době se remizovat nevyplatí, hráči se snaží rozhodnout zápas ve svůj prospěch).

 

3.    Návrh na označení a potrestání dohodnutých výsledků

Navrhl: Vladimír Kraus

V základním dokumentu stolního hokeje „Herních pravidlech“ hned první bod říká toto:

1. Všichni hráči se chovají především v souladu s následujícím základním pravidlem. Hráči se vždy budou chovat poctivě a sportovně. Stolní hokej je již od svých počátků sportem vyznávajícím především zásady fair play.“

Je smutným faktem, že cesta, jak čelit hráčům, kteří toto základní pravidlo stolního hokeje (a i sportu obecně) opakovaně porušují, není jednoduchá. Bohužel mám dojem, že Asociace na boj proti nechávání výsledků rezignovala. Objevily se sice návrhy na změny hracího systému turnajů, ale ty by dle mého názoru buď nechávání výsledků neodstranily nebo by turnaj znepříjemnily všem hráčům.

 

Výbor, který právě dokončuje své funkční období zveřejnil na jeho počátku několik sérií výsledků, které dle mého názoru zasluhovaly trest. Výbor však za ně žádný trest neudělil, snažil se za minulostí udělat tlustou čáru a upozorněním na konkrétní série zamezit jejich pokračování.

 

Dále uvádím příklady výsledků dvou dvojic hráčů. Všechny výsledky byly odehrány až během funkčního období právě končícího výboru. Jde o výsledky, které, jak se snažím dále prokázat, jsou jasně dohodnuté, a má za ně následovat dle platných pravidel minimálně vylučování z turnajů. Posuďte sami:

 

Michal Hvižď – Ladislav Tměj

výsledky všech zápasů M. Hvižď – L. Tměj: (7:8, 9:5, 8:6, 6:7, 7:5, 7:2, 1:3, 6:7, 4:2, 3:3, 4:6, 7:8, 5:1, 7:6, 3:1, 8:8)

Na první pohled je patrné, že v zápasech uvedených hráčů padal velmi vysoký počet gólů. Pomocí statistik z turnajů z posledních dvou sezón chci ukázat, že uvedení hráči nedosáhli zapsaných výsledků férovým způsobem. Jinými slovy – výsledků bylo dosaženo po domluvě, tedy způsobem odporujícím základnímu pravidlu stolního hokeje.

V následující tabulce jsou uvedeny bilance různých hráčů s výše uvedenou dvojicí. V bilanci je vždy uveden počet odehraných zápasů, výhry, remízy a prohry, následuje úspěšnost z pohledu prvního hráče. Pak je uvedeno průměrné skóre. Zajímavá je statistika udávající, kolik mají oba hráči odehráno zápasů, kde OBA vstřelili alespoň 6 gólů. V posledním sloupci je pak četnost těchto výsledků (tedy v kolika procentech případů skončil zápas uvedené dvojice s výsledkem, kdy oba hráči vstřelili alespoň 6 gólů) – jedná se na turnajích o tolik výjimečný úkaz, že v tabulce tento údaj zasluhuje samostatný sloupec.

soupeři

Záp

Výher 1

Remíz

Výher 2

 

skóre

Oba alespoň 6 gólů

 

Bilance zápasů M. Hviždě proti soupeřům, kteří se umístili v celkovém pořadí ČP obránců na místech okolo L. Tměje

Hvižď, Michal

-

Tměj, Ladislav

16

8

2

6

56%

5,75

4,88

7

44%

Hvižď, Michal

-

Šurýn, Antonín

15

12

1

2

83%

4,40

1,60

0

 

Hvižď, Michal

-

Krása, Dušan

8

7

0

1

88%

4,38

2,00

0

 

Hvižď, Michal

-

Šlechta, Erik

5

3

0

2

60%

4,80

2,80

1

20%

Hvižď, Michal

-

Cibulka, David

6

5

0

1

83%

5,00

3,50

0

 

Hvižď, Michal

-

Vacek, Lukáš

2

2

0

0

100%

5,50

2,00

0

 

Hvižď, Michal

-

Pilař, Zbyněk

10

8

0

2

80%

3,90

1,90

0

 

Hvižď, Michal

-

Hudec, Karol

3

3

0

0

100%

5,00

1,00

0

 

Hvižď, Michal

-

Hudec, Tomáš

2

2

0

0

100%

7,50

2,50

0

 

Hvižď, Michal

-

Lisý, Marek

18

14

1

3

81%

4,22

2,06

0

 

Hvižď, Michal

-

Matoušek st., Zdeněk

7

6

1

0

93%

5,00

1,29

0

 

 

Bilance zápasů M. Hviždě proti nejlepším útočníkům ČP

Hvižď, Michal

-

Turoň, Lukáš

30

6

4

20

27%

2,53

3,80

0

 

Hvižď, Michal

-

Kraus, Stanislav

31

23

1

7

76%

4,97

2,97

0

 

Hvižď, Michal

-

Plešák, Pavel

13

10

2

1

85%

3,92

1,85

0

 

Hvižď, Michal

-

Dryák, Jan

31

10

5

16

40%

3,29

4,10

1

3%

Hvižď, Michal

-

Tměj, Petr

38

23

2

13

63%

3,37

2,79

0

 

Hvižď, Michal

-

Ležík, Matěj

14

10

1

3

75%

5,00

2,57

0

 

 

Bilance zápasů L. Tměje proti soupeřům, kteří se umístili v celkovém pořadí ČP útočníků na místech okolo M. Hviždě

Hvižď, Michal

-

Tměj, Ladislav

16

8

2

6

56%

5,75

4,88

7

44%

Turoň, Lukáš

-

Tměj, Ladislav

18

13

1

4

75%

3,89

1,83

0

 

Kraus, Stanislav

-

Tměj, Ladislav

15

6

1

8

43%

2,40

2,27

0

 

Plešák, Pavel

-

Tměj, Ladislav

14

8

1

5

61%

3,07

2,57

0

 

Tměj, Petr

-

Tměj, Ladislav

17

3

2

12

24%

2,65

3,00

0

 

Ležík, Matěj

-

Tměj, Ladislav

12

4

3

5

46%

2,92

3,25

0

 

