Pravidelná valná hromada České asociace Stiga Game, o.s. pro rok 2008

 

Pravidelná letní valná hromada České asociace Stiga Game (Asociace) pro rok 2008 je opět organizována přes internet. V tomto dokumentu najdete všechny příspěvky, které členové Asociace zaslali k projednání valné hromadě a také všechny hodnotící zprávy o stavu Asociace. U každého příspěvku je uveden autor, v posledním odstavci jsou shrnuta všechna navržená hlasování. Hlasovat je možné mailem na adresu předsedy Asociace Vladimíra Krause vkraus@stolnihokej.cz po celou dobu trvání valné hromady – tedy od 28.6.2008 do 12.7.2008 včetně. Výsledky hlasování budou po skončení valné hromady uveřejněny včetně toho, kdo jak hlasoval.

Budeme rádi, když nám společně s hlasováním napíšete případné komentáře a připomínky k chodu Asociace a k turnajům, které Asociace pořádá.

 

Pokud se během valné hromady objeví náměty na další hlasování, nebo pokud skončí některé navržené hlasování s nerozhodným počtem hlasů, může výbor Asociace rozhodnout o dodatečném hlasování, které případně může proběhnout i telefonicky.

 

Dle bodu 21 Stanov Asociace mají hlasovací právo následující kluby: 1. THC Pardubice, BSE České Budějovice, E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje, Gladiators Plzeň, Hockey Club Stiga Žabka Praha, Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec, SHC Votroci Hradec Králové o.s., Stiga Big Band Praha o.s., Stiga Expand Plzeň, Stiga HC Benátky, Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice, Table Hockey Club Stiga-Game Příbram, Table Hockey Club Stiga Svitavy 93 a Třinecká hokejová liga.  

Celkem tedy může hlasovat 14 klubů.

 

Bez práva hlasovat jsou na této valné hromadě: MKV Sport Klub, Stiga Hockey Club Cheb, THC Stiga Plzeň a Unie hráčů táhlového hokeje Stiga.

 

Dokument sestavil Stanislav Kraus.

 

Obsah

 1. Zhodnocení sezóny 2007/2008
  autor: Stanislav Kraus
 2. Stav členské základny
  autor: Stanislav Kraus
 3. Výhled pro sezónu 2008/2009, termínová listina
  autor: Stanislav Kraus
 4. Zpráva o hospodaření Asociace
  autor: Stanislav Kraus
 5. Zpráva o kontrole hospodaření Asociace
  autor: Karel Konečný
 6. Rozpočet pro sezónu 2008/2009
  autor: Stanislav Kraus
 7. Dovoz a servis hokejů v sezóně 2008/2009
  autor: Stanislav Kraus
 8. Prodej hokejů a náhradních dílů v sezóně 2008/2009
  autor: Stanislav Kraus
 9. Zhodnocení některých kroků provedených v sezóně 2007/2008

autor: Stanislav Kraus

 1. Předložené návrhy na změny pravidel a řádů Asociace
 2. Přehled navržených hlasování

 

1.      Zhodnocení sezóny 2007/2008
autor: Stanislav Kraus

 

Domácí turnaje

Na turnajích Českého poháru jsme v sezóně 2007/2008 zaznamenali 755 účastí, v 82 případech byl účastník veden jako nováček. Celkem 85 účastí připadá na zahraniční hráče.

Do pořadí Českého poháru bylo hodnoceno 198 hráčů, z toho 39 hráčů byli cizinci. Průměrně se tak hráči zúčastnili 3,8 turnaje Českého poháru, uvažujeme-li pouze české hráče, pak průměrný počet odehraných turnajů vychází 4,2 turnaje.

 

V předešlé sezóně 2006/2007 bylo v pořadí Českého poháru klasifikováno 199 hráčů, z toho 49 byli cizinci. Na zahraniční hráče připadalo 100 z celkového počtu 775 účastí. Čeští hráči se průměrně zúčastnili 4,5 turnaje.

 

V porovnání s předešlou sezónou tedy lze konstatovat, že se turnajů ČP v uplynulé sezóně zúčastnilo o 9 českých hráčů více, v průměru ale každý hráč odehrál méně turnajů, než v sezóně předchozí.

 

V následující tabulce je shrnut počet účastníků jednotlivých turnajů Českého poháru 2007/2008.

 

 

 

hráčů

26.4.2008

Plzeň – Czech Open

110

8.9.2007

Kamenný Újezdec

83

26.1.2008

Pardubice

82

6.10.2007

Svitavy

81

23.2.2007

Štěnovice

80

15.12.2007

Praha

74

29.3.2008

Milovice

71

24.11.2007

České Budějovice

67

10.5.2008

Litomyšl

61

3.11.2007

Třinec

46

 

V další tabulce je uvedeno porovnání celkového počtu účastí na turnajích ČP této sezóny s předchozími sezónami.

 

 

Účastníků

2007/2008

755

2006/2007

775

2005/2006

729

2004/2005

641

2003/2004

691

2002/2003

640

2001/2002

530

2000/2001

611

 

Důvodem poklesu počtu účastníků v této sezóně byla zejména nízká účast na turnaji v Třinci a také menší zájem zahraničních účastníků o letošní Czech Open. Přesun z Plzně do Prahy a také příprava na mistrovství světa by v příští sezóně měly přilákat na Czech Open více zahraničních účastníků. V Třinci pořadatelé zajistili nový sál, ve kterém se budou těšit na větší účast, než jaká byla v letošní sezóně.

 

Vítězem Českého poháru 2007/2008 se s náskokem stal Lukáš Turoň, druhý skončil Petr Tměj a třetí Michal Hvižď. Na Mistrovství republiky se pořadí na prvních dvou místech prohodilo, bronz vybojoval Zdeněk Matoušek ml.

 

Mezinárodní turnaje

Uplynulá sezóna Světové ligy lze z českého pohledu hodnotit velmi kladně. Čeští hráči zaznamenali na turnajích Světové ligy mnoho výborných výsledků. Výčet největších úspěchů je uveden v následující tabulce.

 

Oslo Open

3. Petr Tměj

14. David Šmíd

Ukraine Cup

4. Václav Pikl

Swedish Masters

6. Michal Hvižď

9. Lukáš Turoň

11. Petr Tměj

13. Jan Dryák

Swiss Open

1. Michal Hvižď

Moscow Cup

6. Lukáš Turoň

11. Petr Tměj

12. Michal Hvižď

Budapešť Open

1. Michal Hvižď

8. Tomáš Lahučký

10. Václav Pikl

Bratislava Open

1. Michal Hvižď

2. David Šmíd

3. Leoš Hvižď ml.

5. Tomáš Rumler

Berlin Open

1. David Šmíd

4. Václav Pikl

10. Vladimír Kraus

 

V konečném pořadí Světové ligy se v nejlepší jedenáctce umístil Petr Tměj (7. místo), Lukáš Turoň (9. místo) a Michal Hvižď (11. místo), čímž zajistili pro Českou republiku tři další místa v soutěži jednotlivců na mistrovství Evropy.

 

Na začátku sezóny se v Oslu uskutečnilo historicky první mistrovství světa klubů. Turnaje se zúčastnil jediný český klub – THC Stiga Svitavy 93 a obsadil osmé místo.

 

Sezóna byla zakončena mistrovstvím Evropy, na kterém čeští hráči dosáhli několika hodnotných výsledků. Počet medailí byl sice oproti minulému ME nižší, ale vzhledem k vyšší konkurenci (ME 2006 se neúčastnili nejlepší hráči ze Skandinávie) se nedá hovořit o zklamání. Přehled výsledků je uveden na internetových stránkách Asociace.

 

 

2.      Stav členské základny
autor: Stanislav Kraus

 

Od minulé letní valné hromady se u Asociace zaregistroval jeden nový klub - Stiga Big Band Praha o.s. Počet registrovaných klubů tak vzrostl na osmnáct. Počet členů Asociace během tohoto období vzrostl o 22 hráčů. Celkem je tak v Asociaci registrováno 303 hráčů.

 

V následující tabulce je uveden přehled účasti členů registrovaných klubů na turnajích Českého poháru v sezóně 2007/2008. Klubová příslušnost je uvažována dle stavu platného v den konání posledního turnaje Českého poháru.