 

Bilance zápasů L. Tměje proti soupeřům, kteří se umístili v celkovém pořadí ČP obránců na místech okolo M. Hviždě

Hvižď ml., Leoš

-

Tměj, Ladislav

19

9

3

7

55%

2,84

2,32

0

 

Matýsek, Daniel

-

Tměj, Ladislav

18

6

3

9

42%

2,28

2,67

0

 

Ramšak, Miroslav

-

Tměj, Ladislav

12

6

3

3

62%

2,83

2,33

0

 

Blaško, Imrich

-

Tměj, Ladislav

5

2

1

2

50%

3,20

2,60

0

 

Brdíček, David

-

Tměj, Ladislav

5

3

0

2

60%

2,20

2,60

0

 

Lebl, Kryštof

-

Tměj, Ladislav

14

6

3

5

54%

2,21

2,29

0

 

Pikl, Václav

-

Tměj, Ladislav

16

9

1

6

59%

2,69

1,75

0

 

Šmíd, David

-

Tměj, Ladislav

17

7

3

7

50%

2,65

2,12

0

 

Sládek, Kuba

-

Tměj, Ladislav

9

8

0

1

89%

3,33

1,89

0

 

 

Z výše uvedené tabulky je patrná naprostá ojedinělost počtu zápasů, kdy oba soupeři vstřelili alespoň 6 gólů. U zkoumané dvojice k tomu došlo ve 44% případů. Z poslední tabulky je také patrné, že Ladislav Tměj má nejvyšší průměrný počet vstřelených branek soupeřům, kteří mají celkově obdobně kvalitní obranu jako Michal Hvižď, ve výši 2,67 branky na zápas, což je ale v ostrém protikladu k průměru vstřelených branek ze šestnácti zápasů s Michalem Hvižděm – tam to je 4,88.

 

Petr Tměj – Ladislav Tměj

Tato dvojice hráčů byla již výslovně uvedena ve výše zmíněném prohlášení výboru (11. listopadu 2007: „Petr Tměj vs. Ladislav Tměj - od 13.6.2004 odehráno 13 vzájemných zápasů, 10 z nich skončilo výsledkem 1:0.“).

Nicméně z tohoto neučinila žádné závěry a ihned po vydání prohlášení následovalo OSM výher v řadě pro Ladislava Tměje. Celkovou bilanci obou hráčů z posledních dvou sezón můžete vidět ve výše uvedené tabulce (předposlední). Celková bilance je 17 zápasů, 3 výhry pro Petra, 2 remízy a 12 výher pro Ladislava.

Snad všem je jasný rozdíl v herní kvalitě obou hráčů. Oba hráči prohlašují, že si výsledky nenechávají, že to prostě Láďa na Petra umí. Jenže problém je v tom, že Petr svými výsledky s dalšími hráči nejen na turnajích v Česku prokazuje, že mu nečiní problémy uhrát solidní výsledky se žádným hráčem na světě a že je tedy schopen reagovat na jakýkoliv styl hry protihráče.

Návrh k hlasovaní pro Valnou hromadu obsahuje několik otázek:

1      Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Michalem Hvižděm a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

2      Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Petrem Tmějem a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

3      Souhlasíte s potrestáním Michala Hviždě a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů?

4      Souhlasíte s potrestáním Petra Tměje a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů?

Případný konkrétní návrh na reakci na výsledky obou dvojic můžete připojit. Cílem by dle mého názoru mělo být zamezení opakování stejných výsledků do budoucna.

 

Komentář Tibora Vargy:

Není možné operovat s tím, že nechané výsledky jsou neprokazatelné. Tyto příklady ukazují způsob, jakým se dá objektivně označit série podezřelých výsledků. Její označení se samozřejmě automaticky nerovná potrestání. O tom rozhoduje výbor / valná hromada (při odvolání) přezkoumáním konkrétní situace. V této souvislosti chci podotknout, že úplná rezignace na ideály (čili nenechávat výsledky) ze strany výboru / asociace se rovná nevyslovenému souhlasu s necháváním výsledků. Žádná asociace, která, byť tiše, toleruje nesportovní chování, nemá šanci na přežití.

 

4.    Navrhuji upravit v Organizačním řádu Asociace v Článku 8 formulaci: „Reprezentovat ČR mohou pouze občané České republiky.“ Na „Reprezentovat ČR mohou pouze občané České republiky, kteří jsou členy Asociace“.

Navrhl: Stanislav Kraus

Asociace určuje podmínky pro reprezentaci a schvaluje konečnou podobu reprezentace. Reprezentanti na turnajích hájí české barvy a logicky jsou proto spojováni s českou Asociací. Proto považuji požadavek na členství v Asociaci za opodstatněný.

 

5.    Navrhuji doplnit do Organizačního řádu Asociace do Článku 8 formulaci: „Výbor Asociace pro každou reprezentační akci jmenuje vedoucího reprezentace. Vedoucí reprezentace musí být členem reprezentační výpravy, může, ale nemusí jít zároveň o hráče. Vedoucí reprezentace se stará o organizační věci na místě konání reprezentační akce, jmenuje sestavu pro zápasy reprezentačních družstev (vedle hlavního reprezentačního družstva i pro týmy veteránů, žen a juniorů) a volí kapitány reprezentačních družstev. Kapitánem reprezentace je hráč, který v případě remízy reprezentačního družstva v zápasu play-off nastoupí do souboje kapitánů. Všichni členové reprezentace jsou povinni vedoucího reprezentace respektovat a chovat se dle jeho rozhodnutí.“

Navrhl: Stanislav Kraus

Důvodem k doplnění je letošní zkušenost z volby vedoucího hlavního reprezentačního týmu, kdy někteří reprezentanti nerespektovali rozhodnutí výboru o volbě vedoucího a navrhli vlastního kandidáta, proti kterému nakonec dokonce i jeden z nich kandidoval. Dle mého názoru je právem výboru Asociace jmenovat vedoucího reprezentace.

 

Komentář Tibora Vargy:

Tím, že výbor má poslední slovo ve jmenování vedoucího reprezentace není nijak dotčeno právo reprezentantů navrhnout své kandidáty (tedy dle mého názoru). Záleží na výboru, zda bude považovat za rozumné udělat si průzkum mezi reprezentanty, a nakolik výsledky tohoto průzkumu vezme v potaz. Za sebe bych doporučil postupovat tak, že výbor udělá průzkum mezi reprezentanty, ale bude mít výhradní právo rozhodnout o takovém vedoucím výpravy, který bude odpovídat nárokům na něj kladených.

 

6.    Navrhuji vypustit z  Turnajového pořádku Asociace z Článku 2 následující formulaci: „Čerpání dotace není časově omezeno.“ a nahradit jí formulací: „Čerpání dotace je možné v průběhu celé následující sezóny. Do další sezóny bude převedeno vždy pouze nejvýše 500,- Kč. Pokud zůstatek na klubovém účtu bude převyšovat na konci sezóny (tj. v den konání mistrovství republiky jednotlivců) částku 500,- Kč, propadne částka přesahující 500,- Kč jako nevyužitá a do další sezóny bude na klubový účet k nově získané dotaci připočteno právě jen 500,- Kč.“

Navrhl: Stanislav Kraus

Důvodem je zvyšování zůstatku na některých klubových účtech, které by mohlo v budoucnosti vést k problémům při plánování rozpočtu Asociace. Každoročně by se totiž zvyšovala částka, za kterou by Asociace musela nakoupit hokeje náhradní díly v případě rozhodnutí všech klubů naráz vyčerpat celou dotaci, což by teoreticky mohlo Asociaci způsobit problémy. Pro kluby, které dotaci čerpají v průběhu sezóny následující po sezóně, ve kterém jim nárok na dotaci vznikl, by se touto změnou nic nezměnilo. Pravidlo by vstoupilo v platnost až od MR 2010.

 

7.    Navrhuji vyloučit Michala Hviždě z České asociace Stiga Game, o.s.

Navrhl: Stanislav Kraus

Důvodem k vyloučení je dlouhodobě špatné chování a vystupování Michala Hviždě vůči ostatním členům Asociace, které vede u některých členů Asociace ke ztrátě zájmu o práci pro Asociaci a o účast na turnajích Českého pohárů, což lze hodnotit jako chování proti stanovám Asociace. Možnost vyloučení z Asociace připouští Stanovy Asociace na základě závažného nebo opakovaného porušování povinností člena Asociace. Nejde tedy o disciplinární trest – o jeho případném udělení bude jednat teprve nový výbor. Výbor proto uvítá také váš názor na disciplinární trest pro Michala Hviždě za příspěvky, které v předchozích dnech napsal na internetovou asociační diskuzi.

 

Komentář Tibora Vargy:

Michal Hvižď dostal několikrát možnost změnit své chování. Při posledním hlasování dokonce za vážné přestupky nebyl vůbec potrestán, protože většina klubů věřila v možnost nastolení příměří a dialogu. Po krátké době bez konfliktů se ale problémy vrací se stupňující intenzitou a způsob, jakým Hvižď rozvrací Asociaci a kazí její pověst v zahraničí, je dle mého názoru neslučitelný s jeho členstvím v Asociaci i s jejími stanovami.  

 

8.    Navrhuji vyloučit Leoše Hviždě staršího z České asociace Stiga Game, o.s.

Navrhl: Stanislav Kraus

Důvodem k vyloučení je chování Leoše Hviždě st. během sobotního programu letošního mistrovství republiky, kde velmi hrubým způsobem urážel zahraniční účastníky mistrovství.  

 

9.    Dávám klubům k posouzení výši dotace udělovanou reprezentaci. Má podle vás být udělována i nadále v podobné výši jako v minulých sezónách, nebo byste místo udělování dotace všem reprezentantům raději uvítali například snížení startovného na turnajích Českého poháru?

Navrhl: Stanislav Kraus

Konkrétně pro příští sezónu jde o dotaci na cestu na mistrovství Evropy, které se uskuteční ve Švédském Överumu. Dle výše dotace pro minulé ME, které bylo v Rize, by Asociace měla udělit každému reprezentantovi 2 000,- Kč, což při odhadovaném počtu 20 reprezentantů znamená výdaj ve výši 40 000,- Kč.

Pokud by Asociace udělila dotaci jen hráčům a hráčkám juniorského věku, pak by došlo k výdaji pravděpodobně jen ve výši 8 000,- Kč.

Pokud bychom na devíti turnajích Českého poháru (Czech Open nepočítám – pokud bude v liberecké Tipsport aréně, počítá se startovným ve výši 200,- Kč) snížili startovné na 100,- Kč (a 50,- Kč pro nováčky, případně i pro hráče do 15 let), pak by Asociaci při očekávaném počtu účastníků kolem 650 vypadl příjem ve výši cca 33 000,- Kč, tedy ve výši podobné případně nevyplacené podpoře reprezentaci. Rád bych tedy znal váš názor na to, zda a případně v jaké výši vyplácet dotaci reprezentaci a zda byste souhlasili se snížením startovného na turnajích Českého poháru i za cenu možného ztrátového hospodaření v příští sezóně (to by si Asociace mohla vzhledem k rezervě z minulých let dovolit).

Motivací snížení startovného je přilákání více hráčů na turnaje Českého poháru. Pokud si myslíte, že výše startovného mezi 100 a 150 Kč nemá na počet účastníků vliv, pak není nutné startovné snižovat.

Pokud by se v průběhu letní přestávky ukázalo, že Asociace bude muset na konci příští sezóny zakoupit všechny nové hokeje potřebné pro zajištění Czech Open, MS klubů a další sezóny Českého poháru, pak si výbor vyhrazuje i přes případné schválení snížení startovného jeho výši ponechat na současné úrovni.

 

10. Navrhuji uzavřít diskuzi na stránkách Asociace nyní využívanou všemi členy Asociace pouze pro zástupce klubů (pro každý klub jeden zástupce) a pro členy výboru Asociace.

Navrhl: Miroslav Hubáček ml.