 

Klub

Hráčů

Účastí

Průměr

Table Hockey Club Stiga Svitavy 93

13

93

7,15

Hockey Club Stiga Žabka Praha

9

65

7,22

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

12

60

5,00

Stiga Big Band Praha

8

56

7,00

Stiga HC Benátky

12

51

4,25

SHC Votroci Hradec Králové

8

46

5,75

Třinecká hokejová liga

10

44

4,40

1.THC Pardubice

6

44

7,33

Gladiators Plzeň

8

31

5,75

Stiga Expand Plzeň

6

31

5,17

BSE České Budějovice

9

26

2,89

E.T.H.L. - Polabská liga stolního hokeje

4

23

5,75

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

4

16

4,00

Klub táhlového hokeje KAMAX Kamenný Újezdec

3

11

3,67

Stiga Hockey Club Cheb

7

10

1,43

THC Stiga Plzeň

1

1

1,00

Unie hráčů táhlového hokeje Stiga

1

1

1,00

MKV Sport Klub

0

0

-

 

Podruhé byla v rámci Českého poháru vedena samostatná tabulka nováčků (tedy hráčů ČR, kteří před touto sezónou odehráli nejvýše dva turnaje Českého poháru). V tabulce bylo hodnoceno 52 hráčů. V součtu nováčci nasbírali 129 účastí na turnajích Českého poháru této sezóny, což znamená 2,5 účasti na jednoho nováčka. 17 z nich se zúčastnilo více jak dvou turnajů ČP, 28 odehrálo pouze jeden turnaj.

 

V tabulce je shrnuto, jak se registrovaným klubům dařilo lákat nováčky na turnaje Českého poháru. Započteni jsou jen hráči, kteří jsou zároveň členy registrovaných klubů, nováčci bez klubové příslušnosti nejsou uvažováni.

 

Klub

Hráčů

Účastí

Průměr

Stiga HC Benátky

6

26

4,3

Table Hockey Club Stiga Svitavy 93

4

18

4,6

Hockey Club Stiga Žabka Praha

1

10

10,0

Table Hockey Club Javorové Listy Teplýšovice

2

6

3,0

Table Hockey Club Stiga-Game Příbram

2

6

3,0

Třinecká hokejová liga

2

5

2,5

Gladiators Plzeň

1

4

4,0

Stiga Hockey Club Cheb

2

3

1,5

BSE České Budějovice

2

2

1,0

SHC Votroci Hradec Králové

2

2

   1,0

 

 

3.      Výhled pro sezónu 2008/2009, termínová listina
autor: Stanislav Kraus

 

Český pohár 2008/2009 se bude skládat z deseti turnajů, sezóna bude zakončena mistrovstvím republiky. V tabulce je uveden návrh termínové listiny.

 

20.9.2008

Kamenný Újezdec

18.10.2008

České Budějovice

15.11.2008

Plzeň

13.12.2008

Praha – Satalice

24.1.2009

Pardubice

7.2.2009

Praha – Satalice

28.2.2009

Litomyšl

28.3.2009

Milovice

25.4.2009

Czech Open – Praha

23.5.2009

Třinec

6.6.2009

MR, Svitavy

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o post asociačního servismana starajícího se mimo jiné o dovoz hokejů na jednotlivé turnaje ČP, bude nyní dovoz hokejů náležet mezi povinnosti pořadatelů. Podrobnosti o dopravě a servisu hokejů jsou uvedeny v samostatném odstavci tohoto dokumentu.

 

Mezinárodní termínová listina 2008/2009

Mezinárodní federace ITHF představila pro sezónu 2008/2009 následující termínovou listinu Světové ligy a termín MS.

 

26.7.2008

Lemont, USA

13.9.2008

Kodaň, Dánsko

27.9.2008

* Oslo, Norsko

11.10.2008

Budapešť, Maďarsko

8.11.2008

* Helsinky, Finsko

22.11.2008

Slovinsko

6.12.2008

* Riga, Lotyšsko

10.1.2009

Tallinn, Estonsko

26.1.2009

Las Vegas, USA

14.-15.2.2009

* Överum, Švédsko

7.3.2009

Bern, Švýcarsko

21.-22.3.2009

* Moskva, Rusko

18.4.2009

New York, USA

25.4.2009

* Praha

9.5.2009

Kyjev, Ukrajina

16.5.2009

Berlín, Německo

12.-14.6.2009

mistrovství světa, Budapešť, Maďarsko

 

Turnaje označené hvězdičkou jsou do celkového pořadí Světové ligy hodnoceny dvojnásobným počtem bodů oproti zbylým turnajům. Do celkového pořadí Světové ligy jsou každému hráči započteny tři nejlepší výsledky. Hráčům, kteří se během sezóny zúčastní dvou méně hodnocených turnajů, se může započítat 75% ze součtu bodů získaných na těchto dvou turnajích místo bodů získaných na jednom dvojnásobně bodovaném turnaji – pokud je to pro něj výhodnější.

 

Pořadatelé turnaje v Helsinkách zvažují konání druhého ročníku mistrovství světa klubů. V sobotu by se odehrál turnaj jednotlivců a v neděli pak turnaj družstev. Pokud se rozhodnou uspořádat turnaj družstev, bude tato informace ihned uveřejněna na internetových stránkách Asociace.

 

Mezinárodním vrcholem sezóny bude mistrovství světa, které se uskuteční v Maďarsku. Počty účastníků z jednotlivých států jsou stejné, jako při minulém MS – 8 hráčů do hlavní kategorie, 3 junioři (ročník 1991 a mladší), 3 (+ Pavel Plešák jako obhájce titulu) veteráni (ročník 1969 a starší) a 3 ženy. Počet účastníků hlavní kategorie se může zvýšit v případě umístění českých hráčů v nejlepší desítce (resp. jedenáctce, pokud se v desítce umístí i obhájce titulu mistra světa Roni Nuttunen) Světové ligy.

 

 

4.      Zpráva o hospodaření Asociace
autor: Stanislav Kraus

 

Následuje kompletní znění zprávy o hospodaření Asociace v sezóně 2007/2008, která byla zaslána revizorovi Asociace ke kontrole. Zpráva byla sepsána ještě před konáním mistrovství Evropy. Oproti ve zprávě uvedené výši dotace reprezentaci klesla tato částka o 2 000 Kč, které na základě rozhodnutí výboru Asociace vrátí Zdeněk Matoušek st. jako trest za nenastoupení do soutěže veteránů.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zpráva o hospodaření České asociace Stiga Game, o.s.

 

Tento dokument shrnuje hospodaření České asociace Stiga Game, o.s. (Asociace) v období od 1.6.2007 do 4.6.2008.

 

Finanční majetek Asociace byl na začátku sledovaného období (k 31.5.2007) následující.

Hotovost na pokladně: 5 850,50 Kč.

Peníze na účtu: 72 654,50 Kč.

Celkem: 78 505,00 Kč.

Příjmy Asociace

Příjmy Asociace byly ve sledovaném období následující.

 

 

Vybrané startovné

107 225,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

97 455,-

Dotace

15 000,-

Úrok na bankovním účtu

152,11

 

Hlavním příjmem bylo vybrané startovné. Asociace během sledovaného období pořádala deset turnajů Českého poháru, kterých se zúčastnilo celkem 755 hráčů. V 81 případech byl účastník turnaje veden jako nováček a platil proto startovné ve výši 75,- Kč, jeden hráč se prokázal poukazem z nového hokeje a byl od startovného osvobozen, ostatní hradili plnou výši, tedy 150,- Kč. Do startovného jsou započteny i čtyři poplatky 50,- Kč za hostování hráčů pro soutěž družstev na mistrovství republiky. Celkem tak bylo vybráno 107 225,- Kč.

 

Během sledovaného období byly prodány hokeje a náhradní díly celkem za 97 455,- Kč. Šlo o následující položky.

 

 

Počet

Nový hokej

 30 ks

53 000,-

Starý hokej

 37 ks

18 500,-

Balení puků (3ks)

 148 ks

11 840,-

Sada figurek (nové i staré)

72 ks

9 120,-

Ostatní (brankáři, branky, táhla…)

 

6 075,-

 

Dva nové hokeje byly prodány za cenu 2 000,- Kč, ostatních 28 nakupovaly kluby za 1 750,- Kč. Bylo prodáno 53 sad použitých figurek (po 100,- Kč), 18 sad nových (po 200,- Kč) a jedna nová sada hráčů Sparty (220,- Kč). Součet této detailní tabulky nesouhlasí s výše uvedeným součtem prodejů, protože cena jednoho nákupu byla krácena o část podpory určené pro klub – konkrétně o 1 080,- Kč. Ostatní bezplatné klubové odběry hokejů a dílů nejsou do přehledu zahrnuty.

 

Pro pořádání turnaje Czech Open byla Vladimírem Krausem zajištěna finanční podpora od Nadace 700 let města Plzně ve výši 10 000,- Kč a od Sportovní komise města Plzně ve výši 5 000,-. V obou případech šlo o účelovou finanční dotaci.

 

Příjmy Asociace tak ve sledovaném období byly ve výši 219 832,11 Kč.

 

Výdaje Asociace

Výdaje Asociace byly ve sledovaném období následující.