 

Komentář Stanislava Krause:

Diskuze nyní slouží všem členům Asociace, kteří projeví zájem o přístup. Tímto způsobem lze snadno a rychle informovat a vyslechnout mnoho členů Asociace. Pokud budou mít přístup pouze zástupci klubů, bude na jejich zodpovědnosti informovat jednotlivé členy klubu, což v mnoha případech pravděpodobně nebude znamenat nic jiného, než přeposlání diskuzního příspěvku mailem – tedy bude se zprostředkovaně dít to, co se nyní děje přímo.

Dle mého názoru stačí dosáhnout stavu, kdy mezi členy Asociace nebudou lidé, kteří dokážou asociační diskuzi zneužívat k nadávkám a osobním útokům. Pak se diskuze opět stane nejlépe dostupným způsobem, jak bude moci každý člen Asociace vyjádřit svůj názor na chod Asociace, na turnaje atd.

Stejně jako má dle stanov Asociace právo účasti na valné hromadě Asociace každý člen Asociace, měl by dle mého názoru mít každý člen Asociace právo účastnit se interní asociační diskuze.

 

11. Navrhujeme vznik ,,unie" rozhodčích stolního hokeje Stiga. Důvodem je především to, že ne všichni členové Asociace jsou detailně obeznámeni s herními pravidly a při turnajích dochází ke sporným situací, které je potřeba řešit. Unie rozhodčích by tak měla zjednodušit řešení některých situací. Počet rozhodčích – členů unie - by se měl pohybovat někde mezi 10 až 15, aby se zajistilo, že se sejdou alespoň 3 na každém turnaji ČP. Každý klub by jmenoval nejvýše jednoho člena do unie, který by byl povinen být obeznámen s pravidly. Pořadatel turnaje pak bude stále vybírat 3 rozhodčí do turnajové komise rozhodčích, ale na výběr bude mít jen členy unie rozhodčích přítomné na turnaji.

Navrhl: klub Stiga Big Band Praha

 

12. Navrhujeme vytvoření nové samostatné internetové diskusní skupiny pro interní komunikaci valné hromady. Přístup do diskuse budou mít pouze zástupci klubů. Diskuse by měla sloužit hlavně k věcné debatě týkající se fungování Asociace.

Navrhl: klub Stiga Big Band Praha

 

Komentář Stanislava Krause:

Platí to samé, co jsem napsal u výše uvedeného návrhu na uzavření diskuze. Dle mého názoru není třeba zřizovat další diskuzní skupinu, stačí začít slušně diskutovat na té stávající.

 

13. Sjednocení systému pro stanovení účasti hráče na mistrovství republiky v kategoriích juniorů a veteránů. Původní znění pravidla:

Junioři: Soutěže juniorů se může zúčastnit každý člen Asociace, kterému bylo v kalendářním roce, ve kterém se koná MR, nejvýše 18 let.

Veteráni: Soutěž veteránů je určena pro členy Asociace, kteří nejpozději v den konání turnaje dosáhli 40 let.

Návrh na změnu:

Hranici pro zařazení by neurčoval přímo věk hráče v den pořádání 
turnaje, ale rok narození (neboli tzv. ročník). V současném systému 
jsou totiž diskriminováni hráči narozeni v druhé polovině kalendářního 
roku. Stejný systém je použit i ve světovém žebříčku.

Navrhl: klub Stiga Big Band Praha

 

Komentář Stanislava Krause:

Jinými slovy v soutěži veteránů by dle tohoto návrhu mohli hrát jen členové Asociace, kterým bude v kalendářním roce, ve kterém se koná MR, nejméně 40 let.

 

14. Navrhuji změnit hrací systém turnajů Českého poháru způsobem popsaným v následujícím textu. Změna by se pro příští sezónu týkala pouze turnaje pořádaného 20. února v Litomyšli a až na základě této zkušenosti bychom rozhodli o případném zavedení tohoto systému pro celý ročník 2010/2011. Pokud nebude vyzkoušení navrženého hracího systému schváleno, nebude v příští sezóně klub Stiga HC Benátky turnaj Českého poháru pořádat.

Navrhl: Jindřich Petr

Vysvětlení a popis hracího systému:

Současná situace v naší zálibě – mám na mysli nešvar „nechávání“ výsledků slabším hráčům, zdaleka není nový, ale protože je v současném herním systému turnajů ČP neřešitelný, rozrůstá se do obludných rozměrů, kdy takřka každý osočuje každého. Vyústilo to v situaci, kdy rozhodnutí výkonného výboru, který jsme si demokraticky zvolili a zavázali jsme se tím respektovat jeho vůli a pomáhat v jejím prosazení, nejen respektována nejsou, ale jeho členové jsou dehonestováni a (naštěstí zatím jen) slovně napadáni, takže není divu, že pro příští volební období kandidovat většinou nechtějí. Jde přitom bezesporu o morální autority a snad s výjimkou Tibora o legendy české Stigy. Na tento stav věcí nejsem ochoten se dívat jak já, tak celý náš klub Stiga HC Benátky a hodně dalších kamarádů a přátel, kteří se chtějí hrou a vzájemným setkáváním především bavit!

Nezbylo mi proto než se zamyslet nad řešením neřešitelného a se vší rozhodností a zodpovědností jsem se rozhodl oprášit svůj návrh na změnu herního systému turnajů ČP, se kterým jsem neuspěl v roce 2006 a který proto nyní dostal název „Revoluce 2009“. Jde o systém, který – přizpůsoben místním podmínkám – užíváme ke všeobecné spokojenosti na turnajích o Litomyšlský pohár (LP) od února 2009. Proto Vám ho dávám bez obav k uvážení jako návrh jediného systému pro ČP v Litomyšli v sezóně 2009-2010. Nazývejte to třeba vydíráním, což pro mě nebude novinka, ale někdo z nás musí mít nějaký ideál, za kterým si bude stát třeba proti většině, bude-li přesvědčen o jeho správnosti a opodstatněnosti. V tomto případě to beru na sebe. Rád bych samozřejmě tento model navrhl k použití pro všechny turnaje ČP, ale chápu, že některé věci nelze lámat přes koleno a zažitých stereotypů se někdy nehodláme vzdát, byť je to k naší škodě.