 

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

62 918,-

Dotace reprezentaci pro ME 2008 (17 hráčů)

34 000,-

Servis hokejů (Miroslav Hubáček)

23 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (755 účastníků)

20 267,-

Výdaje spojené s Czech Open 2008

13 753,-

Odměny za umístění v ČP 06/07 a MR 2007

11 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2007/2008 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2007/2008

4 633,-

Odměny schválené VH 2007 – P. Plešák a K.Konečný

3 000,-

Nákup šupláků (4 ks)

600,-

Bankovní poplatky

299,50

Ostatní

3 112,50

 

Od českého distributora Stiga hokejů byly během sledovaného období zakoupeny hokeje a náhradní díly za 62 918,- Kč. Převážná část nákupů byla učiněna za účelem následného prodeje, nebo pro využití bezplatné podpory klubům na základě výsledků Českého poháru. Asociace má v současné době zásobu nových (originálně zabalených) puků, figurek, branek, nožiček a táhel v nákupní ceně 14 415,- Kč.

 

Jak je uvedeno v přehledu příjmů, pro turnaj Czech Open byly získány účelové dotace v souhrnné výši 15 000,-. Tato částka byla použita na nákup cen, pohárů, na pronájem sálu a byly zaplaceny puky použité během turnaje. Přesný rozpočet je uveden v následující tabulce.

 

 

Dotace Nadace 700 let města Plzně

10 000,-

Dotace sportovní komise města Plzně

5 000,-

Poháry

- 5 013,-

Pronájem sálu

- 4 620,-

Ceny

- 4 120,-

Puky použité během turnaje

- 3 630,-

 

Navíc pohár pro vítěze a několik věcných cen bylo získáno bezplatně. Z uvedené tabulky je vidět, že bilance Czech Open byla –2 383,- Kč. Tato ztráta byla odečtena z odměny vyplacené pořadatelům turnaje – 30,- Kč za každého účastníka, při 110 hráčích šlo o 3 300,- Kč, vyplaceno proto bylo jen 917,- Kč.

 

Odměna pořadatelům turnajů Českého poháru je vyplácena ve výši 30,- Kč za účastníka bez ohledu na to, zda hráč hradil plné startovné, či jen poloviční – nováčkovské, nebo dokonce žádné (při předložení letáku z nového hokeje). Vyplacená odměna za Czech Open byla krácena o výše vysvětlenou částku 2 383,- Kč.

 

Miroslav Hubáček obdržel na 11 turnajích sledovaného období částku 2 000,- Kč, před Czech Open mu bylo vyplaceno 1 000,- Kč za přípravu a podlepení 40 nových hokejů.

 

Nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2006/2007 a nejlepší trojici z MR 2007 byla v průběhu sezóny vyplacena dotace pro jejich cestu na některý turnaj Světové ligy. Výjimka byla výborem Asociace učiněna u Jana Suchého, který požádal o proplacení celé částky již pro uhrazení nákladů na cestu na MS 2007. Výbor rozhodl, že dotace v tomto případě bude krácena o 50 procent a místo 2 000,- tak Jan Suchý obdržel jen 1 000,- Kč.

 

Na mistrovství Evropy bude startovat 18 hráčů ČR, ale výbor Asociace rozhodl, že Erik Šlechta neobdrží dotaci pro reprezentanty, protože nesplnil nominační podmínku (účast na sedmi turnajích Českého poháru) a nominoval se jen díky nezájmu ostatních juniorů o účast na ME.

 

Na začátku sezóny byly vyplaceny odměny schválené v průběhu valné hromady v létě 2007 – Pavlovi Plešákovi 2 000,- za reprezentaci na MS 2007 a Karlovi Konečnému 1 000,- za činnost pro Asociaci.

 

Během sezóny zakoupila Asociace od Zbyňka Pilaře 4 šupláky, které si následně jeden z registrovaných klubů vzal jako součást podpory klubů na základě výsledků Českého poháru 2006/2007.

 

Do položky ostatní je zahrnut nákup rámečků, do kterých byly vloženy osvědčení o startu na 100 turnajích Českého poháru, které byly v sezóně rozdány 17 hráčům, poplatek za internetovou doménu, nákup inkoustu do tiskárny, lepících pásek, lepidel atd.

 

Celkem byly výdaje ve sledovaném období ve výši 181 583,- Kč.

 

Na základě konečného pořadí Českého poháru 2007/2008 vznikl většině registrovaných klubů další nárok na podporu od Asociace – klub může za každého svého člena umístěného mezi nejlepšími 44 hráči ČP odebrat od Asociace hokeje a příslušenství v hodnotě 500,- Kč. Tato částka byla připočtena k případnému zůstatku z minulé sezóny. V následující tabulce je uveden stav dosud nevyčerpané podpory jednotlivým klubům k 4.6.2008. Uvedené částky se nemusí stát výdajem Asociace, pokud kluby odeberou například použité hokeje.

 

 

 

1. THC Pardubice

2 040,-

ETHL - Polabská liga stolního hokeje

1 500,-

Gladiators Plzeň

600,-

HCS Žabka Praha

2 530,-

SHC Votroci Hradec Králové

2 000,-

Stiga Big Band Praha

1 500,-

Stiga Expand Plzeň

1 540,-

Stiga HC Benátky

2 000,-

Table Hockey Club Stiga Svitavy 93

3 000,-

THC Javorové Listy Teplýšovice

1 000,-

THC Stiga-Game Příbram

5 000,-

Třinecká hokejová liga

1 500,-

 

Celkem tak klubům zbývá odebrat podporu v hodnotě 24 210,- Kč.

 

Během sezóny byly na základě rozhodnutí valné hromady z léta 2007 bezplatně předány dva kompletní staré hokeje klubu SHC Votroci Hradec Králové a dva kompletní staré hokeje Tiboru Vargovi. Navíc v průběhu sezóny rozhodl výbor Asociace o poskytnutí pěti starých (trubičkovaných) hokejů Martinu Ženíškovi jako podporu jím organizovaného pokusu o stanovení světového rekordu v délce hraní stolního hokeje.

 

Ve sledovaném období navíc vznikl nejlepším třem hráčům z konečného pořadí Českého poháru 2007/2008 a třem nejlepším z mistrovství republiky 2008 nárok na finanční podporu při jejich cestě na turnaje Světové ligy 2008/2009. Konkrétně jde o Lukáše Turoně (5 000,- Kč), Petra Tměje (5 000,- Kč), Michala Hviždě (1 000,- Kč) a Zdeňka Matouška ml. (1 000,- Kč). Peníze ale budou vyplaceny až po účasti na turnaji Světové ligy a po doložení výdajů. Celkem je za tímto účelem rezervováno 12 000,- Kč, které se ale stanou výdajem až v příštím období.

Bilance

Při porovnání příjmů a výdajů je vidět následující:

-          Byly prodány hokeje a příslušenství za částku o 34 537,- Kč vyšší, než za kolik byly provedeny nákupy. Toto bylo možné i díky velkým zásobám dílů na prodej nahromaděných v předešlé sezóně – rozdíl hodnoty zásob určených na prodej na konci minulé a na konci této sezóny byl 9 465,- Kč. Druhým důvodem byl velký zájem o použité hokeje, o které se Mirek Hubáček staral tak, že bylo možné všechny prodat, resp. bezplatně předat klubům jako součást podpory ze strany Asociace. A třetím z důvodů byla zvýšená poptávka po nových hokejích.

-          Asociace hospodařila během sledovaného období se ziskem ve výši 38 249,11 Kč.

Hmotný majetek Asociace

Již bylo uvedeno, že Asociace vlastní nové náhradní díly v nákupní ceně 14 415,- Kč, které jsou určené především k prodeji. Rozpis je uveden v následující tabulce.

 

 

Počet

Balení puků (3ks)

 54 ks

3 919,86

Figurky (sada)

 14 ks

2 582,30

Nožičky (po 4ks)

22 ks

2 431,-

Táhlo LO

17 ks

1 517,25

Táhlo PÚ

11 ks

981,75

Branky (pár)

10 ks

892,60

Táhlo LÚ

8 ks

818,64

Kloub pro táhlo LÚ (pár)

8 ks

647,36

Táhlo SÚ

5 ks

446,25

Táhlo PO

2 ks

178,50

 

Navíc z Czech Open 2008 zbylo Asociaci 90 nových nepoužitých (ale nebalených po třech) puků a stejný počet použitých puků, které mohou být využity na Czech Open 2009.

 

Asociace vlastní 40 hokejů s kompletním příslušenstvím, které byly použity zatím jen na turnaji Czech Open 2008, dále 32 hokejů s kompletním příslušenstvím, na kterých se odehrála sezóna 2007/2008 a několik použitých kusů od všech náhradních dílů.

Závěr

Finanční majetek Asociace je k 4.6.2008 následující.

Hotovost na pokladně: 5 739,00 Kč.

Peníze na účtu: 111 015,11 Kč.

Celkem: 116 754,11 Kč.

 

Při porovnání s rozpočtem schváleným pro sledované období během valné hromady v létě 2007 lze pozorovat následující:

 

1)     Místo schváleného deficitu 18 000,- Kč bylo hospodařeno se ziskem 38 249,11 Kč.