Tolik tedy úvod a vzhůru k vlastnímu systému: V nynější praxi mají být účastníci rozděleni do 4 (na Czech Open do 6) základních skupin (v Třinci se to beztrestně nedodržuje) podle žebříčku ČP. Ten se počítá z účastí hráče na posledních 15-ti turnajích ČP a nabízí i takové paradoxy, že Tomáš Waclawek (THC Třinec) má stejně bodů jako Kamil Vyroubal (Stiga HC Benátky) a jen o místo lepší pořadí díky lepšímu nejlepšímu turnaji. Přitom Tomáš v Třinci vyhrál Béčko a Kamil skončil 3. od konce! Vzhledem k tomu jsou na stejné úrovni při nasazení pro příští turnaj ČP i pro MR, což evidentně není správné, protože to neodpovídá srovnání jejich herních kvalit. A takových paradoxů bych našel mnohem víc. Řešením je použití světového žebříčku (WR) na všech tuzemských turnajích jako nejobjektivnějšího posouzení vzájemných schopností hráčů. Nejen že zachycuje naše výkony v období 2 let a hodnocená doba je tedy zhruba o třetinu delší, ale umožňuje každému sbírat body do WR kdekoliv na světě. Někteří z nás z různých důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat většinu turnajů ČP a přitom se zúčastňují MR a občas přijedou i na ČP, jenže bohužel sobě i druhým jejich zřídkavá účast přináší komplikace. Proto jsme v Litomyšli v září 2008 přešli od žebříčku LP k WR a jsme spokojeni.

Předem je třeba ještě vyřešit otázku hráčů, kteří v aktuálním WR nejsou. Pokud z něj vypadli, protože za poslední 2 roky nesehráli žádný turnaj, pak bych – vzhledem k nemožnosti požadovat na pořadatelích on-line připojení na web – navrhoval, aby v pozvánce na turnaj bylo doporučení pro takové hráče hlásit se pořadatelům alespoň 1 den předem. Ti by si pak měli obstarat údaj o nejlepším historickém postavení daného hráče ve WR. Tento údaj by sloužil k zařazení hráče do základní skupiny. (Otázka pro Standu Krause: Je možné z WR získat přehled všech hráčů historie např. ve formátu .txt?)

Modelový příklad: na turnaji se prezentuje 67 hráčů (průměrná účast letošního ročníku bez započtení CO). Účastníci budou dle WR rozděleni do 4 základních skupin (17+17+17+16), přičemž navrhuji, aby základní skupiny neměly méně než 15 hráčů a garantovalo se jim tak aspoň 14 dopoledních zápasů. V Třinci by se tak hrály 3 základní skupiny, na CO 6 základních skupin. Hráčům bez aktuálního WR by se nejlepší historický údaj snížil např. o 20% a dle toho by byli zařazeni. Hráči bez zápisu ve WR by nastoupili do nejnižší základní skupiny. Každý si může kdykoliv a kdekoliv během 2 let získat body do WR a nikdo by tak nebyl poškozen. Aspoň by se hrálo víc lokálních turnajů a víc jejich výsledků by se zasílalo do WR.

Zápasy v základních skupinách navrhuji hrát na vítězství, tzn. při remíze bude následovat prodloužení. Jednak to podpoří snahu hráče a zejména bude možné všechny zápasy započíst do odpoledních vyřazovacích bojů. Kritizované „nechávání“ výsledků, které v tomto systému prakticky odpadá, protože odpadnou zápasy silných se slabými, které dnes trvají celé dopoledne, se tak dále omezí.

Po skončení základních skupin následují zápasy prolínací části. V nich proti sobě nastoupí 2 (nebo 3) nejhorší z lepší skupiny proti stejnému počtu nejlepších z horší skupiny a při započtení vzájemných zápasů sehrají zápasy se soupeři z druhé skupiny – samozřejmě na vítězství, protože se budou počítat odpoledne. Minitabulky těchto prolínacích skupin by určily celkové pořadí po základní části, které by – stejně jako tabulky jednotlivých skupin - bylo zveřejněno celé najednou.

Odpoledne by bylo věnováno jen vyřazovací části. Je možno zvolit několik variant: rozdělit celé startovní pole po základní části na rovnou na osmičky, ve kterých by se hrálo čtvrtfinále, semifinále a finále (samozřejmě i v případě poražených z těchto dvojic, kteří by hráli play-down) – pak by asi bylo nejlepší hrát sérii na 4 vítězství (aspoň ve vyšších skupinách). Také je možné rozdělení na šestnáctky a hrát včetně osmifinále na 3 vítězství nebo hrát osmifinále jen v Áčku a v ostatních skupinách od čtvrtfinále. V tomto případě je vše na domluvě. Samozřejmě by každý měl do příslušné série přenesen 1 zápas z dopolední části, pokud se soupeři potkali. Pokud by někdo odpoledne nenastoupil, skončil by ve své osmičce/šestnáctce poslední.

Drobný problém bych viděl pouze v situaci, kdy by po rozdělení do osmiček/šestnáctek zbylo méně než 8 nejslabších hráčů. Kdyby byli 4, mohli by také hrát vyřazovací série. Asi by však bylo lepší předem určit, že v takovém případě budou hrát skupinu na určitý počet zápasů (opět bez remíz) se započtením dopoledních výsledků. Pokud by však zbyl jediný hráč, což se občas stane, napadá mě jediné řešení: v době, kdy se budou hrát dopolední prolínací skupiny, by sehrál sérii na 3 vítězství s předposledním hráčem. Ten horší by pak definitivně skončil. Navrhuji, aby na příštím turnaji ČP platil jen poloviční startovné.

Větší problém samozřejmě vidím v počtu hokejů pro vyřazovací část. Při počtu 67 hráčů by odpoledne chtělo najednou hrát 66 hráčů, ale 33 hokejů nemáme, navíc 5x během sezóny byl tento počet překročen. To mě vede k úvahám o počtu sérií a počtu zápasů v nich, ale i k počtu hokejů pro jednotlivé osmičky/šestnáctky. Domnívám se, že hráli-li takřka všichni hráči dopoledne se všemi, proti kterým by měli nastoupit v osmifinále, pak je osmifinále celkem zbytečné. Raději bych celé pole rozdělil na osmičky, přičemž např. nejlepší 2 osmičky by měly po 4 hokejích a mohly by bez omezení hrát série na 4 vítězství, zatímco ostatní hráči by měli dohromady zbylých 24 hokejů. Nemám patent na rozum a uvítám Vaše návrhy na řešení tohoto problému. Samozřejmě by měli mít přednost ti lepší hráči a určitě se nebude série přerušovat, aby ji na stejném stole rozehrál někdo jiný. Doufám, že rozumní lidé se vždy dohodnou!