2)     O 37 000,- Kč byl podceněn prodej hokejů a náhradních dílů.

3)     Ve schváleném rozpočtu byl očekáván nákup za částku 50 000,- a navíc se očekávalo, že větší část z 22 000,- rezervovaných pro podporu klubů bude také použita na nákup hokejů a příslušenství. Skutečná výše nákupů byla o zhruba 10 000 nižší.

4)     Podpora klubům na základě výsledků Českého poháru 2006/2007 nebyla nakonec 22 000, ale pouze 19 500, protože u pěti hráčů umístěných do 44. místa ČP nebyla splněna podmínka členství v Asociaci. Navíc několik klubů dosud podporu nevyčerpalo a do výdajů další sezóny tak bylo převedeno 3 710,- Kč.

5)     Dotace reprezentaci pro ME 2008 byla o 6 000,- nižší vzhledem k nenaplnění tří míst v kategorii žen.

6)     Poháry za Český pohár byly zakoupeny o cca 1 000,- Kč dražší. Důvodem byl (vedle zdražení pohárů) nákup dvou sošek předaných členům nově zřízené síně slávy.

7)     Získané dotace byly určeny pouze pro turnaj Czech Open, na který jsou v rozpočtu vázány některé výdaje a dotace proto nemají vliv na celkovou bilanci hospodaření.

 

Ke sledovanému období lze přiřadit i budoucí náklady na podporu klubů a dotace nejlepším hráčům Českého poháru a mistrovství republiky, které jsou v souhrnné výši 36 210,- Kč.

 

4.6.2008

Stanislav Kraus

hospodář České asociace Stiga Game, o.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.      Zpráva o kontrole hospodaření Asociace
autor: Karel Konečný

 

Zpráva o kontrole hospodaření České asociace Stiga Game

za sezónu 2007/2008

 

Na základě „Zprávy o hospodaření České asociace Stiga Game, o. s.“ (dále jen Zpráva o hospodaření), sepsané hospodářem této asociace, Stanislavem Krausem, vypracoval revizní komisař Karel Konečný „Zprávu o kontrole hospodaření České asociace Stiga Game“ (dále jen Zpráva o kontrole hospodaření), kterou tímto předkládá Valné hromadě České asociace Stiga Game.

 

 

Úvod

První část předmětné zprávy se zabývá kontrolou věcné správnosti hospodaření asociace. Druhá část obsahuje zejména zhodnocení uplynulé sezóny z pohledu revizora a zamyšlení se nad některými činnostmi a případnými možnostmi vylepšení do sezón dalších.

 

 

1.                  Věcná správnost příjmů a výdajů

 

V první části se revizní komisař zaměřil na prověření věcné správnosti příjmů a výdajů, jejich možné doložitelnosti a dále transparentnosti hospodaření Č.A.S.G.

 

Bylo ověřeno, že příjmy z vybraného startovného na Českém poháru i příjmy z prodeje hokejů a náhradních dílů jsou správně sečteny, a že ostatní příjmy mají svůj reálný základ, tudíž celkové příjmy asociace ve výši Kč 219.832,11 jsou věcně správné a doložitelné.

 

Dále bylo shledáno, že struktura jednotlivých výdajů vychází z reálných skutečností a že celkové výdaje za sledované období ve výši Kč 181.583,- byly vypočteny správně.

 

Revizní komisař na základě výše zmíněného může konstatovat věcnou správnost a transparentnost předložených příjmů a výdajů uvedených ve Zprávě o hospodaření asociace, kterou předložil její hospodář, Stanislav Kraus.

 

 

 

2.                  Zhodnocení uplynulé sezóny

 

Vzhledem k tomu, že mnohé již bylo v posledních sezónách vykonáno, revizní komisař si místo předložení konkrétních návrhů na změnu dovolil ze svého pohledu (spíše řečí čísel) zhodnotit uplynulou sezónu.

 

Z pohledu revizního komisaře se jednalo o úspěšný rok, kdy jsme hodně jezdili na turnaje (75,5 hráče na turnaj je výborné číslo), asociaci se dařilo ekonomicky (lépe než si naplánovala), výbor se stal značně flexibilním a nad řadou témat se dokázal v průběhu roku shodnout a zejména je také realizovat (např. rámečky na památku), rostě zájem o hokeje a náhradní díly (což by mohlo svědčit o tom, že se v regionech více hraje), hráči jezdí na mezinárodní turnaje, mají zájem o rekordy, pořádání regionálních soutěží a zviditelnění našeho sportu v očích veřejnosti.

 

Opětovně jsme dosáhli významných úspěchů na mezinárodní scéně, jen škoda nezájmu některých potenciálních reprezentantů o účast na ME. Asociace si už nemůže dovolit více finančně podporovat reprezentanty a navíc se nezdá, že by hlavní problém byl v penězích. Do budoucna by možná stálo za zvážení spíše nehmotné podporování typu – kvalifikoval jsi se a pokud pojedeš na MS/ME, dostaneš od asociace hokej za reprezentaci své země a našeho sportu. Případně částečně podpořit i kluby, jejichž hráči se kvalifikovali na MS/ME – i v jejich zájmu by tak byla účast svých členů na MS/ME a celkově bychom mohli vyslat opravdu to nejlepší.

 

Je třeba vážit si práce Miroslava Hubáčka o hokeje, myslím, že do budoucna ještě hodně oceníme jeho přínos stolnímu hokeji a snad se časem podaří najít zdárného následovníka.

 

Začali jsme daleko více sledovat podezřelé výsledky některých hráčů. Některé z nás pojímá až hrůza nad pravidelností nechávání si zápasů několika jedinců. Protože hrozí, že tímto způsobem odradíme hráče ostatní (budeme vybírat nižší startovné na turnajích) a zejména ty nové, je třeba se tomuto problému dále významně věnovat. Možnou změnou je úprava systému losování (návrh předkládá revizní komisař v rámci klubu), ale to se spíše jen přizpůsobujeme těm nepoctivým.

 

Za zdařilé považuji letošní Czech Open, za jeho realizací je vidět hodně práce a spousty osobní energie. Na druhou stranu neshledávám příliš správným, že pořadatel musel na jeho realizaci doplácet, resp. mu byla snížena odměna za pořádání turnaje (měl s pořádáním více starosti, sehnal dotace a vzhledem k významnosti turnaje i odpovídající ceny vs. ostatní pořadatelé turnajů obdrželi dotaci v plné výši). Czech Open má být naše vlajková loď, které si všichni odpovídajícím způsobem váží, včetně toho, že ho jsme schopni pravidelně pořádat a zvát k nám kvalitní zahraniční hráče. Věřím, že se podaří zvýšit zájem o jeho pořádání, občas ho přesunout i do jiných míst v rámci ČR a zejména že nebudeme každoročně odkázáni, zda se Vladimíru Krausovi podaří získat dotaci.

 

Musím zde uvést i podobu zprávy hospodáře, Stanislava Krause. Kvalita zprávy o hospodaření asociace rod od roku roste a umožňuje bližší a více detailní pohled do zákulisí, nad děním se v asociaci očima čísel.

 

 

 

Závěr

V souladu s plánovaným zaměřením této zprávy revizní komisař Karel Konečný na základě předložené Zprávy o hospodaření provedl kontrolu hospodaření České asociace Stiga Game. Dále se zaměřil na zhodnocení uplynulé sezóny a pokusil se zamyslet nad některými ze současných témat/problémů.

 

Revizní komisař konstatuje, že systém zavedený k průkazné evidenci hospodaření asociace je funkční a příjmy i výdaje ve Zprávě o hospodaření uvedené jsou nejen správně spočteny ale i věcně správné. Závěrečné zamyšlení se nad některými oblastmi provedl revizní komisař s cílem kladného vnímání asociace v očích hráčů i veřejnosti do budoucna i nadále.

 

 

Zprávu o kontrole hospodaření zpracoval:      Karel Konečný

 

Ve Svitavách dne 26. 6. 2008

 

 

6.      Rozpočet pro sezónu 2008/2009
autor: Stanislav Kraus

 

Částky uvedené v návrhu rozpočtu jsou odhadnuty především na základě hospodaření v sezóně 2007/2008.

Příjmy Asociace

 

 

Vybrané startovné

110 000,-

Prodej hokejů a náhradních dílů

90 000,-

 

Celkem jsou očekávány příjmy ve výši 200 000,- Kč.

Výdaje Asociace

 

 

Nákup hokejů a náhradních dílů

70 000,-

Odměna pořadatelům turnajů ČP (780 hráčů po 40,- Kč)

31 200,-

Dotace reprezentaci pro MS 2009 (18 hráčů)

18 000,-

Odměna za dovoz hokejů (dle ujetých km)

15 000,-

Dotace 3 nejlepším juniorům na cestu na Švédské mistrovství *

12 000,-

Odměny za umístění v ČP 07/08 a MR 2008

12 000,-

Částka na podporu činnosti / propagaci **

10 000,-

Zpracování výsledků v sezóně 2007/2008 (V. Kraus)

5 000,-

Poháry za Český pohár 2007/2008

5 000,-

Odměna za skladování hokejů (Z. Matoušek)

4 000,-

Odměna za přípravu nových hokejů

1 000,-

Ostatní

6 000,-

 

Celkem jsou očekávány výdaje ve výši 189 200,- Kč.

 

*) Dotace 3 nejlepším juniorům na cestu na Švédské mistrovství

Po úspěšných juniorských výsledcích na předchozích MS a ME dostane nyní na MS šanci další „generace“ juniorů. Bohužel ale pro většinu z nich může být MS 2009 prvním zahraničním turnajem. Aby k tomuto nedošlo a také aby junioři měli šanci utkat se i s odlišnými herními styly, než s českým, měli by se zúčastnit alespoň jednoho zahraničního turnaje. Z pohledu kvality obsazení a dostupnosti je nejlepší volbou Švédské mistrovství.

 

Asociace je připravena finančně podpořit cestu tří juniorů na Švédské mistrovství 2009. Mělo by jít o hráče (musí být občany ČR a členy Asociace, narozeni v roce 1991 a mladší), kteří (pokud uspějí v nominačních bojích) budou mít zájem startovat na MS (i kdyby se nominovali jen do kategorie juniorů) a zároveň by to měli být hráči, kteří nepojedou do Švédska jen na výlet. Dotace proto bude nabídnuta jen trojici nejlepších juniorů z pořadí Českého poháru vypočteného z prvních pěti turnajů ČP 2008/2009, přičemž z těchto pěti turnajů se jeden nejhorší výsledek nebude počítat. Zároveň je ale nutnou podmínkou umístit se alespoň na dvou z prvních pěti turnajů Českého poháru 2008/2009 do dvacátého místa (včetně). Pokud některý z trojice nejlepších juniorů dotaci odmítne, pak bude nabídnuta dalšímu v pořadí, který splnil uvedenou podmínku umístění.

Každý z těchto tří juniorů dostane od Asociace částku 4 000,- Kč.

Prosíme všechny kluby, aby zjistili u svých členů - juniorů zájem o takovouto nabídku a také preferovaný způsob dopravy – letecky, nebo autem.

 

**) Částka na podporu činnosti / propagaci

Členové Asociace, nebo přímo celé kluby mohou v průběhu sezóny 2008/2009 žádat od Asociace finanční podporu na jakýkoliv projekt spojený se stolním hokejem (pořádání turnaje, propagační, akce, nákup věcí potřebných pro chod klubu atd.). Společně se žádostí musí být doložena i skutečná výše výdajů, která tímto projektem vznikla. Výbor Asociace na konci sezóny rozhodne o tom, které projekty a jakou částkou Asociace podpoří.

 

Pro příští sezónu je navrženo hospodaření s rezervou 10 800,- . Vzhledem k tomu, že v sezóně 2008/2009 nebude servis a dopravu hokejů poprvé provádět jedna osoba, je možné, že dojde k nečekanému zvýšení výdajů na náhradní díly a na věci potřebné k přípravě hokejů (lepící pásky, Silkal…). Navíc je poměrně pravděpodobné, že Asociace bude muset pořídit pro MS nové reprezentační dresy – dosud používané dresy asi již nebude možné zakoupit a je proto možné, že se budou kupovat dresy pro všechny reprezentanty, ne jen pro reprezentační nováčky. Rozhodnutí učiní v průběhu sezóny výbor Asociace s ohledem na počet reprezentačních nováčků, cenu dresů apod.

 

 

7.      Dovoz a servis hokejů v sezóně 2008/2009
autor: Stanislav Kraus

 

Výbor Asociace by především ještě jednou rád poděkoval Mirkovi Hubáčkovi za servis hokejů, který prováděl v několika předchozích sezónách.

 

Hokeje jsou nyní trvale uskladněny v Praze, v základní škole v Satalicích (K Cihelně 137, Praha 9) u Zdeňka Matouška (tel. 731 615 612). Pořadatelé jednotlivých turnajů budou nově povinni zajistit dovoz hokejů na svůj turnaj a odvoz zpět do Prahy. Asociace může díky Antonínovi Šurýnovi nabídnout zapůjčení přívěsného vozíku za osobní auto – bližší informace poskytne Antonín Šurýn na tel. 724 161 850. Dále se nabídl David Šmíd, že by byl schopen a ochoten na některé turnaje hokeje dovézt a následně je i odvézt. Vždy by to ale bylo možné několik dnů před a několik dnů po turnaji, tedy nikoliv přímo v den konání turnaje. Domluvit se můžete přímo s Davidem Šmídem na tel. 736 629 662.

Hokeje by mezi jednotlivými turnaji měly být skladovány v Satalicích. Pokud se pořadatelé po sobě jdoucích turnajů domluví, pak si mohou hokeje rovnou předat a nemusí je převážet do Prahy. O každé takovéto domluvě ale musí být výbor Asociace předem informován.

 

Společně s hokeji dostane každý pořadatel patky pro uchycení hokejů a také „servisní tašku“ obsahující lepící pásku pro uchycení patek, Pronto, Silkal apod.

 

Pokud budou pořadatelé hokeje skladovat, pak je nutné nechat stát krabice ve svislé poloze. Místnost, ve které budou hokeje skladovány, musí být suchá a s teplotou neklesající pod pět stupňů celsia.

 

Před každým turnajem jsou pořadatelé povinni provést základní servis hokejů, který zajistí bezproblémové odehrání turnaje. Požadovány jsou především následující kroky:

a)     Plocha každého hokeje by měla být vyleštěna suchým hadrem. Pokud je plocha již odřená, či špinavá, pak je na ní nutné nastříkat trochu Pronta a následně jí vyleštit. Na plochu v žádném případě nepatří Silkal!

b)     Aby táhla správně klouzala, je nutné část každého táhla od kostry hokeje asi do jedné třetiny délky táhla lehce natřít hadrem, na který se předem nastříká Silkal. Silkal není povoleno přímo stříkat na táhla - ani na kovové, ani na plastové části! Při nastříkání se totiž Silkal dostává i na samotnou plochu.

c)     Před turnajem je nutné táhla zkontrolovat, prohlédnout nasazení podložek v kloubu levého útočníka, v případě potřeby táhla srovnat.

d)     Táhla musí být udržována v čistém stavu. Čištění se provádí hadrem namočeným v nitro ředidle (C), nebo technickém benzinu. POZOR: dráty nechat vysunuté, nitro leptá kostru hokeje. Čištění není nutné provádět před každým turnajem, ale pouze v případě, kdy jsou již táhla na pohled a hlavně na dotek špinavá.

 

Dále jsou pořadatelé povinni zajistit upevnění hokejů pomocí patek. Na patky je vždy nutné nalepit novou oboustrannou lepící páskou (pořadatelé jí obdrží v servisní tašce). Po skončení turnaje je nutné pásku z patek odstranit a předat čisté patky! Připevnění hokejů patkami je možné až po nasazení šupláků, které bude i nadále vozit Zbyněk Pilař přímo na turnaje.

 

Servis hokejů v průběhu turnajů bude povinností pořadatelů a členů výboru Asociace přítomných na turnaji.

 

Pořadatelé turnaje jsou povinni evidovat a shromáždit veškeré díly, které se poškodí během doby, kdy mají hokeje na starost. Pokud je třeba dodat k hokejům jakékoliv nové náhradní díly (ať z důvodu poškození, nebo ztráty), pak na to musí být co nejdříve upozorněn Zdeněk Matoušek, který v době mezi turnaji zajistí jejich doplnění.

 

Po skončení turnaje musí být každý hokej uklizen do krabice se stejným číslem, jaké je napsáno za brankou na kostře hokeje. Souhlasit musí i čísla napsaná na velkých krabicích s čísly pětic hokejů, které budou do krabice uloženy. Do každé velké krabice musí být všech pět hokejů uloženo stejným způsobem – tedy všechny hokeje plochou na stejnou stranu. Krabice poté musí být zalepena izolepou.

 

Pokud dojde vinou pořadatelů k poškození, nebo dokonce ztrátě hokejů, či náhradních dílů, pak může výbor Asociace rozhodnout o povinnosti uhradit vzniklou škodu.

 

Nárůst povinností pro pořadatele jednotlivých turnajů bude ze strany Asociace kompenzován vyšší odměnou za pořádání. Za každého účastníka turnaje Českého poháru budou pořadatelé nově dostávat 40 Kč místo současných 30 Kč. Navíc budou pořadatelům turnajů Českého poháru a MR hrazeny náklady na dopravu hokejů - předběžně byly stanoveny odměny pro sezónu 2008/2009 v následující výši.