 

Komentář Vladimíra Krause:

Protiargumenty k uvedenému návrhu změny hracího systému (vynechávám již dříve pronášené argumenty o braní možnosti "slabším" dostat se do áčka a o relativní vyrovnanosti cca 35 nejlepších hráčů v ČR):

o    nechávání zápasů by bylo i v základních skupinách hraných dle uvedeného systému. Pokud by do vyřazovací části postupovalo 16 hráčů, pak by největší nechávači mohli nechat všechny zápasy svým kamarádům, neboť postup do play-off by měli garantován. Hráč, který by měl své "kamarády" ve stejné skupině by nikdy nehrál baráž o sestup,

o    světový žebříček (WR) jen pomalu odráží pokles formy hráče - WR odráží zejména "happy days", tedy turnaje u hráče, kdy se mu podařilo zazářit. Když to tedy lehce přeženu, tak si někdo může díky nechaným zápasům vybudovat pozici na WR, kterou má zhruba po další dva roky garantovanou... v uvedeném návrhu by to znamenalo, že má vždy jisté nasazení do nejvyšší základní skupiny,

o    snížení počtu zápasů na turnaji pro každého,

o    prodloužení pauz mezi zápasy kvůli hraní případnému prodloužení. To se někdy nemusí hrát žádné, někdy může trvat 5 i více minut.

 

Komentář Stanislava Krause:

Pouze bych rád vyvrátil dojem, který může u někoho vzniknout, že světový žebříček je celosvětově uznávaný téměř dokonalý systém porovnávající hráče z celého světa. Není tomu tak. A nejen dle mého názoru - pravidelně se objevují názory na nutnost změny algoritmu světového žebříčku. Jednou volají po změně koeficientů, podruhé po vynechávání nejlepšího výsledku, jindy se požaduje započítávat jen turnaje z předchozího roku a nikoliv ze dvou let a častý je i názor, že by se do žebříčku měly počítat jen národní a mezinárodní turnaje.

Světový žebříček je prostě jen jeden z nejjednodušších způsobů, jak číselně porovnávat sílu hráčů a vznikl zejména jako pomůcka pro nasazování hráčů na mezinárodní turnaje.

Pokud chceme využít logiku světového žebříčku (= udělovat body dle síly hráčů, které člověk na turnaji porazí a nikoliv za jejich počet, či na pevno dle dosaženého místa), pak by myslím bylo lepší počítat žebříček jen z výsledků dosažených na turnajích Českého poháru a nenechat si nasazení „zkreslovat“ výsledky z některých (ve světovém žebříčku bodově nadhodnocených) zahraničních turnajů Světové ligy. Tímto způsobem bychom se složitě (v porovnání se současným Computerem) dostali k nové tabulce pro nasazování, která by ale opět měla nějaké neduhy (stejně, jako je má Computer), protože je prostě složité (ne-li zcela nemožné) porovnávat, zda a o kolik je lepší 65. místo z Czech Open v porovnání s 45. místem z Třince.

 

Komentář Tibora Vargy:

K již uvedeným protiargumentům dalších členů výboru bych připojil tento zásadní problém, který lapidárně shrnuje to, co již bylo napsáno: zatímco v současné době silnější nechávají výsledky slabším, při tomto systému může dojít k nechávání výsledků mezi více vyrovnanými hráči. Protože tento systém tedy nemůže vyřešit problém možného nechávání výsledků, a vzhledem k mnoha jeho dalším problematickým aspektům, popsaných bratry Krausovými, bych jeho zavedení (i zkoušení) viděl jako kontraproduktivní. Autor tohoto návrhu argumentuje bezproblémovým použitím systému v rámci lokální soutěže v Litomyšli, což je ale co do počtu hráčů a povahy soutěže naprosto neporovnávatelná soutěž s ČP. Já osobně bych na žádný turnaj, kde bych předem věděl, že nemohu skončit lépe, než X.místo, nepřijel. Hráčská základna stolního hokeje je příliš malá na to, aby mohla být uměle dělena na 1., 2., 3. a 4. ligu. Tento systém totiž opravdu hráče dělí do "lig", ale nereflektuje to, jak vyrovnaná hráčská základna je, a že dělit současnou hráčskou základnu na "ligy" prostým vydělením 4, je zásahem do její vyrovnanosti.

 

15. Navrhuji upravit způsob nominace hráčů na MS a ME žen, juniorů a veteránů. Místo počítání nominační tabulky dle výsledků na turnajích Českého poháru navrhuji určení nominace na základě výsledků nominačních turnajů.

Navrhl: Jindřich Petr

 

Komentář Stanislava Krause:

Nominační turnaje mají několik nevýhod – velmi pravděpodobně by musely probíhat o přestávkách turnajů Českého poháru (MR nelze použít, neboť je příliš blízko MS / ME a nominovaní hráči by tak mohli mít problém zajistit si dopravu a ubytování na MS / ME) a o nominaci na MS / ME by místo sedmi (resp. pro ženy pěti) turnajů Českého poháru rozhodlo jen několik málo nominačních turnajů. Navíc platí, že při nemožnosti zúčastnit se nominačního turnaje, hráč(-ka) ztratí možnost nominace. Ale rozhodovat by měli především ženy, junioři a veteráni (dle věkových kritérií příští sezóny), kterých se boj o nominaci týká.

 

16. Navrhuji zúžit play-off ve skupině A jen pro 8 hráčů. Motivací k tomuto návrhu je:

o   zamezení nechávání výher hráčům kolem 16. místa, aby tito postoupili do play-off,

o   větší tlak na hráče, kteří tabulkově mají na to dostat se mezi nejlepších osm, aby nenechávali výsledky slabším hráčům a neriskovali tak umístění ve skupině A mimo nejlepších osm. Tento větší tlak už bude platit samozřejmě od základních skupin, protože výsledky vzájemných zápasů se započítávají i do skupiny A,

o   zamezení situace, kdy lépe umístěný hráč v play-off nechá v osmifinále postoupit svého kamaráda, aby tento získal lepší pozici v tabulce nominace reprezentace (i takových situací jsme byli v minulosti svědky).

Play-off pro osm nejlepších by se hrálo celé na 4 vítězné zápasy. Tím by byl kompenzován menší počet zápasů po zrušení osmifinále play-off.

Navrhl: Petr Sládek

 

17. Navrhuji zrušení Asociační diskuze - na stránkách Asociace se již delší dobu neřeší věcné problémy Asociace. Dle mého názoru a i dle dalších členů Žabky se z těchto stránek stala snůška urážení a napadání členů Asociace mezi sebou. Nedivím se proto, že někteří členové si nechali zrušit přístup na tyto stránky. Nám odpadne práce zda tyto jedince trestat, nebo ne. Je pravda, že je to pár jedinců, co to provádí a dají se odpojit a nikde není napsáno, že se nemůže neobjevit někdo další.  Dá se namítnout, jak budeme informovat lidi o dění v Asociaci. V době mailů si myslím není problém kluby informovat v dostatečném rozsahu o dění a chodu Asociace. Stačí poslat mail předsedům a bude na nich, jak si zařídí informovanost svých členů.

Navrhl: Zdeněk Matoušek st.

 

18. Navrhuji změnu v Přestupním řádu Asociace - v Článku 3 bych vypustil část věty: ...hostování lze v případě souhlasu mateřského klubu ohlásit kdykoliv - tedy i mimo přestupní období…

Nikde jinde se nepovoluje hostování mimo řádný termín. Jen naše Asociace má tuto vymoženost. Hlavním důvodem pro zrušení je účelové hostování na MR. To už není o klubech, jak spolu hrají celou sezonu a snaží se udělat pro klub co nejlepší výsledek (ohledně dotace za účast na MR a soutěže družstev), ale o tom jak se kdo s kým dohodne. Najednou přijde MR a je všechno jinak, co bylo celou sezonu už neplatí. Pokud má někdo tendenci jít hostovat a klub mu to dovolí tak ať jde, ale jen v řádném termínu.

Navrhl: Zdeněk Matoušek st.

 

Komentář Stanislava Krause:

Kluby by měly hlavně uvážit, zda by se přijetím tohoto pravidla nemohly dostat do situace, kdy by se kvůli odřeknutí (či nemoci, nebo z jiného důvodu) některého ze svých členů, nedostaly do situace, kdy by do MR družstev nebyly schopny postavit pětici hráčů a jediným řešením by bylo narychlo shánět nového člena klubu, který by dosud nebyl veden v žádném jiném registrovaném klubu. Za platnosti tohoto pravidla by se uzávěrka soupisek pro MR dělala prakticky již 20. února.

 

19. Navrhuji změnu v Přestupním řádu Asociace - po zkušenosti s bratry Tmějovými bych doplnil Článek 3 o následující odstavec:

Pokud hráč i přes nesouhlas mateřského klubu přestoupí mezi volné hráče, nebude po dobu jednoho roku moci startovat na turnajích pořádaných nebo spolupořádaných Českou Asociací.

Je to proto, aby už nikdo nemohl nařknout výbor, že rozhoduje tak a ne tak. Takto bude každému jasné do čeho jde.

Navrhl: Zdeněk Matoušek st.

 

Komentář Stanislava Krause:

S tímto návrhem nesouhlasím – stejně jako mohou mít kluby rozumné důvody nedovolit hráči přestup, mohou mít hráči rozumné důvody klub opustit. A za platnosti tohoto návrhu by to byl vždy klub, kdo by měl rozhodující slovo. Pokud některé kluby mají obavu o odchody svých členů do jiných klubů, pak myslím není nic jednoduššího, než dát všem svým členům k podpisu srozumitelně formulovanou hráčskou smlouvu, ve které bude jasně popsáno, za jakých podmínek může hráč odejít. Asociace hráčské smlouvy při projednávání přestupů plně respektuje.

 

20. Cizinci na mistrovství republiky - jelikož se opět vyhrotila otázka startu cizinců na MR, navrhuji:

Soutěže juniorů, veteránů, žen a jednotlivců uzavřít jen pro občany ČR.

Soutěž družstev nechat otevřenou, ale pouze pro celé zahraniční týmy. Soutěž družstev je tak trochu specifická. Buď bude hrát celý tým nebo nikdo. Koho bude bavit hrát MR, když si do družstva přivedu nejlepší Lotyše a Finy? Místo Čechů budou pro kluby vyhrávat tituly cizinci.

Pokud se návrh zamítne, navrhuji přejmenování MR na Mezinárodní mistrovství republiky.

Navrhl: Zdeněk Matoušek st.

 

Komentář Stanislava Krause:

Osobně si myslím, že v době, kdy se lze především díky internetu velmi snadno domlouvat s kýmkoliv na světě a kdy cestování je snadné a dostupné téměř pro každého, je uzavírání jakýchkoliv turnajů spíše cestou zpět.

Spíše bychom měli řešit, proč se pro letošní MR družstev těžko složilo „pouhých“ 16 týmů a proč se na MR juniorů sešlo jen 10 hráčů – nejméně v historii MR.

V této situaci si proto dovolím říct – buďme rádi za každého hráče, který je ochoten účastnit se našich turnajů a pokud je kvůli tomu navíc připraven zdolat stovky kilometrů, nebraňme mu v tom.