 

místo konání

odměna Kč

Kamenný Újezdec

600,-

České Budějovice

1 800,-

Plzeň

1 200,-

Praha - Satalice

0,-

Pardubice

1 200,-

Praha – Satalice

0,-

Litomyšl

1 800,-

Milovice

600,-

Czech Open – Praha

600,-

Třinec

4 800,-

MR, Svitavy

2 400,-

 

Částky jsou stanoveny pro případ, kdy budou hokeje vždy převezeny z Prahy a po turnaji opět zpět do Prahy. Výše odměny je platná pouze pro případ, kdy pořadatelé odvezou hokeje sami. Pokud jim odvoz zajistí David Šmíd, pak bude výše odměny konzultována s Davidem. Pokud budou hokeje převáženy přímo z turnaje na turnaj (odpadne tedy skladování v Praze), pak bude výše odměny upravena dle skutečně ujeté vzdálenosti.

K dopravě hokejů není možné využít služeb České pošty, PPL, DHL a podobných přepravních firem! Riziko poškození hokejů je příliš vysoké.

 

Veškeré asociační řády popisující povinnosti pořadatelů turnajů budou upraveny až později s ohledem na to, jakým způsobem bude servis a doprava hokejů v nové sezóně fungovat. Pro pořadatele jsou tedy závazné tyto pokyny s tím, že na základě reakcí a zkušeností ze strany pořadatelů je možné doporučený postup v průběhu sezóny měnit.

 

Výbor Asociace děkuje všem, kteří nabídli pomocnou ruku při plánování servisu a dopravy hokejů v příští sezóně.

                       

8.      Zhodnocení některých kroků provedených v sezóně 2007/2008

autor: Stanislav Kraus

 

Na letní valné hromadě konané po skončení sezóny 2006/2007 bylo schváleno několik bodů, které lze s ročním odstupem hodnotit následujícím způsobem.

 

a)      Klub SHC Votroci Hradec Králové o.s obdržel od Asociace dva použité hokeje. Bohužel, pokud je výboru známo, tak hradecký klub nerozšířil řady svých členů, ani nezačal pořádat pravidelné turnaje otevřené novým zájemcům. Přesto lze díky výkonnostnímu růstu (objektivně viditelnému na výsledcích na turnajích Českého pohárů a na mistrovství republiky) hodnotit tento krok pozitivně.

b)      Tibor Varga obdržel od Asociace dva použité hokeje jako podporu snahy založit v Brně pravidelnou soutěž a najít nové hráče. Tiborovi se podařilo i s využitím těchto hokejů uspořádat v hokejové hale dětí a mládeže v Brně turnaj pro veřejnost. Bohužel i přes dobrou propagaci se turnaje zúčastnilo velmi málo hráčů a v této sezóně tak poskytnutí hokejů nemělo pro Asociaci potřebný přínos. Tibor se však na základě zájmu účastníků turnaje Vítámvás Cup pořádaného střední školou pro tělesně postižené v Brně pokusí v nové sezóně nastartovat na poskytnutých hokejích kroužek a nalézt pro ně uplatnění.

c)      Vladimír Kraus domluvil vložení letáků propagujících turnaje pořádané Asociací a také jednotlivé kluby. Záměrem bylo přilákat na turnaje Českého poháru nové hráče, kteří mohli po předložení letáku ušetřit na svém prvním turnaji startovné. Bohužel nováčci s letáky se na turnajích zatím neobjevili. Pokud máte v klubech kladnou zkušenost s těmito letáky a získali jste díky nim na své turnaje nějaké nováčky, pak nám prosím dejte vědět. Přes zatím nulový přínos se Vladimír Kraus pokusí domluvit vložení letáků i do další várky nových hokejů určených na prodej v příští sezóně.

d)      Díky iniciativě Tibora Vargy byla na stránkách Asociace zahájena evidence lokálních soutěží. Během léta byla evidence spuštěna, bohužel pořadatelé některých lig nezačali zasílat výsledky. Navíc zhruba v listopadu přestal Tibor kvůli časovému vytížení aktualizovat průběžné tabulky lig. Výsledky ale byly do databáze pravidelně zadávány, protože evidence je přímo propojená se světovým žebříčkem ITHF. V průběhu tohoto léta velmi pravděpodobně dojde ke změnám v systému evidence lig. Jednotliví pořadatelé budou vyzváni k zasílání nejen výsledků, ale i průběžného pořadí sezóny. Pokud nebude možné takto získat pořadí některé ligy, pak pravděpodobně nebude na stránkách Asociace zobrazena její tabulka. Pokud nebudou v nejbližší době doplněny výsledky lig, pro které byly do evidence zadány pouze termíny a následně nebyly hlášeny výsledky, budou takovéto soutěže z evidence odstraněny.

 

V průběhu sezóny navíc rozhodl výbor Asociace o poskytnutí pěti starých trubičkovaných hokejů Martinovi Ženíškovi, který je použil při pokusu o vytvoření světového rekordu v délce hraní stolního hokeje. Celá akce byla velmi dobře uspořádaná a mediálně propagovaná, poskytnutí hokejů lze proto hodnotit kladně.

 

Během sezóny kontaktovali výbor Asociace zástupci organizačního výboru turnaje zvaného Vítámvás Cup (turnaj pořádaný na brněnské střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené) s dotazem, zda by u příležitosti letošního třetího ročníku nebyla možná spolupráce s naší Asociací. Nakonec byla dohodnuta účast několika členů Asociace na Vítámvás Cupu, který se uskutečnil 23. - 25. června v Brně. Jmenovitě šlo o následující hráče: Aneta Jackowská, Petr Linka, Anežka Vargová, Marie Vargová a Tibor Varga z BSE České Budějovice a Zdeněk Lopaur a Patrik Petr ze Stiga HC Benátky. Podrobnosti o turnaji najdete na internetových stránkách Asociace. Výbor Asociace děkuje výše uvedeným hráčům za účast na tomto turnaji a za výbornou propagaci naší Asociace.

 

 

9.      Prodej hokejů a náhradních dílů v sezóně 2008/2009
autor: Stanislav Kraus

 

Od sezóny 2008/2009 bude nově fungovat prodej starých i nových hokejů a náhradních dílů. Nové hokeje a díly si každý může vyzvednout přímo ve skladu firmy V2 hokej s.r.o. (distributor Stiga hokejů pro ČR) v Praze – Říčanech, Černokostelecká 323. Předem je ale nutné provést objednávku u Vladimíra Krause (tel. 605 821 144), který odběr domluví -  bez předchozí domluvy by po vás v Říčanech požadovali hotově zaplatit standardní maloobchodní cenu!

Nové hokeje a díly, ale hlavně použité hokeje a díly lze odebrat od Zdeňka Matouška v Praze Satalicích. Odběr je nutné předem se Zdeňkem Matouškem domluvit (tel. 731 615 612).

 

Pokud nemáte možnost vyzvednout zboží v Praze, pak je možné dohodnout odběr na některém z turnajů pořádaných Asociací – toto zpravidla bude bez problémů možné při nákupu náhradních dílů. Především při objednání hokejů se můžete pokusit požádat Davida Šmída, zda nebude mít možnost dovézt vám objednané zboží z Prahy.

 

Je v zájmu každého kupujícího provést objednávku a domluvit odběr osobně na turnajích!

 

Platba odebraného zboží je možná buď na účet Asociace (nutno předem domluvit se Stanislavem Krausem, který vám sdělí přesnou částku, číslo účtu a variabilní symbol platby), nebo hotově Stanislavu Krausovi na nejbližším turnaji pořádaném Asociací.

 

 

10.  Předložené návrhy na změny pravidel a řádů Asociace

V tomto odstavci je uveden seznam všech námětů na změny pravidel a řádů Asociace a také dotazy na názor jednotlivých klubů. U každého bodu je uvedeno vysvětlení a jméno autora, který návrh / dotaz podává.

 

10.1.

Navrhujeme upravit bod 3.1. Soutěžního řádu: MR - Hrací systém hlavní kategorie. Skupiny by neměly být rozděleny na lichá-sudá podle pořadí, protože lichá je výrazně silnější než sudá. Sami při Litomyšlském poháru používáme mnohem spravedlivější dělení: A-skupina 1,4,5,8,9, atd., B-skupina 2,3,6,7,10,11 atd.

autor: Jindřich Petr

komentář Stanislava Krause:

Mezi lichou a sudou skupinou je dle mého názoru velmi malý výkonnostní rozdíl. Například na letošním MR byli tři ze čtyř semifinalistů naopak ze sudé skupiny. Teoreticky je ale navržený systém spravedlivější. Třetí možností je rozdělit hráče do skupin náhodně – tedy stejně, jako se to děje na turnajích Českého poháru.

komentář Vladimíra Krause:

Se změnou souhlasím. Jde zejména o princip. Navržené rozdělení hráčů „systém had“ je používáno také na mezinárodních turnajích (včetně Czech Open). Dosavadní systém na MR vznikl v dávné historii a není důvod jej neupravit.

 

10.2.

Částku ve výši Kč 500,-, která náleží klubu, jehož hráč se umístí v konečném pořadí ČP do 44. místa, resp. splní nominační podmínky pro soutěž jednotlivců na MR, navrhujeme rozdělit v případě přestupu takovéhoto hráče v průběhu sezóny z jednoho klubu do druhého – a to rovným dílem mezi oba kluby (v situaci, kdy se dotčené dva kluby spolu nedohodnou jinak).

Autor: THC Stiga Svitavy 93

komentář Stanislava Krause:

Dosud náleží částka 500,- Kč klubu, ve kterém je hráč členem v den konání posledního turnaje sezóny Českého poháru. Z pohledu Asociace je totiž myslím nejjednodušší nechat případné dělení odměny čistě na obou klubech s tím, že původní klub přestupujícího hráče si může před potvrzením přestupního lístku stanovit zda a jak velkou část odměny požaduje.

komentář Vladimíra Krause:

Myslím, že by větší logiku mělo dělení podle doby, po kterou byl hráč v sezóně zapsán v daném klubu. Podle této doby se nicméně mohou vyrovnat oba kluby při použití stávajícího pravidla a toto vyrovnání opravdu může být podmínkou ke svolení s přestupem. Proto jsem pro ponechání stávající verze.

komentář Tibora Vargy:

Podle mého názoru není problém zavést pravidlo, že částka 500 Kč připadne tomu klubu, u kterého je hráč v dané sezóně déle zapsán, v případě shody tomu klubu ze dvou (případně více), jehož byl hráč členem naposled. Domnívám se, že toto pravidlo by mohlo být pro asociaci výhodnější, než zvlášť evidovat dělení odměny mezi více klubů, případně domlouvat vyplácení peněz v rámci klubů (u asociace jde o virtuální účet a kluby by si nejspíše vyplácely hotové peníze).   

 

10.3.

Domníváme se, že hráči, mezi nimiž jsou časté podezřelé výsledky, by spolu neměli hrát v základní skupině. Navrhujeme vytipovat takovéto případy a pokud se bude jednat o hráče stejného klubu, upravit losovací systém takovým způsobem, aby se tito hráči nemohli vzájemně utkat v základních skupinách.

Autor: THC Stiga Svitavy 93

komentář Stanislava Krause:

Podvádějící hráče bychom především měli trestat a ne kvůli nim měnit spravedlivý systém losování. Navíc by se problém s domluvenými výsledky jen posunul ze základních do odpoledních skupin. Tímto způsobem by mohlo dojít k situaci, kdy by se někteří z nejvýše nasazených hráčů na každém turnaji utkávali v základních skupinách se stejnými hráči.

komentář Vladimíra Krause:

Za podvody je opravdu nutné vynášet postihy. Navržené pravidlo je tedy poměrně problematické, neboť netrestá podvod, ale pouze zpochybňuje výsledky. Myslím, že férové by bylo pouze zavést pravidlo stanovující, že hráči z jednoho klubu se nemají setkat v základní skupině, pokud je to při losování možné (tedy nebrat ohledy na jména „podezřelých“, ale na klubovou příslušnost).

 

10.4.

Jak dlouhá série remíz, resp. vítězství papírově slabšího hráče ve vzájemných zápasech dvou hráčů ve skupinách turnajů pořádaných Asociací je dle vašeho názoru dostatečným důkazem k označení takovýchto zápasů jako domluvených?

Autor: Stanislav Kraus

komentář Vladimíra Krause:

Porazit může občas každý každého. Dokonce se může přihodit i několik výher papírového outsidera v řadě. Pokud ale ve dvojici vítězí neustále outsider a favorit vyhraje jen všechny vzájemné duely v play-off, pak je nutné zakročit. Díky dobré evidenci výsledků je snadné dohledat zpětně všechny minulé vzájemné výsledky. Každou situaci je pak dle mého názoru nutno řešit individuálně, s ohledem na historické bilance hráčů. Nejsem pro konkrétní stanovení délky „dovolené série“. Myslím, že Výbor má pravomoc silově zasáhnout dle svého uvážení kdykoliv.

komentář Tibora Vargy:

Je navíc nutné mít na paměti, že mnohdy se podezřelé výsledky týkají nejlepších hráčů, kteří tak poškozují dobré jméno celé asociace. Z tohoto důvodu bychom se neměli uchylovat pouze k napomenutím, ale skutečným postihům, jako je zákaz startu na turnajích. Férové turnaje by měly být prioritou a hráčům, kteří spoléhají na svoje herní kvality jako na záruku beztrestnosti by se mělo naznačit, že se mýlí.  

 

10.5.

Kvůli jednoznačnému postupu navrhuji doplnit do Článku 1 Soutěžního řádu Asociace pod kritéria rozhodující o pořadí ve všech skupinách následující:

Pro soutěž družstev je v kritériích 3 – 6 uvažováno skóre družstva, tedy počet vyhraných utkání ku počtu prohraných utkání. Skóre ze zápasů jednotlivých hráčů by bylo posuzováno, až pokud by porovnání skóre družstev nestačilo k rozhodnutí o pořadí. Skóre z jednotlivých zápasů by bylo opět posuzováno dle kritérií 3 – 6. Pokud by ani tento postup nevedl k rozhodnutí o pořadí družstev, pak by rozhodlo kritérium číslo 7, které v případě družstev znamená dodatečný zápas kapitánů družstev včetně případného prodloužení.

Autor: Stanislav Kraus

 

10.6.

Navrhuji doplnit do Soutěžního řádu do bodu 3.2. Hrací systém kategorie družstev následující:

Pokud pořadatelé turnaje nevyberou hokeje, na kterých se zápas družstev má hrát, pak právo výběru má družstvo vedené jako domácí. Hostující družstvo má právo výběru strany, na které odehrají všichni jeho hráči celý zápas družstev. Pro každé kolo zápasu družstev zapisuje nominovanou pětici hráčů do protokolu o utkání jako první domácí družstvo. Hráči domácího družstva zůstávají pro všechna kola daného zápasu družstev u stejného hokeje. Ve všech skupinách turnaje družstev rozhoduje o domácím družstvu nasazení do turnaje – výše nasazené družstvo je vedeno jako domácí. V play-off a v zápasech o konečné umístění se nejprve rozhoduje dle umístění družstev ve skupinách, po kterých následuje play-off. Pokud tímto způsobem nelze rozhodnout, pak je určující opět nasazení do turnaje.

Autor: Stanislav Kraus

 

10.7.

Souhlasíte se zavedením dvoubodového systému na všech turnajích pořádaných Asociací?

Vysvětlení: Asociace před lety zavedla tříbodový systém (3 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodů za porážku) jako první na světě. Důvodem byl především větší počet podezřelých remíz na našich turnajích. Po nějaké době se k tomuto bodovacímu systému přiklonilo několik dalších států, ale hokejově nejvyspělejší státy ze Skandinávie, Rusko a Lotyšsko stále používají dvoubodový systém (2 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodů za porážku). Také na všech mezinárodních turnajích se stále používá dvoubodový systém a naše Asociace musí každoročně žádat pro Czech Open o výjimku pro použití tříbodového systému.

Argumentem, který ostatní státy používají proti tříbodovému systému, je větší význam domluvených výher a menší hodnota poctivě vybojovaných remíz, než ve dvoubodovém systému.

Asociace může zůstat u tříbodového systému, ke změně nás nikdo nenutí. Je ale téměř jisté, že na tento bodový systém další státy nepřistoupí.

Autor: Stanislav Kraus

 

10.8.

Výbor Asociace by rád znal názor jednotlivých klubů na možnost pořádání mistrovství světa, respektive mistrovství Evropy v České republice. Pro rok 2009 je o pořadateli MS rozhodnuto, takže nejbližším možným termínem je jaro 2010 pro ME a jaro 2011 pro MS. Pokud bychom projevili zájem o pořádání šampionátu, pak bychom pořadatelství díky naší reputaci pravděpodobně obdrželi. Mezinárodní šampionát ale klade poměrně velké nároky na celou Asociaci. Výhodou pořádání šampionátu je samozřejmě domácí prostředí, možnost využít této akce k propagaci hokeje, snazší proniknutí do médií a větší počet míst ve všech kategoriích.