Pokud dobře rozumím důvodů, kvůli kterým se ozývají požadavky na uzavření MR, jde hlavně o odvetný krok vůči slovenské Asociaci, která své MR pro cizince uzavřela. K tomu bych tedy ještě dodal dvě poznámky – 1) Pokud je mi známo, tak ti Slováci, kteří jezdí na naše turnaje, prakticky nemohou ovlivnit rozhodování slovenské asociace. 2) Podívejte se na současný stav slovenského hokeje – já myslím, že bychom měli těch pár hráčů, kteří na Slovensku stolní hokej berou vážně, spíš podpořit, než jim vzít jednu z možností, jak si zahrát na kvalitním turnaji, jakým naše MR myslím je…

 

Komentář Vladimíra  Krause:

Všichni zahraniční hráči, kteří hráli na letošním MR za české kluby, se zároveň stali řádnými členy těchto klubů, tedy občanských sdružení. Nepovažuji za dobrý nápad bránit členům řádně registrovaných občanských sdružení, ze kterých je tvořena Asociace, v účasti na MR v jakékoliv kategorii.

A co situace u občana jiné země, který dočasně žije na území ČR?

Proč nechceme zvyšovat kvalitu MR tím, že na něj necháme hrát i zahraniční hráče?

Že mají svoje MR uzavřené na Slovensku je jen jejich vizitkou, nemělo by to být vzorem pro nás.

 

 

14. Přehled navržených hlasování

 

Prosíme všechny kluby, aby do 5.7.2009 (včetně) zaslaly mailem na adresu předsedy výboru Asociace (vkraus@stolnihokej.cz) odpovědi na následující otázky. U některých otázek je uveden odkaz na odstavec tohoto dokumentu, kde jsou popsány detaily o daném hlasování / otázce. Uvítáme i jakékoliv další připomínky, názory a komentáře.

1.    Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2009/2010 uvedenou v odstavci 6 tohoto dokumentu? Neměl by váš klub případně zájem o uspořádání turnaje 21.11.2009?

2.    Bude mít váš klub zájem o účast na MS klubů pořádaném pravděpodobně v Liberci?

3.    Rozpočet ČASG.

a)   Souhlasíte s  rozpočtem Asociace navrženým v odstavci 10 tohoto dokumentu?

b)   Jak byste řešili dotaci pro reprezentaci pro ME 2010? Souhlasili byste se snížením startovného na turnajích Českého poháru na úkor vyplácení dotace reprezentaci jak je navrženo v bodě 13.9?

4.    Bod 13.1. Souhlasíte se snížením startovného na turnajích Českého poháru pro hráče mladší 15 let na polovinu plné výše?

5.    Bod 13.2. Souhlasíte se zavedením dvoubodového systému na turnajích pořádaných Asociací?

6.    Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Michalem Hvižděm a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

7.    Bod 13.3. Jsou podle vašeho názoru výsledky mezi Petrem Tmějem a Ladislavem Tmějem dohodnuté?

8.    Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Michala Hviždě a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

9.    Bod 13.3. Souhlasíte s potrestáním Petra Tměje a Ladislava Tměje za výsledky jejich zápasů? Pokud ano, jaký trest navrhujete?

10. Bod 13.4. Souhlasíte s úpravou Organizačního řádu o formulaci dovolující reprezentovat ČR pouze členům Asociace?

11. Bod 13.5. Souhlasíte s uvedenou změnou Organizačního řádu – tedy s tím, že výbor Asociace jmenuje vedoucího reprezentace a s výčtem jeho povinností a pravomocí?

12. Bod 13.6. Souhlasíte s uvedenou změnou Turnajového pořádku omezující zůstatky klubových účtů převáděné do dalších sezón?

13. Bod 13.7. Souhlasíte s vyloučením Michala Hviždě z České asociace Stiga Game, o.s.?

14. Bod 13.8. Souhlasíte s vyloučením Leoše Hviždě staršího z České asociace Stiga Game, o.s.?

15. Body 13.10. a 13.12. a 13.17. Jaký je váš názor na internetovou diskuzi Asociace, která je nyní otevřená všem členům Asociace, kteří o přístup projeví zájem?

a)    Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace.

b)    Diskuzi nechat nezměněnou a tedy přístupnou všem členům Asociace, ale navíc zřídit další diskuzi pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

c)    Zrušit diskuzi přístupnou všem členům Asociace a nahradit jí diskuzí pouze pro zástupce klubů (každý klub po 1 zástupci) a výbor Asociace.

d)    Internetovou diskuzi zrušit a komunikace mezi výborem a kluby by probíhala jen pomocí mailů.

16. Bod 13.11. Souhlasíte se vznikem Unie rozhodčích stolního hokeje Stiga? Pokud ano, můžete rovnou uvést zástupce svého klubu, který by se v případě schválení návrhu stal členem unie – musí jít o hráče znalého pravidel a pravidelně se účastnícího turnajů ČP.

17. Bod 13.13. Souhlasíte se změnou podmínek pro účast na MR veteránů, kdy rozhodujícím kritériem by napříště nebylo datum narození, ale pouze ročník?

18. Bod 13.14. Souhlasíte s vyzkoušením navrženého hracího systému s názvem Revoluce 2009 na turnaji Českého poháru v Litomyšli 20. února 2010?

19. Bod 13.15. Souhlasíte s pořádáním nominačních turnajů pro ženy, juniory a veterány namísto současného počítání nominačních tabulek na základě výsledků turnajů Českého poháru? Pokud souhlasíte, pak uveďte kolik nominačních turnajů by se dle vašeho názoru mělo konat.

20. Bod 13.16. Souhlasíte se zúžením play-off ve finálové skupině A na turnajích Českého poháru jen pro osm hráčů?

21. Bod 13.18. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace znamenající zákaz ohlášení hostování mimo přestupní období?

22. Bod 13.19. Souhlasíte se změnou Přestupního řádu Asociace, která na rok zakáže účast na turnajích těm hráčům, kteří odejdou z klubu a neobdrží klubový souhlas?

23. Bod 13.20. Účast cizinců na mistrovství České republiky.

a)    Souhlasíte s uzavřením MR jednotlivců? Na MR by se tak nominovalo 44 nejlepších občanů ČR z pořadí Českého poháru.

b)    Souhlasíte s uzavřením MR žen, juniorů a veteránů?

c)    Souhlasíte se zákazem startu zahraničním hráčům v družstvech, ve kterých hraje alespoň jeden občan ČR, v MR družstev?

d)    Souhlasíte se zákazem startu zahraničním týmům (tedy týmů, kde na soupisce nebude ani jeden občan ČR) v MR družstev?