Prosíme kluby o odpovědi na následující otázky:

a)     Souhlasili byste s kandidaturou ČR na pořádání ME 2010?

b)     Souhlasili byste s kandidaturou ČR na pořádání MS 2011?

c)     Jak velká může podle vás být případná finanční ztráta, se kterou šampionát pro Asociaci skončí? Asociace se bude snažit sehnat pro veškeré výdaje sponzory a dotace, ale je možné, že se toto zcela nepodaří. Nefinančním ziskem bude očekávaný větší zájem o Stigu v ČR, větší počet použitých hokejů a pořádáním šampionátu v ČR odpadne nutnost dotovat reprezentantům cestu do zahraničí.

d)     S kolika pomocníky z vašeho klubu by Asociace mohla počítat? Prosíme o realistický odhad počtu – šlo by o pomoc při stavění hokejů, při samotné organizaci (sběr výsledků, puků atd.), při úklidu apod. Pomoc je potřebná od pátečního rána do pozdních nedělních hodin. Asociace by se snažila zajistit pomocníkům bezplatné ubytování a jejich pomoc nějak odměnit, ale toto není možné dopředu slíbit.

Autor: Stanislav Kraus

 

10.9.

Navrhuji učinit změnu v play-off hraném po skončení finálové skupiny B – místo na dva vítězné zápasy by se hrálo na tři vítězné zápasy. Pokud byste s hrou na tři vítězství souhlasili, pak uveďte, zda má být ve skupině B ponecháno play-off pro osm nejlepších, nebo zda mají play-off hrát jen čtyři nejlepší hráči.

Autor: Stanislav Kraus na základě námětu od hráčů klubu THC Třinec

 

10.10.

Návrh na změnu systému výpočtu Computeru. Navrhuji změnit stávající způsob výpočtu Computeru popsaný v článku 5 Soutěžního řádu. Body v Computeru by se staly podobně jako na světovém žebříčku čtyři nejlepší výsledky každého hráče, avšak pouze v sérii Český pohár. Tzn. hráč by získal do Computeru takový počet bodů, jaký průměrně získal podle světového žebříčku na čtyřech svých nejlepších turnajích ČP za dva roky. Příklad: hráč by se zúčastnil tří turnajů ČP za dva roky a získal by na nich 458 + 521 + 420 bodů. Suma = 1399, průměr (a body do nového Computeru) = 466 (zaokrouhleno na celé).

Autor: Tibor Varga

Komentář Stanislava Krause:

Podle mého názoru bychom začali trochu složitě počítat novou tabulku, která by dávala podobné výsledky, jako současný Computer (jen by stoupla váha výsledků Czech Open). Když už bychom chtěli nějak použít WR, tak bych doporučoval oficiální neupravenou podobu.

Komentář Vladimíra Krause:

Myslím, že je férové do nasazení hráče počítat také turnaje, které se hráči ne zcela povedly. Stávající systém vyškrtává nejhorší turnaje, což je v pořádku – záporné výkyvy může mít na svědomí třeba zhoršený zdravotní stav na nějakém turnaji. Další výsledky bych ale počítal všechny, tedy stejně jako dosud – Computer je pak úplnějším obrázkem o výkonnosti hráče, nikoliv jen obrazem úspěšnosti hráče v jeho „šťastných dnech“.

Komentář Tibora Vargy:

S oběma názory souhlasím, nicméně při zachování současného Computeru se hráči s účastí na jednom hodně špatně obsazeném turnaji (extrém by byl letošní Třinec) dostanou před stabilní kvalitnější hráče s deseti-dvanácti turnaji. Pokud tedy není důvod měnit současný Computer (je opravdu pro 80% případů spravedlivý), bylo by možná dobré vyškrtnout hráče s jedním a dvěma turnaji, jejichž koeficient prostě nemůže být vzhledem ke stabilně jezdícím hráčům objektivní. Pak by ale nastala složitá situace s více „falešnými“ nováčky... Druhou variantou je výše zmíněná možnost zavedení klasického WR (Světového žebříčku) namísto současného Computeru.

 

10.11.

Návrh na změnu play-off mistrovství republiky jednotlivců. Navrhuji hrát také osmifinále a čtvrtfinále play-off na čtyři vítězné zápasy – stejně, jako semifinále a finále.

Autor: Jan Dryák

Komentář Stanislava Krause:

Argumentem proti je možné prodloužení play-off až o 40 minut.

 

 

11.  Přehled navržených hlasování

 

Prosíme všechny kluby, aby do 12.7.2008 zaslaly mailem na adresu předsedy výboru Asociace (vkraus@stolnihokej.cz) odpovědi na následující otázky. U některých otázek je uveden odkaz na odstavec tohoto dokumentu, kde jsou popsány detaily o daném hlasování / otázce. Uvítáme i jakékoliv další připomínky, názory a komentáře.

1.      Souhlasíte s termínovou listinou Českého poháru 2008/2009 uvedenou v odstavci 3 tohoto dokumentu?

2.      Měl by váš klub v případě pořádání MS klubů v Helsinkách zájem o účast v této soutěži?

3.      Souhlasíte s navrženým rozpočtem pro sezónu 2008/2009 uvedeným v odstavci 6 tohoto dokumentu?

4.      Měli by junioři z vašeho klubu zájem o dotovanou (viz odstavec číslo 6 tohoto dokumentu) cestu na Švédské mistrovství 2009? Pokud ano, měli by zájem o cestu autem, nebo letadlem?

5.      Jaký je váš názor na nový způsob servisu a dovozu hokejů na jednotlivé turnaje popsaný v odstavci 7 tohoto dokumentu?

6.      Jaká je vaše zkušenost s letáky vloženými do nových hokejů?

7.      Bod 10.1. Jakým způsobem mají být vytvořeny skupiny pro hlavní soutěž jednotlivců na MR Hráči mohou být dle computeru rozděleni:

a)     na sudé x liché,

b)     systémem hada (1,4,5,8,9,... x  2,3,6,7,10,11,…),

c)     náhodně.

8.      Bod 10.2. Souhlasíte s následující změnou? Částku ve výši Kč 500,-, která náleží klubu, jehož hráč se umístí v konečném pořadí ČP do 44. místa, resp. splní nominační podmínky pro soutěž jednotlivců na MR, navrhujeme rozdělit v případě přestupu takovéhoto hráče v průběhu sezóny z jednoho klubu do druhého – a to rovným dílem mezi oba kluby (v situaci, kdy se dotčené dva kluby spolu nedohodnou jinak).

9.      Bod 10.3. Souhlasíte s následující změnou? Hráči, mezi nimiž jsou časté podezřelé výsledky, by spolu neměli hrát v základní skupině. Navrhujeme vytipovat takovéto případy a pokud se bude jednat o hráče stejného klubu, upravit losovací systém takovým způsobem, aby se tito hráči nemohli vzájemně utkat v základních skupinách.

10.  Bod 10.4. Jak dlouhá série remíz, resp. vítězství papírově slabšího hráče ve vzájemných zápasech dvou hráčů ve skupinách turnajů pořádaných Asociací je dle vašeho názoru dostatečným důkazem k označení takovýchto zápasů jako domluvených?

11.  Bod 10.5. Souhlasíte s navrženým doplněním Soutěžního řádu o kritéria pro určení pořadí v soutěži družstev?

12.  Bod 10.6. Souhlasíte s navrženým doplněním Soutěžního řádu o organizační pravidla soutěže družstev?

13.  Bod 10.7. Souhlasíte se zavedením dvoubodového systému na turnajích pořádaných Asociací?

14.  Bod 10.8.

a)     Souhlasili byste s kandidaturou ČR na pořádání ME 2010?

b)     Souhlasili byste s kandidaturou ČR na pořádání MS 2011?

c)     Jak velká může podle vás být případná finanční ztráta, se kterou šampionát pro Asociaci skončí?

d)     S kolika pomocníky z vašeho klubu by Asociace mohla počítat?

15.  Bod 10.9. Souhlasíte s prodloužením play-off ve skupině B – série by se nově hrály na tři vítězné zápasy. Pokud souhlasíte, pak uveďte, zda má v play-off hrát osm nejlepších hráčů, nebo jen čtyři nejlepší hráči skupiny B.

16.  Bod 10.10. Jaký systém pro výpočet Computeru (žebříčku pro nasazení hráčů na turnajích Českého poháru) preferujete?

a)     Stávající systém výpočtu (průměrné umístění hráče na posledních patnácti turnajích Českého poháru s vynecháním několika nejhorších výsledků – viz. Článek 5 Soutěžního řádu Asociace).

b)     Stávající systém výpočtu. V Computeru by ale nebyli uváděni hráči, kteří se z předchozích 15 turnajů Českého poháru zúčastnili nejvýše dvou turnajů.

c)     Počítat čtyři nejlepší výsledky na turnajích Českého poháru za předchozí dva roky, přičemž umístění by byla hodnocena body získanými do Světového žebříčku (tedy bodování dle „kvality“ účastníků turnaje).

d)     Computer přestat používat a hráče nasazovat čistě dle Světového žebříčku.

17.  Bod 10.11. Souhlasíte s prodloužením osmifinále a čtvrtfinále play-off mistrovství republiky jednotlivců na čtyři vítězné zápasy?